Lezajlott a XIII.FKMK Konferenciája

Beregszász Hírek

XIII. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája a Rákóczi-főiskolán

Tizenharmadszor került megrendezésre a magyar tudomány napja alkalmából megszervezett Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciája, amelyre a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a Rákóczi-főiskola szervezésében került sor az említett főiskolán. Idén 18, helyi, illetve magyarországi felsőoktatási intézményben tanuló diák mutatta be a tudományos területen elért eddigi eredményeit. Őket egy 14 tagú zsűri értékelte és látta el tanácsokkal.

A konferencia megnyitóján Gara Katalin beregszászi magyar konzul asszony idézve a humoros mondást, miszerint a világot a lusta emberek viszik előre, hiszen ők azok, akik mindig megpróbálják megtalálni a módot arra, hogy a teljesítendő feladatot minél könnyebben és gyorsabban teljesítsék, rámutatott, hogy a magyar nemzet mennyire kiemelkedő eredményeket tud felmutatni, ha új elméletekről, vagy éppen új eszközök feltalálásáról van szó, nem beszélve a magyar Nobel-díjasok lajstromáról. A konzul asszony, célozva a konferencia előadóira, hangsúlyozta: mint ahogy ezekre a kiemelkedő magyar tudósokra, úgy az „utánpótlásra” is rendkívül büszkének kell lennünk.

Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora a megnyitón örömét fejezte ki, hogy van egy olyan konferencia, amely lehetőséget nyújt azon fiatal magyar kutató számára, akik bár „még nem kerültek át a katedra másik oldalára”, de szeretnék bemutatni kutatói eredményeiket, és megosztani gondolataikat azokkal, akik már javában képviselik a tudományt adott esetben itt, Kárpátalján.

Mint ahogy a rektor asszony fogalmazott, az ilyen jellegű konferencia felemelő, mivel jele a foly­tonosságnak: ha eljön az idő, a katedrán álló személy helyére érkezik valaki, aki majd továbbadja a megszerzett tudást annak, aki később majd az ő helyébe lép. „Az a tudomány, amit magunknak megtartottunk, nem individualista. Nem az egyént szolgálja, nem azért szól, hogy én kiemelkedjek, legyek valaki és mindenki felnézzen rám, hanem, hogy megosszam másokkal. Ne kelljen ismét feltalálni a meleg vizet, ne kelljen újra tüzet csiholni, hanem szolgálja a közösséget. Mert mi, emberek csak közösségben tudunk élni, s ilyen közösség a tudós közösség is, és mint minden közösséget, ezt is építeni kell” – hangsúlyozta dr. Orosz Ildikó.

Az rektor asszony rávilágított, „az ő idejében” a fiatal kutatók nem kaptak lehetőséget, sem teret ahhoz, hogy egy tudós közösségbe tartozzanak. Pártszimpátia alapján jelölték meg, ki mivel foglalkozhat a tudomány színterén. Nagyon kevesen tudták áttörni ezt a falat, de azok, akik akkor áttörték, most itt vannak és továbbadják tudásukat a következő generációnak. Itt Orosz Ildikó megkérte a konferencia zsűritagjait, olyan kritikát és véleményt fogalmazzanak meg majd az előadókkal szemben, amely egyszerre kíméletes, de határozott és érthető, ám semmiképpen sem durva, nyers, hogy ne menjen el a fiatal kutatónak a kedve a tudománytól. „Szerettessék meg velük azt, amit csinálnak” – mondta a rektor asszony.

A fiatalok figyelmét pedig Orosz Ildikó arra hívta fel: fogadjanak el bármilyen kritikát, hiszen csak akkor maradnak meg a pályán, ha a megfogalmazott bírálatokat megértik, utána elgondolkodnak rajta, és amivel egyetértenek, azt elfogadják, amivel pedig nem, azzal „harcolnak”.

Dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója a megnyitón elmondta, az alapítvány azzal a céllal jött létre 2011-ben, hogy a kárpátaljai fiatal tehetségeket felkutassa és támogassa egészen pici koruktól felnövésükig. Mint ahogy arra rávilágított, mindenki tehetséges valamiben, csupán meg kell találni ezt a talentumot, amin keresztül majd nagy dolgok épülhetnek. A konferenciával kapcsolatban az igazgató asszony arról tájékoztatott, a pályázatra minden, még a 35. életévét be nem töltött kutató jelentkezhetett, csak egy tízoldalas, majd a konferencia zsűrije által értékelt tanulmányt kellett előzetesen beadnia. A konferenciára 18 előadó jelentkezett, akiket a szekciójuknak megfelelő csoportokat alkotva 14 zsűritag értékel majd. Váradi Natália kijelentette és hangsúlyozta: a konferencián nincsenek helyezések, csupán az idősebb és tapasztaltabb tudósok értékelik az ifjú tudósok munkáját, tanácsokkal látják el őket, hogy mihamarabb megszerezzék doktori fokozatukat.

Az irodaigazgató beszédéből kiderült, a konferencián előadók több intézményből érkeztek. A konferencián előadtak a Rákóczi-főiskola, az Ungvári Nemzeti Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Munkácsi Állami Egyetem hallgatói is.

A konferencia három szekcióra tagolódott: természettudományira, történelemtudományira, valamint bölcsészettudományira. A 14 tagú zsűriben a Rákóczi-főiskola tanárai mellett helyet kaptak az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia, az Ungvári Nemzeti Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem oktatói is.

 

Forrás: karpataljalap.net