Értékmegtartó kiállítás II.Rákóczi Ferencről

Felsőszeli Emberek
(Fotó: Mészáros Magdolna)

A Rákóczi-emlékév kapcsán került sor Felsőszeliben a „II. Rákóczi Ferenc a hadak élén” című kiállításra. A vándorkiállítás 13 tablója a magyar történelem egyik jelentős alakjának, II. Rákóczi Ferencnek az életét mutatja be, főleg a szabadságharc elindítását, a kurucok fegyverzetét, a generálisokat és az európai politikai viszonyokat. A szatmári békekötés és a rodostói száműzetés, valamint a kassai újratemetés képei is láthatóak a tablókon.

A fejedelem törekvéseiről, az „Istennel a hazáért és a szabadságért” jelszó alatt vívott nyolc éven át tartó küzdelem mátyusföldi és felsőszeli vonatkozásairól is beszélt többek között a Bercsényi Miklós Hagyományőrző Csapat vezetője, Mészáros Magdolna. A hallgatóság, a Széchenyi István Alapiskola tanulói és pedagógusai nagy figyelemmel kísérték az összefüggések magyarázatát.

Rákóczi nagyságát és üzeneteit időszerűvé teszik imádságai, gondolatai, melyek az önkéntes száműzetés alatt születtek.

Így imádkozott: „Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.”

További fontos gondolatai: Egyedül a szabadság szeretete és a vágy, hazámat felmenteni az idegen járom alól, volt célja minden tettemnek. A fiatalságnak szóló üzenete szintén időszerű:

„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon, hogy tiszteljék hazájukat, és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mintha kincs lenne!”

Rákóczi küzdelmei és áldozatos magatartása ma is példaként szolgál számunkra.  A kiállítás sok új és érdekes ismeretet adott a közönségnek.

Forrás: Felvidék.ma/SZAKC