Nagyon szerettem Szlovákiába járni

Neszméri Tünde Emberek

„Nagyon szerettem Szlovákiába járni” – Kiss Gy. Csaba a lengyeltől a szlovákig

Kiss_Gy_Csaba-1

Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas irodalomtörténész volt a pozsonyi Quo Vadis Ház vendége. A rendezvényt a Magyar Intézettel közösen szervezték meg. Az irodalomtörténész egyetemi tanár, aki korábban a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen is oktatott, jelenleg Varsóban tanít. Hiszi, hogy a békés együttélés és elfogadás alapja egymás megismerése.

Miképp került Lengyelországba? Mikor járt ott először? Az ottani tapasztalatai alapján, mennyire ismernek, és hogyan ítélnek meg bennünket, magyarokat a lengyelek?

Először véletlenül kerültem Lengyelországba. Amikor tizenkilenc éves voltam, autóstoppal elindultunk egy barátommal. Akkoriban divat volt oda járni, mivel nyugatra nem mehettünk. Lengyelországról sok érdekeset hallottunk, több lengyel filmet vetítettek Magyarországon, ezeket nagyon izgalmasnak találtuk. Emlékeztünk arra, hogy ötvenhatban milyen nagy szeretettel viseltettek velünk szemben a lengyelek. Nagyon sok adományt küldtek, vért, ruházatot. Ez az akkori út meghatározta az életemet, hiszen elkezdtem lengyelül tanulni. Másfél hónap alatt megtanultam annyira lengyelül, hogy meg tudtam magam értetni, ez óriási élmény volt. Nagyon kedvesen fogadtak.

A lengyel volt az első szláv nyelv, amit megtanult. De nagyon jól beszél szlovákul. Mikor és milyen indíttatásból tanult meg szlovákul?

Az iskolában tanultunk oroszul, nagyon rossz volt a tanítási módszer, 1956-ban pedig egy ideig hivatalosan beszüntették az orosz nyelv tanítását. Amikor újra bevezették, sztrájkra keltünk. Nem sokat adott az orosz nyelvoktatás, a szláv nyelvekből inkább az idegenséget és az ellenszenvet. Viszont óriási felszabadító erővel bírt számomra a lengyel. Hallás után tanultam, az első napokban, amikor a lengyel szavakat mondták, azokat előbb cirill betűkkel láttam a fejemben. Lengyelországban másfél hónap alatt elsajátítottam annyira a nyelvet, hogy tudtam beszélgetni, és sok mindent meg tudunk a lengyelekről, éreztük, hogy ott nagyobb a szabadság. Budapesten beiratkoztam a Lengyel Intézetbe és mindennap módszeresen tanultam lengyelül. Ha tudtam, akkor elmentem Lengyelországba is. Kalocsán voltam egy hónapig tanítási gyakorlaton, ahol a Szabad Európa Rádió adásaiból megtudtam, hogy mi történik Csehszlovákiában, ekkor választották meg Alexander Dubčeket első titkárnak. Beszámoltak az 1968-as írószövetségi ülésről is, és nagyon izgalmasnak találtam a csehszlovákiai mozgolódást. Elhatároztam, hogy a tavaszi szünetben felutazok Pozsonyba. Megkaptam egy magyar diák elérhetőségét, a malomvölgyi kollégiumban laktam. Találtam magyar barátokat, akiknél lakhattam a kollégiumban, és jártam a várost. Emlékszem egy borozóra, ahova nagyon sok egyetemista járt. Előfordult, hogy felállva énekeltük a Kossuth nótát, akkor az még senkit nem zavart. Március végén voltam Pozsonyban. Ekkor jöttem rá, hogy a lengyel tudásomnak köszönhetően egy picit értek szlovákul. Ez egy nagyon fontos impulzus volt, az 1968-as időszakban figyeltem a sajtót, a cseh és a szlovák újságokat is. Majd találkoztam a budapesti könyvhéten Turczel Lajos tanár úrral és mondtam neki, hogy szlovákul szeretnék tanulni. Nagyot nézett, de megígérte, hogy küld egy tankönyvet. El is küldte a könyvet, és ekkor kezdtem szlovákul tanulni.

A szlovák nyelv megtanulására ösztönzött több magyarországi fiatalt. Ezek a fiatalok elindultak egy úton, létrehozták a Terra Recognita Alapítvány, amely a magyar–szlovák történelmi megbékélést szorgalmazza. Kiadták a „Meghasadt múlt – Fejezetek a szlovákok és a magyarok történelméből” című könyvet szlovák és magyar nyelven egyaránt. A tankönyv azonban még várat magára…

Budapesten, az ELTE-n tanítottam a Művelődéstörténeti Tanszéken. A közép-európai nemzeti szimbólumokról és nacionalizmusokról tartottam szemináriumokat és előadásokat. Miután nagyon szerettem Szlovákiába járni, Királyhelmectől, Alsókubinig, Bártfától a Csallóközig végigjártam az egész országot. Közben Miskolcon is tanítottam, és ott jöttem rá, hogy a történelmi felső-Magyarország művelődéstörténete nincs feldolgozva, egy fehér folt. Ekkor elkezdtem olyan szemináriumokat tartani, ahol ezzel foglalkoztunk, pontosabban a kiegyezéstől, azaz 1867-től 1918-ig. Aztán mondtam a diákjaimnak, hogy meg kellene tanulniuk németül és szlovákul. Németül elég sokan tudtak, de láttam rajtuk, hogy az ötlet megtetszett nekik és elkezdtek szlovákul tanulni. Közülük páran beiratkoztak szlovák nyelvtanfolyamra nyáron. Ezek között a volt diákjaim között van kiváló történész és diplomata is. Demmel József például történész, Zahorán Csaba most adta be a doktori disszertációját, Kollai István, aki a Magyar Intézet igazgatója volt és Kiss Balázs, aki Magyarország pozsonyi nagykövetségén diplomata is a tanítványaim voltak, és nagyon büszke vagyok rájuk.

