11. Aranykalász Folklórszemle Kórógyon

Horvátországi Magyar Napló Kórógy Kiemelt cikk

Július 1-jén, szombaton került megtartásra 11. alkalommal Kórógyon az Aranykalász folklórszemle a helyi Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület szervezésében és a Tordinci Járás támogatásával.

Ezt az aratóünnepséget évről évre a kórógyiak háború utáni hazatérésének évfordulója alkalmából szervezi meg az Ady Endre MME. A program bevett szokás szerint a fellépő csoportok felvonulásával vette kezdetét, amely az iskolától a kultúrotthonig tartott és a csoportok ének és zeneszóval csalogatták a kórógyi közönséget a kultúrműsor megtekintésére. A rendezvényt jelenlétével megtisztelték Jadranka Golubić, Vukovár-Szerém Megye Közgyűlésének ügyviteli osztályvezetője, Željko Matanović a Tordnici Járás elöljárója, Mihalea Silović elöljáró helyettese, Bóni János a MESZ elnöke és Sipos Zsivics Tünde az Eszék-Baranya Megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat elnöke.

Jadranka Golubić beszédében kiemelte, hogy az évek során több alkalommal volt lehetősége ezen a szemlén részt venni és mindig nagy érdeklődéssel figyeli a megyében élő magyarság rendezvényeit, annál is inkább, mivel a magyarság a legaktívabb kisebbségi közösségek közé tartozik Vukovár-Szerém megyében.

Az elelöjáró úr, Željko Matanović is üdvözölte a vendégeket és sok sikert kívánt az Ady Endre MME-nek a rendezvény megvalósításához.

Bóni János a MESZ elnöke üdvözlő beszédében gratulált a szervezőknek az évek óta végzett színvonalas munkáért, a sok, immár hagyománnyá vált rendezvény megszervezéséhez és elmondta, hogy örömmel tölti el, hogy ez alkalommal is teltházas eseményt sikerült megszervezniük. A sok kisgyerek, a szemet gyönyörködtető népviseletek és a magyar kultúra gazdagsága minden rendezvény alkalmával erősíti a helyiek magyarságérzetét, ezért fontosak az ilyen közösségi alkalmak.

A folklórszemlén idén 10 egyesület 15 szakcsoportja lépett színpadra. A műsort a házigazda Ady Endre MME művészeti csoportjai nyitották meg, a gyermektánccsoport, az ifjúsági néptáncegyüttes, a menyecsketánccsoport és a vegyeskar mutatta be szebbnél szebb repertoárját. A Kórógyi Öregfiúk, azaz a zenekar a felvonuláson és a szemle végén emelte a hangulatot muzsikájával. A vendégszereplő csoportok között ott volt a Kórógyi Hayományőrző Egyesület gyermektánccsoportja, a marinci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület ifjúsági tánccsoportja, a Vinkováci Magyarok Közösségének vegyeskara, a várdaróci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület menyecsketánccsoportja, a haraszti Dózsa György Magyar Kultúregyesület gyermektánccsoportja, a csáki Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület ifjúsági tánccsoportja, a csáki Betyárok zenekar kíséretében. A szervezők idén is köszönthettek testvértelepüléseikről érkezett vendégeket, két magyarországi csoport is érkezett a kórógyi szemlére, így Nagydobszáról a helyi énekkar, Szennáról pedig a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Ördögcérna tánccsoportja lépett színpadra ez alkalommal.

A szemle jó hangulatban telt a színvonalas műsor mellet. A tömegből sikerült kiragadnunk Deák Ilonka nénit, aki tősgyökeres kórógyi lakos és idős koránál fogva, mindig érdekes beszámolókat hallhatunk tőle a kórógyiak valamikori életmódjáról, művelődési életéről. Ez alkalom lévén, hogy Arató ünnepségre gyűltünk össze, a valamikori aratásról érdeklődtünk Ionka néninél, aki 83 éves korát meghazudtolva még mindig aktív tagja az Ady Endre MME énekkarának.

Valamikor, amikor nem volt minden így gépiesítve, magát az aratást is számos előkészületi munka előzte meg, ilyen volt pl. a kötélkészítés. A valamikori nagycsaládi társadalomban ilyen alkalmakkor összegfogott a család, a rokonság és közösen végezték a java munkát. Az aratás kézi kaszával történt. Lovas kocsikkal hordták be a learatott búzát, s ezt követte a cséplés, amit nagy gépekkel végeztek annak idején. A faluban 3-4 családnak is volt a tulajdonában ilyen cséplőgép, s miután azok elvégezték a saját részükre való munkát, akkor másoknak is csépelték a búzát a faluban. Félve a rossz időtől, igyekeztek a betakarítást rövid idő alatt megoldani, ebben fontos volt a rokoni összefogás, a kalákában való munka. A kicsépelt búza egy része az állatok takarmányaként szolgált, hiszen szinte minden háznál tartottak teheneket és disznókat, baromfikat, a búza másik részét pedig cséplés után vagy Tordincira vagy Márkusra vitték az ottani malmokba, hogy lisztet, grízt őröljenek belőle, hiszen a család részére aztán ez szolgált alapul az egész éves étkezés során, mint kenyérliszt és minden máshoz is. Úgy emlékszem vissza mindenre, hogy nehéz munka volt, de mégis az a közösségi segítségnyújtás, ami akkor még élt – a közösen végzett munka öröme, olyan, ami ma már nem igen tapasztalható, és ez elég sajnálatos. Be kell vallani, hogy nem csak a technológia fejlődött, de a társadalom is változott az évtizedek folyamán, de azért az ember örül, hogy a művelődési egyesület még életben tartja az emlékezetet egy-egy ilyen közösségi hagyományra – mesélte el Ilonka néni.

A kellemes társaságban eltöltött délután, a kultúrműsort követően, egy közös vacsorával és társalgással folytatódott, melynek jó hangulatáról a Kórógyi Öregfiúk gondoskodtak. Reméljük sokunknak hasonló jó emlékként fog megmaradni ez az esemény, mint Ilonka néninek a valamikori aratások emléke.

S.ZS.T.

2 Kórógy-aranykalász 2 2 Kórógy-aranykalász 3 2 Kórógy-aranykalász 4 2 Kórógy-aranykalász 5 2 Kórógy-aranykalász 6 2 Kórógy-aranykalász 7 2 Kórógy-aranykalász 8

2 Kórógy-aranykalász 9