Énekkel dícsérik Istent

Horvátországi Magyar Napló Vörösmart Kiemelt cikk

A vörösmart József Attila Kultúregyesület, február 25-én vendégül látta a Pécsi Székesegyház liturgiájának szolgálatában álló Palestrina kórust. A két kórus közössen szolgált a vasárnapi szentmisén. A pécsi kórus a mise szolgálatot látta el, de a vörösmarti énekkar is bemutatkozott. Különleges esemény volt ez a vörösmartiak számára.

Néhány héttel ezelőtt vette kezdetét a szervező-egyeztető munka, s végül mindenki megelégedésére sikerült összehozni egy lélekfelelmő eseményt Vörösmarton.

  • Nagyon jó volt látni, hogy ennek a rendezvénynek köszönhetően megtelt a katolikus templom, hiszen a lakosság megfogyatkozásával sajnos ez igen csak ritkán történik meg, de természetesen erre az alkalomra a környező falvakból is voltak érdeklődők a kemény hideg ellenére is. – tudtuk meg Bisztricán Hajnalkától, a házigazda József Attila Kultúregyesület elnök asszonyától.

A Palesrina kórus vezetője Jobbágy Valér, aki elmondta hogy több kórus vezetője is, a Palesztrina Kórust, pedig immár harminc éve vezeti.

  • A harminc év alatt szinte teljesen kicserélődőtt a kórus tagsága, egyedül csak én maradtam a régi kúrusból. Kizárólag csak latin misén szólgálunk. Pap hiány miatt a latin miséket át tették szombati napra, és így tudtunk eljönni Vörösmartra a vasárnapi szentmisére. – mondta el Jobbágy Valér.

Azt is megtudtuk, hogy feladatuknak tartják, hogy a szolgálatot képességeik legjavát nyújtva úgy végezzék, hogy előadó-művészeti szempontból is átlagon felüli módon szólaltassák meg a zeneműveket, Isten dicsőségére és a szertartásokon részt vevő hívek örömére és lelki épülésére. Gregorian és reneszánsz műveket énekelnek. A kórusvezető tulajdonképpen az elődjétől örökölte a repertoárt és ezt ápolja továbra is, amit kiegészítenek még reneszánsz műsorral is, amivel az utolsó évszázadban ismerkedett meg a zeneszerető közönség. Ezenkívül még angol, spanyol, francia és német szerzők műveit is beépítették a műsoraikba, de a törzs anyag az maradt a reneszánsz és a gregorian énekek.

Megkérdezésemre hogy jártak-e már Vörösmarton, a karnagy úr elmondta:

  • Nem jártunk még soha Vörösmarton, ezért is nagy öröm volt számunkra ez a vendégszereplés. A kórus titkárának köszönhetjük ezt a lehetőséget, aki az utolsó három-négy évben igen eredményesen pályázik különböző támogatásokra, többek közt olyan támogatásra, hogy eljuthassunk a környékbeli magyarok lakta vidékre és bemutathassuk azt a repertoárt amit mi a korábbiakban kizárólag csak a székesegyházban énekeltünk. – tudtuk meg a kórusvezteő válaszából.

Mi volt a mostani misén a repertoár?

  • A szentmisén a Palestrina előadásában elhangzott a Missa “Emendemus” (Kyrie, Sanctus/Benedictus, Agnus Dei), a Miserere 1-3., 5-7. (graduale és tractus helyén) és a Meditabor (offertoriumra).

Bevonulásra, áldozásra és kivonulásra a helyi női kar énekelt Pécsi Mária zenetanárnő vezetésével.

A misét követően a pécsi kórus kisebb koncertet adott még, melynek keretében elhangzottak: Super flumina Babylonis, Byrd: Aveverum corpus, Marenzio: Cantantibusorganis és Kodály: Ének Szent István királyhoz.

Sipos Tűr Klárát kérdeztem, milyen élménnyel tért haza erről a rendkívüli szentmiséről?

  • Hatalmas élmény volt számomra ez az esemény, különösen azért, mert Pécsre jártam kántorképzőbe és így a régi élmények elevenedtek fel bennem. A régi szentmisék hangzása a nagy székesegyházból, most a mi kis falunkban, őseink templomában zengett, nagy boldogság volt és emlékezetes marad mindannyiunknak. – nyilatkozta lapunknak Sipos Tűr Klára, majd hozzátette – Megható érzés, hogy gondolnak ránk és ezt a kis maroknyi magyar közösséget számon tartjak az Anyaországból. Időt, energiát nem sajnálnak, hogy velünk találkozzanak és részesítsenek bennünket a lélekfelemelő előadásban. Hálás köszönet: a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusának. Bisztricán Hajnalkának köszönjük, hogy minden nehézségek ellenére ilyen színvonalas kulturális eseményeknek biztosítja a hátteret, a vendéglátást. Pécsi Máriának köszönjük a munkáját, jó hogy nekünk is van kórusunk. Köszönet azoknak, akik jelen voltak, akik értékelik a munkánkat.