Pedagógus szakvizsga megszerzése

Kiemelt cikk

Támogatjuk a pedagógus szakvizsga megszerzését

PK10/2016. sz. pályázat
Pályázat szakirányú, pedagógus szakvizsgát adó, támogatott programon való részvételre

1. Általános információk
A meghirdetett pályázati program keretein belül közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (Intézményvezető továbbképzés) szerezhető akár három félév alatt, támogatott formában.
Jelen programban megszerezhető pedagógus szakvizsga a Mesterpedagógus fokozat megszerzéséhez kapcsolódó feltételrendszernek is eleget tesz. (Az oktatásért felelős miniszter 6630-2/2016/KOPKA iktatószámú határozatában foglaltak szerint 2017. január 1-jétől a Mesterpedagógus fokozat megszerzéséhez “intézményvezetői szakképzettséget tanúsító pedagógus-szakvizsga” szükséges)
Meghirdetett konzultációs helyszín:
Budapest Konzultációs Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7.
Kurzus indításához min. 15 érvényes pályázóra van szükség. Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy 15 fő alatt kurzust nem áll módunkban indítani. Az első két félév megszervezése az adott konzultációs helyszínen történik, míg a 3. és a 4. félév Miskolcon kerül lebonyolításra. Amennyiben egy adott helyszínről legalább 15 érvényes pályázat érkezne, úgy az adott (a pályázók által megjelölt) helyszínre is kihelyezhető a program. Ez esetben kérjük, keresse a program vezetőkoordinátorát a címen.
A program ideje:
A pedagógus szakvizsga megszerzésére irányuló programok 4 félévesek. Jelen pályázat keretein belül, ez a program 3 félév alatt (is) teljesíthető oly módon, hogy a programban résztvevő tanulni vágyó az első félévben párhuzamosan teljesíti a szakmai gyakorlat félévét, tehát az első félévben az első két félév tartalmi kompetenciái kerülnek feldolgozásra. Ennek köszönhetően a program akár 1 + 2 félév felbontásban is megvalósulhat.
A program típusa:
A program levelező-távoktatás, amelyet kiegészít egy konzultációs rendszer. A programban résztvevők elektronikus rendszer felhasználásával kapják a programhoz rendelt tanegységeket és segédleteket, e mellett félévente 2-3 konzultáció segíti a felkészülést.
Konzultációk:
A konzultációk jellemzően pénteken vagy szombaton vagy vasárnapi napokon kerülnek megrendezésre.
A konzultációk időpontját a konzulens jelöli ki és a félév elején közli a programban résztvevőkkel. A félévente 2-3 konzultáció csoportos konzultáció. Egyéni konzultációra elektronikus formában (e-mail) valamint a csoportos konzultációk alkalmával nyílik lehetőség. A konzultációk látogatása nem kötelező. A távoktatás teljes körű, konzultáció nélkül is fel lehet készülni a követelményrendszer teljesítésére.
Vizsgák és beszámolók:
Az első két félévben (ami akár egy félév alatt is teljesíthető) zárthelyi dolgozatok, szóbeli vizsgák, beadandó feladatok nincsenek – csupán a félév végén van egy ún. projektvizsga. A projektvizsgára egy “kisdolgozatot” kell elkészíteni és beadni. A dolgozathoz témajavaslatokat és konzulensi iránymutatást nyújtunk. A projektvizsga keretén belül be kell mutatni ezt a projektfeladatot. A későbbiekben, a projektfeladat további kidolgozásával, kiegészítésével készülhet a programhoz kapcsolódó záróvizsgára (államvizsgára) a szakdolgozat. A harmadik és negyedik félévben egy-egy beadandó illetve vizsgadolgozat várható a tárgyat oktató előadó meghatározása alapján. A záróvizsga (a negyedik félév végén) a szakdolgozat megvédéséből és szóbeliből áll.

2. Bemeneti kompetenciák
– Pedagógus-képzési területen szerzett felsőfokú oklevél
– Legalább három éves pedagógiai – szakmai gyakorlat

3. A program célja
A közoktatásban irányító, vezető beosztásban vagy a nevelőtestület tagjaként dolgozó pedagógusok, mentorok munkáját ismeretekkel és gyakorlati felkészítéssel támogassuk. Felkészítést nyújtsunk a közoktatás különböző szintű vezetői munkaköreiben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátáshoz, valamint a pedagógiai szakvizsga letételéhez.

