Székely Előfutár Ösztöndíjat nyert

Csíkszereda Kiemelt cikk

Székely Előfutár Ösztöndíjat nyert két biomérnök hallgatónk

Az Előfutár Szövetség (Forerunner Federation) által meghirdetett 2016-os évi Székely Előfutár Ösztöndíjpályázat 7 nyertese között van két frissen végzett biomérnök hallgatónk: Varga Orsolya és Kedves Alfonz.

Mindketten környezetmérnöki alapszakot, majd Fenntartható biotechnológiák mesteri szakot végeztek a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán. Az elnyert ösztöndíj értéke egyenként 1000 dollár, amelynek egyharmadát a pályázat elnyerésekor kapják meg, a többit pedig a kutatásaikból származó és közlésre alkalmas dolgozat bemutatásakor.

A kutatásaik során Varga Orsolya mentora Dr. Mara Gyöngyvér, Kedves Alfonz szakmai irányítója pedig dr. Ráduly Botond, mindketten a Sapientia EMTE Biomérnöki tanszékének oktatói.

Az ösztöndíjasok kutatási témái az Előfutár Szövetség közleménye alapján az alábbi:

1. Varga Orsolya

Kutatási terve a baktériumtörzsek szelektálása, amelyek képesek a növényeket az abiotikus stresszel szemben ellenállóbbá tenni és alkalmazhatóak a mezőgazdasági gyakorlatban, hazánkban. A globális klímaváltozás hatására egyre gyakoribbak az extrém időjárási jelenségek, amihez a növények nem tudnak alkalmazkodni. Az abiotikus stressz hatására reaktív oxigéngyökök halmozódnak fel a növényekben. Ezek a rendkívül reaktív anyagok károsítják a membránokat, a fehérjéket és a DNS-t is, ezért közömbösítésük, eltávolításuk a sejtek számára nélkülözhetetlen. A kutatás várható eredménye több baktériumtörzs szelektálása, amik segítik a növények abiotikus stressz toleranciáját, növelik a növények alkalmazkodóképességét, termelőképességét és javítják a termés minőségét.

“Varga Orsolyát érdeklődő, tehetséges diákként ismertük meg” – írta Dr. Szabados László, MTA Tudományos Tanácsadó.

 

2. Kedves Alfonz

A munka a biológiai szennyvíztisztítást vizsgálja aerob és anaerob granulátumon eleven iszap helyett. A tisztítás hatásfokát spektrofotometriás módszerrel, biométer lombikkal és maradékanyag méréssel állapítja meg. Méri a keletkezett biogáz mennyiségét és metánkoncentrációját.

“Korábban Kedves Alfonz részt vett szennyvizek tisztításával, biogáz termeléssel foglalkozó kutatásokban. Kutatásainak eredményeit több Sapientia EMTE szervezte TDK-n, ETDK-n bemutatta, díjakat kiérdemelve, és részt vett több konferencián, illetve társszerzője három szakcikknek is. Kedve Alfonz kezdetektől kitűnt megismerési vágyával, logikus gondolkodásával, szorgalmával, jó vizsgaeredményeivel” – írta Dr. Máthé István egyetemi docens, Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara.

Gratulálunk az ösztöndíj elnyeréséhez és sikeres kutatást kívánunk a két biomérnöknek!

Forrás: sapientia.ro