Az MTA külső tagja lett Mészáros András

Új Szó Kiemelt cikk

Az MTA külső tagja lett Mészáros András filozófus

ujszo_meszaros
A Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották Mészáros András filozófust, a pozsonyi Comenius Egyetem magyar nyelv és irodalom tanszékének professzorát.
Mészáros András székfoglalója Megírható-e a magyar filozófia története? címmel november 24-én lesz az MTA székházában. 2016-ban az MTA 31 rendes, 26 levelező és 23 külső taggal (nem Magyarországon élő, de magát magyarnak valló tudóssal) bővült.

Mészáros András a Comenius Egyetemen világirodalmat, irodalomelméletet, Magyarország egyház- és iskolatörténetét, valamint az irodalomtudomány történetét oktatja. Kutatási területe a magyarországi (elsősorban a felső-magyarországi) filozófia története, különös tekintettel a 19. századra, a magyar és a szlovák filozófia közép-európai kontextusban, továbbá a filozófia és irodalom érintkezési pontjai. Számos könyv szerzője (Vandrák András filozófiai rendszere; Arisztotelész esete Phyllisszel; A marginalitás szelíd bája, A filozófia határvidékén; Zsebfilozófia; Idő által homályosan; A filozófia Magyarországon; A transzcendencia lehelete; A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona; Kételkedők breviáriuma; Széttartó párhuzamok).

Az MTA-nak eddig négy szlovákiai külső tagja volt: Bauer Győző orvosprofesszor, Dusza János anyagkutató professzor, Flórián Károly vegyészprofesszor és Hulkó Gábor professzor (szakterülete a rendszer- és irányításelmélet).