4. A program ütemezése és megvalósítása
a.) A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. január 28.
b.) Beiratkozások: 2017. február 4-5.
c.) Tanulmányok megkezdése: 2017. február
d.) Szakmai gyakorlat (120 óra): 2017. január hónaptól teljesíthető.
e.) Az első félév vége: 2017. május 30.
f.) A gyakorlati félév (2. félév) vége: 2017. május 30.
g.) A harmadik félév kezdete: 2017. szeptember
h.) A harmadik félév vége: 2017. december
i.) A negyedik félév kezdete: 2018. február
j.) A negyedik félév vége: 2018. május
k.) A szakvizsga megszerzése: várhatóan 2018.május
A program általános leírása:
Az első két félévet Szent Gergely Népfőiskola, valamint a Projektközpont Szolgáltató Kft. valósítja meg egy akkreditált program keretein belül. Ez a program “Intézményvezető továbbképzés (Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga – alapozó képzési program)”. Akkreditációs száma: 23/180/2015. Ez a program a tanulmányok első két félévét öleli fel, összesen 60 kreditpont értékben. Fontos, hogy a tanulmányok szabadon felfüggeszthetők, hiszen az első két félév teljesítéséről tanúsítvány kerül kiállításra.
A tanúsítvány 60 kreditpontot igazol, amely egyrészt beszámíttatható a 120 órás követelményrendszerbe, másrészt a pedagógus szakvizsga 50%-t lefedi, így további két félévet kell teljesíteni ahhoz, hogy a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga megszerezhetővé váljon.
A harmadik és a negyedik félév felkészülés a szakvizsgára. Ezt a két félévet programmegvalósítóként a Miskolci Egyetem – BTK, Tanárképző Központ szervezi és bonyolítja le. Az első két félévet sikeresen teljesítő pedagógusok a Miskolci Egyetemre benyújtják a jelentkezésüket a pályázati program közreműködésével, így a korábban megszerzett 60 kreditpont elismerésre és befogadásra kerül. Ebben a szakaszban (órarend szerint) 5-6 alkalommal (péntek-szombat vagy szombat) történik a konzultációk lebonyolítása, ezúttal már Miskolcon, függetlenül attól, hogy az első két félévet hol teljesítette a résztvevő. A közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga diplomát a Miskolci Egyetem állítja ki – feltételek teljesülése és sikeres záróvizsgát követően.

6. A program bővebb leírása és egyéb szakmai információk:
http://www.szentgergely.hu/szakvizsga/szakvizsga.htm

7. Elsajátítandó kompetenciák:
Vezetéselmélet, Szervezetfejlesztés, Jogi, közigazgatási és EU ismeretek, Intézményi vezetői gyakorlat, Tréning, Alkalmazott vezetéselmélet, Munkajogi ismeretek, Közoktatás-rendszertan, Hatékony vezetési ismeretek.

8. Finanszírozás:
Tájékoztatjuk, hogy teljes díjfizetés mellett a program 135 000 Ft/félév, így 540 000 Ft. költségtérítéssel jár. Jelen pályázat keretein belül jóval kedvezőbb feltételekkel szerezhető pedagógus szakvizsga.
100A. Típusú finanszírozás
Támogatandó pályázatok száma: 30 fő, szabadstátusz
A programrészvétel támogatott formában:
1. félév és a 2. félév együttesen 70 000 Ft. (beiratkozás alkalmával teljesítendő, az első két félévet egy félév alatt teljesíthetik a résztvevőt, így a teljes idő 3 félév, 4 félév helyett)
3. félév 115 000 Ft. (3. félév megkezdése előtt teljesítendő)
4. félév 115 000 Ft. (4. félév megkezdése előtt teljesítendő)
Jegyzetet, tankönyvet a program biztosít.
Teljes megtakarítás: 250 000 Ft. (+1 félév, képzési időben)
A szabadstátuszok a jelentkezések beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Amennyiben az adott finanszírozási kategóriában már nincs szabadstátusz, úgy a következő, legkedvezőbb finanszírozást ajánljuk fel a jelentkezőnek.

9. Jelentkezés:
Mellékelt jelentkezési lap felhasználásával 2017. június 28-ig.
A jelentkezési lapot elektronikusan a címre kell megküldeni. Tárgy mezőbe kérjük írja bele: “Szakvizsga jelentkezés”
Egyéb információ:
A pályázati program programgazdája a Szent Gergely Népfőiskola. A Miskolci Egyetem az intézmény partnere, de nem a pályázat kezelője – így az egyetem a pályázati programmal kapcsolatosan releváns információkkal nem tud szolgálni. Az egyetem (esetleges megkeresése esetén) kizárólag a teljes képzési idős, a teljes költséggel megvalósuló képzési programmal kapcsolatosan tud felvilágosítást adni – viszont ez a képzés nem érinti a jelen pályázati programban megjelölt továbbképzés tárgyát. A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy további információért a fenti weboldalt szíveskedjék felkeresni. Amennyiben a jelölt linken publikált információk mellett konkrét kérdése, kérése merülne fel, kérjük a programgazdát (és ne a pályázati program partnerét) szíveskedjék felkeresni a e-mailcím felhasználásával. Munkánkat nagyban segíti, ha a fentiek szerint jár el tájékozódása alkalmával. Ezt nagy tisztelettel köszönjük!
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

http://www.szentgergely.hu
Pályázatkezelő: Szent Gergely Népfőiskola Bejegyezve: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által, Cg.12-09-007938 számon. Adószám: 23887910-1-12. Statisztikai számjel: 23887910-8542-113-12
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00264-2012.