Beszélgetés dr. Fóthy Zoltánnal

Párkány Interjúk

Közösség, részvétel, küldetés – a szinodális folyamat elindítása

(Fotó: Pál Erik)

A fenti jelszó jegyében kapcsolódtak be a Ferenc pápa által 2021 októberében megnyitott „Szinódus 2021–2023 – Együtt az egyházért” című folyamatba a párkányi esperesi körzetben a katolikus plébániák, civil közösségek, egyének.

Alig egy hónappal ezelőtt a plébániához tartozó Nána községben Fóthy Zoltán esperesplébános indította el fiatalokkal való találkozásokat, bevonva hívőket és érdeklődőket, majd Párkányban két hete online formában tartják megbeszéléseiket az érdeklődők, szintén az esperes jelenlétében. Fóthy Zoltán válaszolt kérdéseinkre.

Milyen az érdeklődés a katolikus közösségben az egyház ezen új nyitása iránt? Milyenek az első tapasztalatok, mely korosztály, és mennyien kapcsolódnak be a városban, illetve a községben a szinódusi folyamatba? 

Plébániánkon többen nagyon pozitívan fogadták ezt a megújulási folyamatot, amit Ferenc pápa az egész világegyház számára meghirdetett. Nálunk eddig főként a fiatalabb családos felnőttek kapcsolódtak be a konzultációkba, akik felelősséget éreznek gyermekeik, családjaik jövője iránt. Először a nánai leányegyház, s különösen a Szent Vendel Közösség tagjai érdeklődtek a szinodális folyamat iránt.

Az ő közreműködésükkel szinte minden szombat délután közös találkozó keretén belül – Isten szavának erejét befogadva – igyekszünk meghallgatni egymást és tanulni egymás tapasztalataiból.

De a hívő közösség többi tagja is érdeklődéssel figyeli a szinodális út kibontakozását. Úgy gondolom, a megújulás igénye nagyon indokolt. Úton levőként keresnünk kell a lehetőséget arra, mily módon lehetséges hatékonyan megszólítani és meghívni másokat a hit mélyebb megélésére. A találkozók lényege mégis leginkább az, hogy a hívő közösség a lelki megújulás folyamatában képes legyen sokakat megszólítani.

Párkányban jelenleg az internetes kommunikáció világán keresztül (GoogleMeet) történik a konzultáció. Itt is sok praktikus impulzus hangzott el a közösségek lelki megújulását illetően. Először is a hitben való gazdagodás igénye fogalmazódott meg a folyamatos felnőttképzés lehetősége által. Azon túl a nyitottság fontossága – hogy legyen a keresztény közösség befogadóbb! S hogy a hit lényegét könnyedebb és teljesebb módon tudjuk jelenvalóvá tenni mindenki számára. Egyetértettünk abban, hogy a torz istenkép torz szeretetet szül. S megfogalmazódott egy olyan kiadvány készítésének gondolata is, amely tömören képes az emberek elé tárni a hit lényegét.

(Fotó: Pál Erik)

Az esperesi kerületben másutt is elkezdték már a szinódus gyakorlatát, s mely korosztályra jellemző az érdeklődés, illetve a hívők, vagy nem hívők megnyilvánulása?

Nagyon élénk kiscsoportos közösségek alakultak ki a muzslai és ebedi plébánián. Tudomásom szerint ott is leginkább a fiatalabbak próbálják megosztani tapasztalataikat a szűkebb és tágabb közösségben. Örvendetes kezdeményezésnek bizonyul. A kéméndi plébánián a vasárnapi homília gondolatait e hetekben átitatja az együtt haladásra és felelősségteljes egyházi életre való meghívás. Ez az irányvonal ott visszatükröződik a plébániai katekézisben is. De hallottam, hogy más környékbeli plébániákon is elhangzottak a szinodális folyamattal kapcsolatos, püspökség által megfogalmazott gondolatok, amelyek az együtt haladásra hívnak mindenkit. A nem hívők számára ez a kezdeményezés – mint minden más egyházi projekt – talán idegennek tűnik. De a közösségek megerősödésén túl éppen ők a célcsoport, a potenciális megszólítottak csoportja, akik nem közömbösek számunkra. Harcolunk értük, fontosak számunkra, hogy velünk együtt a keresztény remény hordozói és a jóságos Isten jelei lehessenek a világ számára…

Az alig egy hónap helyi tapasztalatai után, Ön szerint a folyamat jelszava eléri a célját, hogy Isten népének teljes bevonásával végezze küldetését?

Az Egyház ma még inkább szeretné tisztán látni az idők jeleit, s Krisztus evangéliumához való hűségében, ebben az eszmeileg széttöredezett világban szeretne Jézus hiteles jeleként ragyogni az emberiség számára. Minél több a ragyogó, Krisztust hordozó ember, annál jobb világ bontakozik ki körülöttünk. Mi persze közösségként kívánunk haladni, aminek fontosságát a II. vatikáni zsinat is kiemelte. A pápa most részvételre buzdít minket a közösségen belül, legyőzve az individualizmus és a közömbösség kísértését. A megkereszteltek részvétele az Egyház életében ugyanis elengedhetetlen. Bízom benne, hogy az említett jelszavak nem maradnak a puszta teória szintjén, hanem új – a gyakorlatban is megmutatkozó impulzusokon túl – aktív közösségi életet is eredményeznek.

A Nánán február 26-án megtartott találkozó befejezésként a mintegy húsz résztvevő együtt imádkozta a rózsafüzért a békéért, s a jelenleg háborúskodó nemzetekért.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)