Beszélgetés Vavrek Istvánnal

Mede Emberek

„Az oktatás, és főleg a foglalkoztatottság terén van mit csinálni mifelénk”
Beszélgetés Vavrek Istvánnal

Vavrek_Istvan

Polgármester úr, meglepett engem. Elkészítettem a kérdéseimet a beszélgetésünkre, és azt mondja, hogy ezek már nem aktuális kérdések, mert más idők szelei fújnak az Ön háza-táján. Hogy is van ez akkor, polgármester úr?

Sajnálom, ha csalódást okoztam Mede úr, de úgy néz ki, hogy nagy valószínűséggel új polgármester választás lesz Rimaszécsen. Május 15-ig át kell adnom a polgármesteri funkciót, mivel állami alkalmazott leszek. Az érvényes előírásaink szerint ez a két dolog „összeférhetetlen“. Az új választásokig Gaibl Beáta fog helyettesíteni.

Nem okozott csalódást, csak meglepetést. Nos, akkor a kérdéseket is máshogy teszem fel. Milyen is lesz ez az Ön által említett állami alkalmazotti „funkció“?

Az új kormány romaügyi kormánybiztosa kinevezett helyettesévé.

Gratulálok. Ravasz Ábel, romaügyi kormánybiztos ezzel örömet szerzett a gömöri embereknek. Az Ön aktivitásai a romák ügyében eddig is ismertek voltak. Beszélne róluk, polgármester úr?

2007-ben alapítottunk egy Termipe nevű polgári társulást, amivel Rimaszécsen hét éven keresztül tanodát működtettünk, nyári táborokat, országos szavalóversenyeket szerveztünk (Nyújtsd a kezed). 2012-ben megalakítottuk a PURT nevű roma szervezetet, Ravasz Ábellel közösen. Több, mint 50 faluban dolgozunk, ún. kisprojektekkel (útjavítás, játszóterek kiépítése, parkosítás, stb.). Az a tapasztalatom, hogy az emberek örülnek a tevékenységünknek, és az abból adódó eredményeknek.

A helyettesi beosztása milyen területeket fog felölelni?

Az én jogkörömbe a regionális irodák irányítása fog tartozni, Kassától egészen Pozsonyig. Ide elsősorban a hivatalok pályázatainak koordinálása tartozik.

Hogyan látja a romák helyzetét országos méretben, de főleg régiónkban?

Úgy hiszem, hogy a romák helyzete a mi régiónkban talán kissé jobb, mint keleten. De az oktatás, és főleg a foglalkoztatottság terén van mit csinálni mifelénk is. Ez a hivatal legfőbb célkitűzése.

A roma származású polgármestereink mindig panaszkodtak, hogy a volt kormánybiztos a keleti romákat részesíti előnyben. Mennyiben lát lehetőséget ezen a téren a változásra polgármester úr?

Megpróbáljuk majd egyensúlyba hozni a helyzetet. Szeretnénk az idejuttatott pénzforrásokat hatékonyabban felhasználni. Ennek érdekében ki fogunk alakítani egy polgármesterekből álló tanácsadói testületet, amely segítené a kormánybiztos munkáját.

A kormány foglalkozik a lemaradt járások gazdasági és szociális fejlesztésével, köztük a rimaszombatiéval is. Milyenek ezen a téren a kormánybiztosi hivatal feladatai?

A múlt héten egyeztettünk a leszakadt régiók fejlesztési kormánybiztosával, Marcincik úrral, azokról a területekről, ahol együttműködési szükséglet, vagy lehetőség mutatkozik az oktatás és a foglalkoztatottság terén. Azt szeretnénk elérni, hogy a mi hivatalainkból is legyenek tagok a járási fejlesztési bizottságokban, ahol a konkrét tervezetekről, pályázatokról döntenek. És értelemszerűen az oktatást, a munkaerőképzést ehhez mérten próbáljuk befolyásolni.

És mi marad a végére polgármester úr?

Tudni kell, hogy a hivatalaink az új célok realizálása érdekében kialakulóban vannak, a további folyamatokat fokozatosan fogjuk kialakítani az igényekhez és szükségletekhez mérten.

Köszönöm a beszélgetést.

Írta: Mede
Forrás: gomorilap.sk
2016-05-20
gomori-lap-logo