TRENDTEREMTÉS BONCHIDÁN

Erdély Hírek

Az elmúlt években a fesztiválturizmus Nyugat-Európa mellett egyre nagyobb teret hódított a Kárpát-medencében is. A fesztiváloknak több jelentős hozadéka is lehet, hiszen hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez, támogatják a helyi művészek, kézművesek munkáját, turistákat vonzanak az adott térségbe, kevésbé ismert településeket, örökségi helyszíneket helyezve az emberek mentális térképére.

Erdély területén számos kiemelkedően gazdag történelmi háttérrel rendelkező műemlék és műemlék jellegű épület található, melyek felújítása és hasznosítása fesztiválokkal és egyéb oktató jellegű rendezvényekkel kapcsolódik össze. Rendkívüli jelentőséggel bír ilyen szempontból a bonchidai Electric Castle fesztivál, mely hazánkban az ilyen típusú események tekintetében úttörőnek számít, valóságos trendet teremtve. Kis idővel megjelenése után példájára Gernyeszegen a Teleki-kastélyban megszervezték az Awake zenei fesztivált, majd nem sokkal ezt követően Gyaluban a Rákóczi−Bánffy-kastélyban a Várkert fesztivált.

Bár a rendezvények fogadtatása és sajtóvisszhangja rendkívül kedvező volt, a szociológusok, műemlékvédelmi- és turisztikai szakértők, közgazdászok szakmai szempontú elemzései még váratnak magukra.

A bonchidai Bánffy-kastély újraélesztésének, köztudatba emelésének folyamata több szakaszra bontható. A kezdetekben főleg a kastélyegyüttes állagát igyekeztek javítani. Az 1960-as évek elején a Műemléki Igazgatóság állagmegőrzés céljából betonkoszorúval erősítette meg a kastély boltozatát, viszont próbálkozások ellenére az épület állaga tovább romlott. A rendszerváltást követően újabb reménysugár jelent meg a kastély történetében: az 1990-es években Bánffy Katalin, Bánffy Miklós lánya, pert indított a kastély visszaszerzése érdekében, majd 1999-ben a bukaresti Művelődésügyi Minisztérium és a budapesti Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium egyezményt írt alá, amelynek részét képezte a bonchidai Bánffy-kastély felújítása is. A kastély állapota ekkor még nagyon romos volt, így 2000-ben felkerült a World Monuments Watch[2] 100 legveszélyeztetettebb épületeinek listájára, ennek köszönhetően újra figyelmet kapott.

A kastély 2001-től a Transylvania Trust Alapítvány gondozásába került, restaurálása szerencsés módon kezdetektől fogva egy műemlékvédelmi oktatási programmal járt kéz a kézben., Az Alapítvány ernyője alatt működő, David Baxter[3] építész által koordinált képzés a restaurálás által oktatni, oktatás által restaurálni jelige jegyében vette kezdetét ugyanebben az évben.

1. A szaktábor keretén belül folytatott restaurálási munkálatok. Forrás Transylvania Trust, Heritage Training

A szaktábor keretén belül folytatott restaurálási munkálatok. (forrás: Transylvania Trust, Heritage Training)

Ebben az időszakban az épület még állami tulajdonban volt, így a szakképző program koncessziós szerződést kötött a Kulturális Minisztériummal. Miután 2007-ben az épületet visszaszolgáltatták Bánffy Katalinnak a szerződés 49 évre újraköttetett a családdal,[4] ennek értelmében a Transylvania Trust Alapítvány magára vállalta az épület helyreállítását.

Az említett táborok segítségével a kastély újra bekerült a köztudatba. Az itt zajló munkálatok kezdete óta az Alapítvány kiemelt figyelmet fordított a helyi közösség megszólítására és bevonására. Ennek érdekében kezdetben az önkormányzat, majd a helyi közösség számára tájékoztató jellegű előadásokat tartottak az épület történetéről és az éppen folyamatban lévő munkálatokról, a jövőbeli tervekről.[5]A 2001-ben elkezdett restaurálás idején a kastélyban még nem lehetett szállást biztosítani az ott dolgozóknak, ezért a bonchidai iskola termeit rendezték át szállássá, cserébe a szakemberekből álló csapat modernizálta az intézmény épületét. Annak érdekében, hogy a helyieknek előnye származzon az épület restaurálásából felajánlották, hogy bérmentve tarthatnak rendezvényeket benne, valamint vendégeket szállásolhatnak el termeiben.[6] Az Alapítvány 2002-ben nyitotta meg a kastély kapuit a bonchidai Örökség Napok megrendezésével, a helyi önkormányzattal együttműködve. Időközben restaurálási munkálatok zajlottak az épületegyüttes több részén is, az egykori konyhaépületben kulturális kávézót nyitottak, a Miklós-szárnyban pedig konferenciatermet, könyvtárat és irodákat alakítottak ki, így újra funkciót adva egyes épületeknek. 2006−2007 között részlegesen felújították az istálló épületét, a már említett szakképző program keretei közt, ugyanekkor a főépületben található kápolna restaurálására is sor került, ami azóta esküvői szertartások lebonyolítására bérelhető, illetve felújították a kapuépületet is, amelyben lapidáriumot hoztak létre. 2008−2009 közt sikerült a Miklós-szárnyon folytatott munkákat befejezni, így ez már egész évben nyitva áll a közönség előtt. 2012-től a helyreállítási munkálatok során főleg a főépületre és a díszudvarra helyeztek hangsúlyt, ezek befejezése a mai napig folyamatban vannak.

