Ügyes tanoda Magyarkanizsán

Magyarkanizsa Kiemelt cikk

A magyarkanizsai Ügyes tanoda már nem is új keletű fogalom a városban, a szülők és a gyermekek egyik kedvelt foglalkozása, ahol szórakozva, játszva tanulnak. Ebben a tanévben is nagy hangsúlyt fektetnek a pedagógusok arra, hogy az újrainduló tanodában mindenki fejlődhessen. Az érdeklődők szeptember 20-áig jelentkezhetnek. A foglalkozásokat a Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző központban szakemberek vezetik: Bús Szuzanna – MSc pszichológus, Márta Ottília – óvónő és Bagány Ágnes – tanítónő, logopédushallgató. Hogy mi is pontosan az Ügyes tanoda, azt Bagány Ágnes mesélte el.

– Az Ügyes tanodában történő foglalkozások szociáliskészség-fejlesztő és kognitív, illetve értelmiképesség-fejlesztő foglalkozások. Foglalkozásainkat a gyermekközpontúság jellemzi, nagymértékben igazodunk az ő egyéni igényeikhez. Mivel a gyermekek elsődleges tevékenysége a játék, a foglalkozások játékos formában, a tevékenységek gyakori váltogatásával, így a motivációjuk folyamatos fenntartásával zajlanak – mesélte Ágnes.

– A foglalkozások során minden képességterületet fejlesztünk, a figyelmüket, a nagymozgásokat (egyensúly, mozgáskoordináció) és a finommozgásokat, a grafomotorikát, a mozgás és a beszéd összerendezését, a ritmusérzéket, a testsémát, a téri és síkbeli tájékozódást, a szókincset, a mondatalkotást, a beszédészlelést, a logikus gondolkodást, a fonológiai tudatosságot, a vizuális és auditív észlelést, az emlékezetet, az önszabályozási mechanizmusokat és az emocionális-szociális kompetenciákat – fejtette ki Ágnes.

– Három–hét éves gyermekekkel dolgozunk. A foglalkozások főként csoportosak, de vannak, akiknél egyéni foglalkozást is alkalmazunk. Hat-hét fősek a csoportok, ilyenkor a programok jól megtervezhetőek és megvalósíthatóak. Az Ügyes tanoda elsődleges célja, hogy a gyermekeknek segítsünk beilleszkedni a közösségbe, ugyanakkor alkalmat akarunk nyújtani ahhoz, hogy differenciálódjanak mint különálló egyének. Azt szeretnénk, hogy a gyermekek gördülékenyebben beilleszkedjenek az óvodába, az iskolába, könnyebben tanuljanak, és minél több pozitív élménnyel gazdagodjanak. Nagy hangsúlyt fektetünk a foglalkozások minőségi felépítésére. Minden alkalommal ismerkedő és kapcsolatteremtő játékokkal kezdünk, ezt követi a kapcsolattartó, társas kapcsolatokat fejlesztő játék. Együttműködést fejlesztő játékokat és interakciós játékokat is játszunk a kicsikkel. Kognitív, vagyis értelmiképesség-fejlesztő feladatok szintén minden foglalkozás alkalmával megvalósulnak. Nagyon szeretik a gyermekek a feladatlapokat, mivel motivációként színes vidám matricát kapnak jutalmul. A találkozásokat lazító játékokkal zárjuk. Előfordul, hogy pszichológiai műhelymunkákat tartunk a gyermekeknek, akár az érzelmekről, a toleranciáról, az elfogadásról, sőt egy-egy érzékenyítő játékot is becsempészünk a foglalkozásainkba. Szakembereink szívesen alkalmazzák a bábjátékokat is a tanodában, hiszen a bábu segít kialakítani a gyermeknek a kapcsolatot a körülötte levő világgal – mondta el a foglalkozásvezető.

Forrás: Magyar Szó