Mégsem kell lehúzni a rolót

Tóth Lívia Topolya Vezércikk

A zentai községi képviselő-testület legutóbbi ülésén nagy vitát robbantott ki az a bejelentés, hogy a jövőben az önkormányzati ingatlanokban tevékenykedő civil szervezeteknek fizetniük kell a bérleti díjat és a rezsiköltséget. Az összejövetel utáni napokban olyan megjegyzések láttak napvilágot, hogy ezzel az intézkedéssel ellehetetlenül a civilek munkája, és lesznek olyan egyesületek, amelyek akár le is húzhatják a rolót. A téma nemcsak Zentán aktuális, többé-kevésbé minden önkormányzatot érint.

 Azt azonban sokan nem tudják, hogy a rendelkezés nem új keletű, hiszen a közvagyonról szóló törvény, mely ezt a kérdéskört szabályozza, még 2001-ben lépett életbe. Tehát a zentai önkormányzatnak (is) már akkortól köteleznie kellett volna a civil szervezeteket ennek a feltételnek a teljesítésére, viszont eltekintett tőle. Ettől az évtől azonban pályázniuk kell az általuk használt épületek, termek bérleti díjára és a működésükhöz szükséges rezsiköltségek fedezésére, illetve ugyanez vonatkozik a községbeli sportklubokra is.

„Minimális összegekről lesz szó”

A városban négy zónára osztották az üzlethelyiségeket és az épületeket, azaz négyféle tarifa létezik. A képviselő-testület decemberi, utolsó ülésen elfogadott határozat alapján a kiszabott összegnek mindössze 5 százalékát kell majd kifizetniük a „bérlőknek”.

Mivel Zentán több mint kilencven civil szervezet van bejegyezve, az önkormányzatnak előbb létre kell hoznia a rájuk vonatkozó adatbázist. A felmérésben összegzik majd, hogy melyik szervezet mely önkormányzati tulajdonban levő ingatlanban fejti ki tevékenységét, mekkora területet használ, és ezen adatok alapján határozzák meg a fizetendő összeget. Ennek a munkának január 1-jétől számítva kilencven nap alatt be kell fejeződnie. Ezután kerül sor az új szerződések megkötésére.

— Le kell szögezni azonban, hogy minimális összegekről lesz szó, hiszen az önkormányzat rendkívül fontosnak tartja, hogy támogassa a községbeli civil szervezeteket — hangsúlyozta Perpauer Attila, a zentai községi tanács művelődéssel és oktatással megbízott tagja. Azt is megjegyezte, hogy amióta az önkormányzat programalapú pályázatot ír ki a civil szervezetek számára, azóta lehetőségük van arra, hogy a működési költségeik fedezésére is pályázzanak. Az illetékesek ezen a jövőben sem kívánnak változtatni.

— Az eddigiekben megpróbáltuk lehetővé tenni a sportklubok számára, hogy a sportlétesítmények fenntartásával kapcsolatos állandó költségek, mint amilyen például a fűtés-, az áram- és a kommunális szolgáltatás díja, minket terheljenek, és a kluboknak ne kelljen ezekről gondot viselniük, a jövőben azonban ezek a tételek is kizárólag programtevékenységek, nyilvános felhívások vagy pályázatok segítségével lesznek fedezhetőek. Március 31-éig ideiglenes finanszírozást folytatunk, azután születik meg a döntés, mely során figyelembe vesszük a klubok programjait, bevételeit, költségeit. A bérleti díj a pályázat része lesz, hiszen elegendő forrásról gondoskodtunk ahhoz, hogy a klubok erre is támogatást igényeljenek, viszont csakis olyan mértékben, amely valóban szükséges a működésükhöz. Ehhez az évivel együtt egy úgynevezett különprogramot is be kell nyújtaniuk — emelte ki Danilo Popov, a községi tanács sporttal és ifjúsággal megbízott tagja.

„Topolyán nincs gond”

Topolya község területén is kimagaslóan sok civil szervezet működik, tevékenységi körük a kultúrától kezdve a környezetvédelmen és a szociális védelmen át a tűzoltásig széles skálát ölel fel. Egy-egy szervezet működtetése nem kevés pénzbe kerül, ennek csak egy része a rezsi és az esetleges bérleti díj, a rendezvények megszervezése pedig további költségekkel jár. Az önkormányzat a költségvetéséből a támogatási eszközök odaítélését évente egyszer, nyilvános pályázat alapján végzi, a Topolya község költségvetése pénzeszközeinek a polgári egyesületek részére való odaítélési eljárását lebonyolító pályázati bizottság elnevezésű szerve által. A pályázatot a bizottság az év elején hirdeti meg, a szabályzat szerint legkésőbb folyó év február 15-éig. Az idén ez január első munkanapján megtörtént, a pályázati időszak pedig már le is járt.

A támogatási szabályzatban szereplő követelmények között fontos szempont a közérdek kielégítésének és a szóban forgó terület előmozdításának a megvalósítási mértéke. A társtámogatási eszközök a polgári egyesületek működésére és programszerű rendezvényeire egyaránt elnyerhetőek, azaz a községtől kapott pénzből a bérleti díj és a rezsiköltségek is fedezhetőek — hangsúlyozta Kislinder Gábor polgármester. Kifejtette, hogy a köztársasági költségvetési felügyelőség náluk tett ellenőrzése után a megállapított tények alapján alkották meg az erre vonatkozó szabályzatot, és ettől kezdve céleszközként érvényesítik az erre szánt pénzt.

— Eddig nem adódtak gondok a civil szervezetekkel, mert ezek az eszközök, amelyeket előirányoztunk, nagyjából lefedik a működéshez szükséges költségeket, melyek egy kis donációval meg szorgalommal kipótolhatóak. Nem érkezett hozzánk olyan visszajelzés, hogy e téren gondok volnának. Ezzel természetesen nem azt állítom, hogy elég az a pénz, amellyel a civil szervezetek gazdálkodnak.

A polgármester azt is hozzátette, hogy a civilek nem önkormányzati épületeket használnak, és példaként azt hozta fel, hogy a két legnagyobb művelődési egyesület, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ és a Vuk Karadžić Szerb Kulturális Központ hosszabb időszakra megkapta használatra azt az épületet, ahol tevékenykedik, így ezért értelemszerűen már nem kell bérleti díjat fizetnie.

Kislinder Gábor azt is elmondta, hogy a legtöbb gondjuk a pártokkal van, mert éppen a politikai szervezetek vélekednek másként, szerintük ugyanis a bérleti díj fizetésének kötelezettsége rájuk nem vonatkozik. A polgármester részletezte, hogy az erről szóló törvény és az egyéb jogszabályok szerint járó költségvetési támogatást a politikai pártok is megkapják, abból pedig úgy költekeznek, ahogyan szeretnének, viszont bérleti díjat nekik is fizetniük kell.

A sportegyesületeket illetően arról számolt be, hogy ezeknek a Kissportok Csarnoka ad otthont, ahol a fűtést az önkormányzat fizeti, az épület pedig egyházi tulajdon. A rezsiköltséget és a karbantartást a helyi közösség vállalta magára, így ingyen és bérmentve használják.

Forrás: Hét Nap