MOL Mester-M díj

Kiemelt cikk
MOL MESTER-M Díj

A MOL MESTER-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén és szakmailag, emberileg tanítványaik példaképei.

Kik lehetnek jelöltek?
Tanárok, edzők, nevelők
– akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen segítik;
– akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, továbblépjenek;
– akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
– akik több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a nevelők, tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.
A kuratórium célja, hogy a több évtizede tevékenykedő, jó eredményeket elérő pedagógusok mellett 2019-ben legalább egy fiatal, max. 10-15 éve a pályán lévő tanár, edző munkáját is elismerje.
A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer a MOL Alapítvány kuratóriuma 10 személyt választ ki a sport, a művészet, a bölcsészet-, valamint a tudomány területeiről, és a MESTER-M díjban részesíti. A MESTER-M díj anyagi és erkölcsi elismerés, a díj értéke 1 000 000 forint személyenként.

JELÖLÉS BENYÚJTÁSA
A jelöléseket 2019. december 31-ig lehet benyújtani a fenti linken, kizárólag online módon. A díjazottakról várhatóan 2020. február elején dönt a kuratórium.

A 2018. évi MOL Mester-m Díjat az alábbi pedagógusok vehették át a 2019. március 22-ei díjátadón:

Természettudományos szaktanár kategóriában:
Giliczéné László Kókai Mária, informatika- és fizikatanár (Csongrád)
Gőz József, biológia-kémia szakos tanár (Debrecen),
Dr. Pintér Ferenc, matematikatanár (Nagykanizsa)
Dr. Szalainé Tóth Tünde, biológia-kémia szakos tanár (Veszprém).

Művészet kategóriában:
Polónyi István hegedűtanár (Budapest)
Sármai József zongoratanár (Budapest)
Szabóné Biró Klára furulyatanár (Miskolc)

Sport kategóriában:
ifj. Tomhauser István testnevelő tanár, atlétika szakedző (Budapest)
Ughy Imre kajak szakedző (Tiszaújváros)
Nagy Péter testnevelő tanár, röplabda szakedző (Kecskemét)
(2007-2014 között MOL Tehetséggondozásért Díj néven adtuk át az elismerést.)

https://www.molalapitvany.hu/cikk/mol-mester-m-dij