2. Az egykori konyhépület felújítva. Forrás Transylvania Trust

Az egykori konyhaépület felújítva. (forrás: Transylvania Trust)

A helyreállított terek lehetőséget adtak arra, hogy a következő években egyre több esemény kerüljön megszervezésre (Kastélynapok, Bánffy Nap, Örökség Napok), s a Transylvania Trust Alpítvány saját rendezvényein kívül más szervezetek és intézmények is igénybe veszik a kastély területét, például a TIFF (Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál) szabadtéri vetítéseket szervez ide. Ehhez a platformhoz csatlakozott néhány évvel később, 2013-ban, az Electric Castle fesztivál szervezői csapata. A felsorolt rendezvényeknek köszönhetően a Bánffy-kastély – és ezáltal Bonchida – újra részévé vált az erdélyi kulturális vérkeringésnek, s egy új célcsoport figyelmét sikerült felhívni a rendezvényeknek helyet biztosító épített környezet értékeire.

3. A legkeresetebb fotó helyszín az Electric Castle fesztivál alatt. Forrás Electric Castle

A legkeresettebb fotó helyszín az Electric Castle fesztivál alatt. (forrás: Electric Castle)

Az Electric Castle fesztivál évről évre nagyobb népszerűségnek örvend, hatalmas tömegeket szólítva meg, ezáltal nemzetközi viszonylatban is ismertté téve a bonchidai kastélyt. Az esemény által elért nemzetközi siker felhívta a figyelmet arra, hogy milyen sokrétűen járulhat hozzá egy ilyen jellegű rendezvény az épített örökség népszerűsítéséhez, valamint a térség gazdaságának fellendítéséhez. Ugyanakkor a fesztivál bevételéből egy részt a kastély felújítására ajánlanak fel a szervezők, az Alapítvánnyal kötött egyezség szerint. Továbbá fontos megemlíteni, hogy a rendezvény ideje alatt a szervezők idegenvezetések által igyekeznek a közönség figyelmét a helyszínt adó kastély történetére is felhívni.[7]

Más alkalmakkor az Alapítvány arra is módot talál, hogy a Bánffy-család történetét ismertesse a kastély látogatóival. Erre egy nagyon jó példa a 2016-ban, a kastély udvarán, elhelyezett lovas installációk, melyek a család egyik szenvedélyére, a lótartásra hívják fel a figyelmet. Az említett installációk a 2016-ban megnyitott Arts and Crafts nemzetközi alkotóközpont keretén belül meghirdetett verseny egyik díjazott alkotása.[8]

4. Kültéri lovas instalációk a Bánffy-kastély udvarán Forrás Főtér

Kültéri lovas installációk a Bánffy-kastély udvarán (forrás: Főtér)

Az alkotóközpont megnyitása óta olyan művészek, kézművesek és mesteremberek látogatnak a kastélyba, akik a történelmi értékek kortárs újraértelmezése iránt érdeklődnek,[9] céljuk, hogy a kastély egyelőre használaton kívül álló tereinek új rendeltetést adjanak, így nem csak a kinti, hanem benti terekre is figyelmet szentelnek. A mára már romos belső terek eredeti részleteit fényrekonstrukciók és más installációk által igyekeznek felidézni. Ennek az értékteremtő programnak köszönhetően sikerült életet lehelni a kastély olyan részeibe, amelyek azelőtt üresen álltak, valamint interakcióba került a kinti tér a látogatókkal.

5. Beltéri fényinstalációk a Bánffy-kastély főépületében. Forrás Főtér

Beltéri fényinstallációk a Bánffy-kastély főépületében. (forrás: Főtér)

A különböző rendezvények, szakmai táborok szervezése és pályázatok hirdetése által a bonchidai kastély útmutató szerepet vállalt Erdélyben. A köré szervezett események örökségvédelmi és turisztikai jellegüknek köszönhetően példát mutatnak más erdélyi épített örökség rehabilitálásának folyamatában. A rendezvények mellett fontos a közönség szerepvállalása is, hiszen ők azok, akik igazán életet adnak Erdély egykori „Versailles”-ként említett kastélyának.

 

A gyalui Várkert Fesztivál 2015 óta kerül megrendezésre, széleskörű programkínálatával minden korosztályt igyekszik megszólítani. A gernyeszegi Awake Fesztivál 2017 óta kerül megszervezésre, célcsoportja főleg a fiatalok, jellege hasonlít az Electric Castle fesztiváléhoz.

A World Monuments Fund által 1995-ben létesített program, melynek célja az épített örökség restaurálásának pénzbeli támogatása, világszerte.

David Baxter több mint 35 éve foglalkozik műemlékek restaurálásával. A bonchidai Bánffy-kastély Nemzetközi épített örökség felújító szakképzési központjának igazgatója volt, amely 2008-ban az Europa Nostra fődíját is megnyerte

A bonchidai Bánffy-kastély felújítása In: Transylvania Trust, Open Source: http://www.transylvaniatrust.ro/hu/program/a-bonchidai-banffy-kastely-felujitasa/ (2019.06.23.)

A meggyőzés egyik fontos eszköze hasonló jellegű sikeres külföldi projektek bemutatása volt.David Baxter szóbeli elmondása szerint. 2019.06.24.

Ezeket a Transylvania Trust Alapítvány munkatársai tartják.

A 2016-os pályázat nyertes csapatai: Norma (beltéri instalációk) és a Colectivul Artistic Blajin (kültéri instalációk).