Célvizsgálatokról

Magyarország Kiemelt cikk

Célvizsgálat a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nem peres ügyszakában

 

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 2016. március 30. napján rendelte el a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartási eljárásai időszerűségének és hiánypótlási gyakorlatának országos vizsgálatát.

 

A nyilvántartott élő szervezetek számának megoszlása a vizsgálat idején:

Változatlanul a legtöbb élő szervezetet a központi régió két törvényszéke tartja nyilván (Fővárosi Törvényszék, Budapest Környéki Törvényszék), a vizsgálati anyag azonban rámutatott arra, hogy a beérkező kérelmek nagysága nem feltétlenül a bejegyzett élő szervezetekhez igazodik. A kérelmek számát tekintve több vidéki törvényszék is igen leterhelt (Nyíregyházi Törvényszék, Miskolci Törvényszék, Kecskeméti Törvényszék, Győri Törvényszék és a Szegedi Törvényszék).
Két törvényszék kivételével, ahol 40% -ot is eléri a született határozatokra jutó fellebbezések száma, a törvényszékek nagy részén az nem jelentős, 6 % alatt kerül fellebbezés előterjesztésre.
Az időszerű ügyintézés vonatkozásában megállapítást nyert, hogy a Tatabányai, a Balassagyarmati, a Zalaegerszegi és a Veszprémi Törvényszéken született a legjobb eredmény, azaz a vizsgált időszakban a kérelmek 100%-ában naprakész az ügyintézés. Egyebekben a törvényszékek többségén mára nincs ügyhátralék.
A törvényszékek nyitottak az ügyfelek, az érintett külső szervezetek és a társhatóságok felé. A bíróságok megfelelő külső kommunikációjának eredményeként az ügyfelek egyre gyakrabban használják a bíróságok központi honlapján elhelyezett segédanyagokat és az okiratsablonokat. Rendszeressé vált az ún. Civil napok tartása is.
forrás: birosag.hu