Maros megye 2021–2027-es Fejlesztési Terve

Erdély Hírek

Elkészült Maros megye 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó Fejlesztési Terve.

Az elkövetkező időszakban ez a dokumentum szolgál kiindulópontként Maros megye általános fejlesztését illetően, kijelöli azokat az irányokat, amelyekhez a következő időszakra tervezett beruházásoknak illeszkedniük kell, valamint meghatározza a megye közép- és hosszú távú célkitűzéseit.

Maros megye 2021–2027-es fejlesztési stratégiája többek közt gazdasági, szociális, kulturális, környezetvédelmi, oktatási, egészségügyi, digitalizációs, közlekedési és mobilitási, kutatási, illetve innovációs szempontokat vett figyelembe a fejlesztési irányvonalak kidolgozásakor.

A stratégia előkészítése a helyi gazdasági, társadalmi és szociális élet tevékeny, ráhatással és véleményformáló-erővel bíró szereplőinek bevonásával készült.

A fejlesztési terv elkészítése a jelenlegi helyzet elemzésével indult, majd fókuszcsoportos beszélgetésekkel folytatódott. A társadalom különböző területein tevékenykedő személyekből, kilenc nagy fókuszcsoportot hoztunk létre:

 • szociális ellátási;
 • kulturális, örökségvédelmi és turisztikai;
 • egészségügyi;
 • informatikai;
 • környezetvédelmi;
 • mezőgazdasági;
 • gazdasági;
 • mobilitási,
 • oktatási, ifjúság- és sportpolitikai.

A megye lakosai egy erre a célra létrehozott internetes felületen mondhatták el véleményüket, fogalmazhatták meg javaslataikat egy kérdőív kitöltésével. Az általuk adott válaszok jó támpontot nyújtottak arra, hogy milyen irányba fejlődjön Maros megye. „Ezeket az igényeket természetesen össze kellett hangolnunk az érvényben lévő jogszabályokkal, hiszen nekünk mindig a törvény betűje szerint kell eljárnunk, továbbá össze kell hangolnunk azokkal a pályázati kiírásokkal is, amelyeket az Európai Unió hirdetett meg. Románia a következő időszakban 30,4 milliárd eurót kap az Európai Helyreállítási és Rezilienciaépítési Mechanizmus keretében. Ez tk. többlet-finanszírozási lehetőség, ami párhuzamosan fut a szokásos uniós programok mellett. Ezeket kell a magunk javára fordítanunk” – fejtette ki Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke,

Maros megye a 2021-2027 közötti időszakra 4 nagy stratégiai területet jelölt meg, amely a megye átfogó fejlődését eredményezheti növelve annak vonzerejét, az itt lakók életminőségének javítását fenntartható, tudás- és innovációalapú gazdasági, társadalmi, infrastrukturális és turisztikai fejlesztések révén.

 1. Zöld megye. Ez a kategória tartalmazza a megújuló energiaforrásokat, az ingatlanok energiahatékonyságának növelését, a hulladékgazdálkodás fejlesztését, a védett területek adminisztrációját, víz- és csatornahálózat kiépítését, illetve az elkezdettek befejezését. Ide tartozik továbbá a zöldövezetek bővítése, parkosítás és alternatív energiatermelés: pl. napelemparkok létesítése.
 2. Digitalizált és innovatív megye. Ebbe a kategóriába tartozik a kutatásfejlesztés és innováció, ezen belül pedig konkrétan az Innovációs Központ és inkubátorházak építésére szeretne pályázni Maros megye, valamint fejleszteni az alárendelt intézményeink digitális ügyintézési platformját.
 3. Fejlett infrastruktúrával és szolgáltatásokkal rendelkező megye. Ez két nagy területe a megyei adminisztrációnak, amely állandó fejlesztésre, javításra szorul. Ide tartozik a terelőutak megépítése, a helyi és megyei utak korszerűsítése, a Multimodális Csomópont és a logisztikai park megépítése, valamint a repülőtér fejlesztése. A szolgáltatások terén az oktatás, az egészségügy és a társadalmi integráció fejlesztése fontos. Maros megye ezen a területen kórházépületek felújítására, bővítésére tud, és kell forrásokat lehívjon, továbbá az iskolák fejlesztésére, a szociális ellátórendszer javítására és a kulturális intézmények támogatására.
 4. Gazdaságilag fejlett megye. Ebbe beletartozik minden, ami az itt élők és idelátogatók jó közérzetéhez járul hozzá. Itt a közszállítás javítása, műemléképületek felújítása, start-up programok indítása, kis- és középvállalkozások támogatása, turisztikai desztinációk népszerűsítése, fejlesztése élves prioritást. Ilyen pl. a kisvasút-vonal, sípályák, bicikliutak, wellness központok építése.

Maros megye 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó stratégiai terv szerinti fejlesztésére 701 projektjavaslat érkezett, amelyek összértéke megközelítőleg 6,1 milliárd euró.

Forrás: Maszol.ro