Mózeskosár Református Bölcsőde vezetőjére

. Zselíz Munka

A szociális szolgáltatásokról szóló 448/208. sz. törvény alapján a Zselízi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Mózeskosár Református Bölcsőde vezető nevelői állásának betöltésére, a 2019. szeptember 9-től kezdődő időszakra. Jelentkezési határidő 2019. június 22.

Pályázati feltételek:

– szakmai képzettség – megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 317/2009. sz. törvény és a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma által kiadott 437/2009. sz. rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket

– minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

– első atesztáció a 317/2009. sz. törvény alapján

– szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

– könyvelési tapasztalat előnyt jelent

– oktatási törvények ismerete

– erkölcsi feddhetetlenség

– szervezői és kommunikációs készség

– a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

– református vallású, konfirmált egyháztagság

– kateketikai képzettség, vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

– írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

– a végzettséget igazoló okirat (Mgr.) és az első atesztációs vizsgáról szóló okirat hitelesített másolata

– igazolás a pedagógiai gyakorlatról

– erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

– szakmai önéletrajz

– a bölcsőde irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)

– a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2019. június 22-ig az alábbi címre eljuttatni:

Ref. Farskẏ Úrad

Želiezovce – Zselíz, nám. SNP. 7. 937 01

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat – Bölcsőde. Ne nyissa fel!”

A pályázók írásban lesznek értesítve a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

özv. Cserba Dezsőné                                                                                  Révész Tibor

gondnok                                                                                               lelkipásztor

Forrás: Reformata.sk/SZAKC