A Gömöri Hírlapba szerkesztőt keresnek

Rimaszombat Munka

Rimaszombat Városa (Svätoplukova 9, 979 01) – JUDr. Jozef Šimko polgármester képviseletében – állásajánlatot hirdet az alábbi munkakörre:

A Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap szerkesztője,

magyar nyelven

 

Feltételezett munkakezdés ideje: megegyezés szerint

Alapilletmény (bruttó): Az alapilletmény a 2003. évi 553. törvény alapján az alkalmazott besorolási osztálya és besorolási fokozata szerinti összeg

Szervezeti felépítés: A fent említett munkakör szervezeti szempontból a Városi Hivatal elöljárójához tartozik

A munkavégzés helye: a Városi Hivatalban (Svätoplukova 9, 979 01)

Az állás betöltéséhez szükséges tanulmányi előfeltételek:

– első- vagy másodfokú főiskolai végzettség – előny

– teljes középfokú végzettség érettségivel

Egyéb követelmények:

– szakmai tapasztalat az újságírás terén

– a szlovák nyelv tökéletes ismerete

– a magyar nyelv tökéletes ismerete

– kommunikációs képességek

-feddhetetlenség

– számítógépes alapismeretek (internet, számítógépes programok ismerete)

A pályázathoz mellékelni kell:

– írásbeli kérvényt a pályázati eljárásba való besorolásához

– telefonszámot és az eddigi szakmai tapasztalatokat feltüntető szakmai önéletrajzot

– a legmagasabb végzettséget igazoló okmány hitelesített másolatát

– a pályázó írásbeli hozzájárulását a személyes adatai felhasználásához a pályázati eljárás során ( 2018. évi 18. törvény alapján a személyes adatok védelméről )

 

A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen „VK – „Redaktor Redakcie GZ-GH“ – NEOTVÁRAŤ“  feliratú zárt borítékban, legkésőbb 2019. 09. 02-án 16.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad, Prednosta MsÚ, JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 389/9, Rimavská Sobota, 979 01.

Azon pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben értesítve lesznek. Azokat a jelentkezőket, akik nem felelnek meg a kiírt feltételeknek, vagy határidőn túl nyújtják be a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.

 

 

                                                                                  JUDr. Jozef Šimko

                                                                                   Rimaszombat polgármestere

Forrás: https://hu.rimavskasobota.sk/?id_menu=0&module_action__49562__id_ci=224124#m_49562/SZAKC