Interjú a Sámuel Alapítvány vezetőjével

Beregszász Emberek

Interjú Sipos Gézával, a Sámuel Alapítvány vezetőjével.

1. Honnan jött az ötlet a Sámuel Jótékonysági Alapítvány létrehozására? Mikor kezdte

foglalkoztatni, érdekelni Önt az árva és elhagyatott gyerekek sorsa?

Az alapítvány létrehozásának az ötlete a 90-es évek közepére tehető, amikor is teológusként

számos látogatást tettünk teológus társainkkal különböző állami gyermekotthonokba.

Teológia befejezése után (1998-tól) ifjúsági lelkészként szolgáltam Beregszászban, ahol a

fiatalokkal elkezdtünk az utcagyerekekkel foglalkozni, ezáltal még inkább megerősödött

bennem, hogy ahhoz, hogy minőségileg változtatni tudjunk az árvagyerekek életén szükséges

a gyermekek kiszakítása az állami rendszerből. Bár először egy nagyszabású épületben,

gyermekotthonban gondolkoztam, egyre hangsúlyosabb lett az a meglátás, hogy a

gyermekeknek leginkább igazi családi hátérre van szükségük.

2. Ki vagy kik voltak azok, akik támogatták Önt elképzelésében az alapítvány

létrehozásában?

Hasonló gondolatokkal találkoztam a Péterfalvi Református Líceum egyik (Ruszinka Éva)

tanárnőjével való beszélgetés során, amikor is közösen döntöttünk úgy 2001-ben, hogy

létrehozzuk a Sámuel Alapítványt. Az alapítvány elindításában kezdetben több kárpátaljai

református gyülekezet támogatási szerződésben részt vállalt. Az első családtípusú

gyermekotthon elindításánál a kanadai SÁRA Alapítvány segített egy ingatlan

megvásárlásában.

3. Mennyire ismert és elismert az Önök tevékenysége? 

Az alapítvány munkája széles körben elismert. A Kárpátalja Megyei Gyermekvédelmi Osztály

az alapítvánnyal karöltve végzi a jelentkező illetve a már működő gyermekotthonok

vezetőinek, szülőinek képzését. A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálata

miután megismerkedett a Sámuel alapítvány munkájával létrehozta Magyarországon is a

református családtípusú gyermekotthonokat. Továbbá az alapítvány számos projektet

szervez a Kárpátalján élő árva gyerekek megsegítésére, melynek köszönhetően mára már

szerte Kárpátalján számolnak az alapítvány munkájával.

4. Hány gyerek került az Alapítvány működése óta családba? Milyen körülmények között

éltek a gyerekek, mielőtt családtípusú gyermekotthonba kerültek? 

Az alapítvány eddigi működése alatt 71 gyermek került állami gondozásból örökbefogadó

illetve családtípusú gyermekotthonokba, nevelőszülőkhöz. A gyerekek nagytöbbsége

ingerszegény bentlakásos intézményekből valamint kórházak újszülött osztályairól kerültek

szerető családokba.

5. Milyen programokat szerveznek a családtípusú gyermekotthon lakói számára? Milyen

célból? Milyen sikerrel?

Az alapítvány célja gyermekotthonainak életével kapcsolatban, hogy megalakulásuk után is

segítse az otthonok lakóinak mindennapjait, a gyermekek szociális felzárkózását,

formálódását s nem utolsó sorban a nevelőszülők lelki erősítését, támogatását valamint a

különböző problémával küzdő gyermekekhez szakmai segítség nyújtását. A személyes

látogatások, közös probléma megoldásokon túl különböző alkalmak szervezésével

igyekszünk e célokat megvalósítani és az alapítványhoz tartozó családok közösségét

erősíteni. Az alapítvány által szervezett programok közé tartoznak: nevelőszülők rekreációs

hétvégéi; nevelőszülők magyar nyelvű akkreditált továbbképzői; élménypedagógiai és egyéb

közös hétvégék a gyermekek számára; gyermekek nyári nagytábora; találkozók jótevőinkkel,

támogatóinkkal; honismereti kirándulások Kárpátalján és az anyaországban.

Ezen alkalmak iránt nagy érdeklődéssel vannak mind a szülők mind a gyermekek, hiszen jó

olyan közösségben lenni, amely szeret és elfogad. A szülők számára lehetőség egy-egy ilyen

alkalom a lelki feltöltődésre, épülésre, a felmerülő problémák megbeszélésére,

tapasztalatcserére. Valamint a gyermekek számára is fontosak ezek az alkalmak, hiszen

egymással közösséget alkotva töltenek el időt, szereznek élményeket s mindezek mellett

igyekszünk úgy szervezni alkalmainkat, hogy játékos módon tanuljanak magukról és

társaikról.

6. Milyen problémákkal küzdenek mindennapjaikban úgy a családok, mint az Alapítvány? 

Egy család mindennapjaihoz tartozó problémák jelen vannak a családtípusú

gyermekotthonainknál életében is. Egy gyermekhez tartozó mindennapi teendők,

megoldandó helyzetek ezekben az általában 8-10 gyermeket nevelő családokban arányosan

növekszik is. S ehhez társul még egy-egy gyermek lelki, mentális vagy épp fizikai problémái.

Az alapítvány munkatársai pedig azon dolgoznak, hogy segítsenek, amiben csak tudnak.

7. Vannak-e külföldi, Kárpát-medencei kapcsolataik Önökéhez hasonló civil

szervezetekkel? 

Alapítványunk igyekszik kapcsolatban lenni különböző szociális tevékenységet folytató

szervezettel. Ilyen kapcsolataink elsősorban a Református Egyházon keresztül és a Kárpát-

medencei Családszervezetek Szövetségén keresztül van.

8. Milyen jövőbeni terveik vannak?

Az elsődleges cél, hogy továbbra is minél több gyermeket tudjunk szerető családba segíteni.

A már meglévő családokat az eddigiekhez mérten tudjuk támogatni, számukra programokat

szervezni.

Az alapítvány friss híreit, beszámolóit az alábbi linken olvashatják: