Flashmobbal emlékeztek a nagyenyedi diákok

Erdély Emberek

Stilizált táncszínházzal emlékeztek a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium diákjai a magyar szabadságért életüket adó hőseinkre. A megemlékező műsor bemutatására az iskola udvarán került sor. Felléptek az ötödik és nyolcadik osztályos diákok valamint a kollégium Fügevirág néptánccsoportjának tagjai.

A flashmob rendezői Tóth Bence és Tóth-Bóna Boglárka Petőfi-programos ösztöndíjasok voltak, akiknek feladatai közé tartozik egyebek mellett a kollégium Fügevirág néptánccsoportjának a szakmai irányítása is. A résztvevőket Szőcs Ildikó igazgató köszöntötte.

A négy tételes produkció az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő eseményeinek felvillantásával ívelt: a bevezető vidám hangulata, a táncosok lendülete a szabadságharc kezdeti szakaszára utalt. Ezt a pörgést azonban hamar elfojtották a forradalom leverésére és a megtorlásra utaló jelenetek, a hősök mártírhalálát az üresen maradt színpad jelképezte. A tömör, szimbolikus táncképek könnyebb felismerésén és értelmezésén segített az, hogy egy diáklány rövid szöveges ismertetőket olvasott fel egy-egy releváns történelmi vonatkozásnál. Az utolsó rész, a feloldás segítségével a produkció a bukásról, a súlyos áldozathozatalról átirányította a figyelmet az összetartozásra: újabb és újabb szereplők szivárogtak be a legyőzöttek közé, akik felbukkanásukkal friss lendületet, reményt, az újrakezdés lehetőségét sugallták.

Az első rész hol szétbomló, hol egyesülő piros-fehér-zöld szimbólumai, amelyek a veszteségekre és győzelmekre, a széthúzásra és összefogásra utaltak, a zárórész szinopszisában újra egyesültek és így vezettek el a műsor központi üzenetéhez, az összetartozás gondolatához, amely a közismert Nélküled című dal eléneklésben csúcsosodott ki.

 

Forrás: Maszol.ro