A volt diákjai el szokták mondani, hogy ön mutatott nekik utat, még ma is segíti az útjukat, tevékenységüket?

Kiss Balázs, aki a pozsonyi nagykövetségen dolgozik már akkor hívott, amikor még Varsóban voltam, kijött elém a vonathoz. Élő a kapcsolat, ugyan nem dolgozunk most együtt, mivel én Varsóban vagyok, de tervezünk egy új, tudományos projektumot elindítani, ebben számítok rájuk. A közös visegrádi emlékezet helyeit szeretnénk feldolgozni, ebben vannak földrajzi régiók, személyek, események. Szent Adalberttől, 1968-ig szeretnénk feldolgozni ezeket az eseményeket.

Sokan a német–francia példát hozzák fel. Létrejöhet egy hasonló magyar–szlovák megbékélés, és van esély egy hasonló történelemtankönyvre, mint amit ők megalkottak?

A két helyzet teljesen más, más a történelmi háttér a két esetben. Magyarországnak és Szlovákiának van egy közös államisága. A modern szlovák nemzet részben annak köszönhette a létrejöttét, hogy a Magyar Királyság területén élt. A Magyar Királyság olyan határterületén, amelyik a szláv szomszédságtól, a csehektől és lengyelektől elhatárolta. A német–francia történelmi megbékélés folyamatának gyakorlati teendőiből azonban lehet meríteni. A Qou Vadis Házban megtartott beszélgetés után elhangzott, hogy már Rózsahegyen is lehet magyarul tanulni, ez egy jó út lehet. A testvérvárosok és iskolák találkozóit is meg lehet szervezni, diákcsereprogramokat kellene tartani, ezek nagyon fontos lépések a megbékélés folyamatában. Ilyenkor Segeš Vladimír barátom jut eszembe, aki hadtörténészként dolgozik. Amikor elkerült egy évre Budapestre, megrémült, hogy mi lesz ott vele. Végül nagyon jól érezte magát, befogadták az ottani diákok, eljártak együtt sörözni. Az egész életére kiható élmény volt számára, hogy befogadták a magyarok. Nagyon hiányzik, hogy nincs egy ilyen élő kapcsolat. Az Erasmus programmal el lehet jutni más egyetemekre, de más jellegűre gondolok. Kellene egy ösztöndíjprogram, amellyel szlovákokat, románokat, horvátokat lehetne megszólítani. Készülnek az együttműködési tervek, amelyek aztán sokszor nem működnek, mert nem ismerjük egymást.

A szlovák–magyar viszonyra sokan mondják, hogy soha nem volt még ilyen jó. Mi, akik itt élünk, ezt nem mindig érzékeljük így. Felmerül a kérdés, lehet-e úgy jó a viszony két nép között, hogy a múltunk sérelmeit nem zártuk le?

Ez mind a két oldalról sérelmekkel teli kapcsolat. A valós sérelmekhez pedig hozzájön a vélt sérelem is. Azt gondolom, hogy az előítéleteket nem lehet megszünteti, de meg lehet ezeket szelídíteni. Viszonylagossá kell tenni. A nemzeti mítoszokra, hazateremtésre, hősökre szükség van. Esetünkben ezek a hősök, Kossuth és Štúr szemben álltak egymással. Fontos lenne, hogy a saját történelmét mindenki viszonylagosnak lássa. 1848-al kapcsolatban a szlovákoknak nem olyan egyszerű, hiszen a magyar kormány fegyveres erejében szolgáltak. Történelmi tény, hogy nagyobb volt a szlovákok aránya a magyar honvédseregben, mint az ország lakosságában. A branyiszkói hősök, szlovák hősök voltak. Ők azt énekelték, hogy Lajos Kossuth odkazuje… Ugyanis nem tudtak magyarul. A magyar történelemtudatban is nagy hiányosságok vannak. A magyarországi történelmi tudatban nincsen benne, hogy ez egy több nemzetiségű ország volt. Tehát mind a két oldalon van egyensúlyhiány. Az is gond, hogy a régi és a mai Magyarországnak szlovákul két neve van. A magyar nyelvhasználatban is igazságtalan, hogy mi nem különböztetjük meg a Királyságot és a mai országot, de a szlovák nyelvhasználatban igazságtalan, hogy az állami kontinuitást megtagadja. A francia nyelvű trianoni szerződésben a régi és az új Magyarországot is Hongrie-nak nevezték, és a csehszlovákok is ezt írták alá. De ezzel szembe kell tudni nézni mindkét oldalon. Ha ez megtörténik, előbbre léptünk. Én sem tartom ideálisnak a szlovák–magyar viszonyt, de jó, hogy nincsenek olyan provokatív esetek, mint a Malina Hedvig-ügy volt. Az esetről több szlovák oknyomozó újságíró írt, egy helyütt azt olvastam, hogy a titkosszolgálat is benne volt az ügyben. Már csak az a kérdés, ez kinek az érdeke, hiszen sem az akkori magyar, sem az akkori szlovák politikának nem volt érdeke. A szlovákiai magyar politikai helyzetet is nagyon rossznak tartom, de ez a szlovákoktól független.

 

Neszméri Tünde
Fotó: a szerző
Forrás: Szabad Újság, 2016. április 13.

szu_logo-1