Mélységből magasságba összefogással

GR Zenta Kiemelt cikk

Olyan élenjáró agrárkultúrát építettek fel az itteni magyar gazdák, amire méltán lehetünk büszkék – fogalmazott Potápi Árpád János,a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Zentán a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének székházavatóján.

Az ünnepélyes átadón jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Fremond Árpád, a Magyar Összefogás listavezetője, Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere, a város vezetősége, valamint tartományi és köztársasági képviselők.

A küldöttséget Nagy Miklós, a VASZ elnöke fogadta, aki nyitóbeszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az épület megvásárlásához, átépítéséhez és felújításához.

– Az épület kibővítésével az volt az elsődleges célunk, hogy legyen egy nagyobb termünk, ahol a környékbeli és a zentai termelőinknek előadásokat szervezhetünk. Falugazdászainknak különböző képzéseket tarthatunk immár a saját épületünkben, hiszen ez az újonnan kialakított terem 50–80 személy befogadására alkalmas. Zentán évente 30–35 előadást szervezünk a termelőinknek, és ezekre ezután már az új székházban kerülhet sor. Főleg ez ösztönzött bennünket a székház bővítésére. Ehhez kellett a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatása, hiszen az ő segítségük nélkül nem tudtuk volna megvásárolni, felújítani és kibővíteni ezt az épületet.

Potápi Árpád János köszöntőjében arra mutatott rá, hogy a vajdasági magyar nemzeti közösség az elmúlt harminc évet tekintve a legmélyebbről indult, de kellő összefogással ma már nagy sikereket tudhat maga mögött. A közelgő választások kapcsán elmondta, hogy számukra is fontos, hogy a magyar jelöltek jól szerepeljenek, és minél több magyar ember menjen el szavazni a hétvégén.

–Az, hogy mi most együtt ünnepelhetünk, annak köszönhető, hogy a vidéki emberek megmunkálják a földjeiket, rendben tartják az erdőket és a vidéki területeket. A vidéki Magyarországnak, a vidéki Vajdaságnak, egyáltalán a vidéki Kárpát-medencének és ezen térségek lakóinak köszönhetjük, hogy most itt lehetünk. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége hetvenhárom egyesület életét koordinálja itt a Bácskában. Egy olyan történelmi gazdasági tájon, amely mindig is éléskamrája volt a Kárpát-medencének, később Jugoszláviának, ma pedig Szerbiának. Olyan élenjáró agrárkultúrát sikerült itt felépíteni sok száz év alatt, amire méltán lehetnek büszkék az itteni magyar gazdák.

Pásztor István arról beszélt, hogy házat nem azok építenek és újítanak, akik a múltban vagy a jelenben gondolkodnak, hanem akik a jövőbe tekintenek. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének székháza mindenképp jobb munkafeltételeket, kiszámíthatóbb működési lehetőségeket és megerősödést jelképez.

–Az elmúlt több mint egy évtized azzal telt el, hogy napról napra igazoljuk az effajta szerveződések létjogosultságát. Ezt maga az élet igazolta, azok, akik miatt ez a szervezet létrejött, azok, akik fontosnak tartották, hogy ne ötven-hatvan civil szervezetbe tömörülve próbáljanak érdekeket érvényesíteni, hanem egy szövetségbe szerveződjön ez a sok civil szervezet, hiszen így sokkal erősebbek vagyunk. Ezt az élet megannyi más területén is bizonyítottuk már az elmúlt több mint egy évtizedben. Az alapvető kérdésekben megtaláljuk a közös nevezőt, abból mindannyian erősebben és jobban tudunk kijönni. Ennek az egyik ékes példája a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége.

A köszöntők után Nagy Miklós felkérte Potápi Árpád János államtitkár urat és Pásztor István elnök urat, hogy vágják át a magyar nemzet színeit viselő szalagot, hogy hivatalosan is átadják rendeltetésének a felújított épületet.

A szalagátvágás után Fremond Árpád mondott pohárköszöntőt. Egy kiapadt kút példáját hozta fel, mondván, hogy a forrás megtalálásához ki kell tisztítani a kutat, mélyebbre kell ásni, vízhez kell jutni, és apránként kell előrehaladni. Ezt tették ők is az elmúlt tizenöt évben, sokan beálltak a kútásásba, és sokan megtettek mindent annak érdekében, hogy ez a közösség felemelkedjen.

Az ünnepélyes átadót követően a delegáció a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumba látogatott, ahol Csikós Pajor Gizella igazgatónő rövid beszámolót tartott az iskola 2003-as megalakulásától kezdődően egészen napjainkig. Szó esett a szakokról, az oktatókról, az eredményekről és az iskola épületeiről, terveiről.

Forrás: Magyar Szó