Vállalkozás katalizátor

Erdély Tudástár

Szécsi Kálmán:Vállalkozás katalizátor  – az RMKT mentoring programja fiatal vállalkozók számára

 

A Romániai Magyar Közgazdasági Társaság működésének huszonhat éve alatt nagy hangsúlyt kapott a gazdasági kultúra széles körben való terjesztése a romániai magyar közösségen belül, a fiatalok megszólítása és szakmai képzése. A kilencvenes évek elején a konferenciák és a külföldi szakmai képzések iránt nagy volt az érdeklődés. Már azokban az években fölismerte az RMKT vezetése, hogy csupán elméleti szintű ismeretterjesztéssel nehéz átütő változást hozni a romániai magyarság gazdasági életében. Ezért is igyekeztünk olyan gyakorlati programokat, célképzéseket, tanfolyamokat, szakértői klubokat létrehozni és támogatni, amelyek képesek lehetnek nemcsak a tagjaink, hanem a közösségünk gazdasági fejlesztésére. Ezt a célt szolgálják a területi szervezeteink által megrendezett minikonferenciák, a rendszeres szakmai klubjaink, a kolozsvári központi irodában működő, folyamatos fejlesztés és frissítés alatt álló szakmai könyvtárunk, és nem utolsó sorban a nagyrendezvényünk, az idén huszonöt éves Vándorgyűlés, amely néhány éve rendszeresen foglalkozik a közbirtokosságok, a szövetkezetek és a szociális vállalkozások helyzetével is.

Az RMKT nemrég megfogalmazott négy küldetéséből az első három megvalósítását segítheti az a kezdeményezés, amelyet a mandátumunk utolsó évében dolgoztam ki és terjesztettem elő, első alkalommal a 2016 februárjában tartott bővített elnökségi ülésünkön, majd részletesen a június 25-i közgyűlésen.

A Vállalkozás katalizátor, az RMKT fiatal vállalkozókat támogató mentoring programja egy fontos lépés a szervezet közösségi projekt-alapú működése irányába. Közvetlen célja az, hogy rendszeres szakmai támogatást nyújtson fiatal vállalkozóknak kilenc hónapon át, egy szakember által.

Miért látjuk ezt szükségesnek? Azért, mert a vállalkozások életében gyakran döntő fontosságú a kezdeti nehézségek leküzdése, a kockázatok kezelése, főleg a mi kelet-európai kultúránkban, ahol a kudarcot nagyon kritikusan kezeljük és éljük meg, nem tekintjük egy fejlődést elősegítő hasznos tapasztalatnak. Számos példa igazolja azt is, hogy azokon a településeken, azokban a közösségekben, ahol néhány sikeres vállalkozásból kialakul egy, a vállalkozásban bízó és gondolkodó szemlélet, ott az egyéni jóléten túl nyertes lehet a közösség és az intézményei is. Ezáltal csökkenhet az elvándorlást választók száma, a képzett fiatalok nagyobb része találhat magának állást a szülőföldjén.

De hogyan juthatunk el idáig? Kezdeményezéssel, munkával, okosan kihasználva a lehetőségeket és bízva önmagunkban és abban, hogy jó úton járunk. Románia gazdasága most jó feltételeket biztosít a vállalkozáshoz. Jelenleg indulnak az új ciklus EU-s pályázati programjai, ezek által könnyebben találhatunk finanszírozást ötleteinkhez. Tudom, sokakat meggondolásra késztet a BREXIT, de mindig történik valami rossz a világgazdaságban, vagy a helyi piacon, optimizmus és hit kell a vállalkozáshoz– ehhez kellhet a mentor.

 

A mentor feladata, hogy támogatást nyújtson a következő területeken:

 • Az üzleti terv átvilágítása / kidolgozása
 • Marketing stratégia kialakítása
 • Pénzügyi tervezés (költségvetés és cash flow)
 • Honlap készítése, átalakítása
 • Kapcsolati tőke-támogatás
 • Megrendelések szerzése és segítése ajánlással
 • Kompetens szakemberi segítség szerzése
 • Pályázás segítése
 • Az üzleti tevékenység monitorizálása és kiértékelése
 • Kockázatok kezelése
 • (Ön)bizalom és a működési egyensúly fenntartása

A mentor ajánlott profilja:

 • Szakmai tudással és tapasztalattal rendelkezik a kis- és középvállalkozások terén
 • Büntetlen előéletű, jó hírnevű szakember
 • Képes kiegészítő tudás megszerzésére olyan területekről, amelyeket nem ismer nagyon jól
 • Rendelkezik kapcsolati tőkével, amellyel segíthet a támogatott vállalkozásnak, vállalkozónak
 • Tud és szeretne önkéntesen emberekkel dolgozni
 • Elfogadja azt, hogy a projektben a munkáját formálisan is dokumentálnia kell, a határidőket betartja
 • Akar és képes időt szánni erre a projektre
 • Legalább havi két alkalommal, 3-5 óra/hó 9 hónapig.

 

A mentorokat RMKT tagokból és más szakemberekből válogatjuk ki, a pályázati dokumentáció, az RMKT tagszervezeti ajánlása és egy rövid interjú alapján.

A fiatal vállalkozókat pályázat alapján szelektáljuk, aszerint is, hogy milyen helyiségekben hány mentort találunk, ugyanis a hosszú és tartalmas együttműködés egyik célja a fenntarthatóság. Kire gondoltunk, mint lehetséges mentoráltra? Olyan fiatalokra, (35 éves korig, betöltve 2016-ban) akik most indítanak vállalkozást, vagy már van vállalkozásuk és együtt kívánnak dolgozni 9 hónapig egy mentorral. A mentorokat és a vállalkozókat is felkészítjük a közös munkára.

Az RMKT hátterét felhasználva a mentoráltak kapcsolati tőke-támogatást és kompetens szakmai segítséget kaphatnak, és akár megrendelésekhez is jutatthatja őket a mentorok ajánlása. A program kilenc hónapra tervezett, ennyi idő rendszeres munkával és folyamatos monitorizálással remélhetően elegendő segítséget nyújt elkerülni a kezdeti nehézségek és csapdák nagyrészét és megtalálni a helyes irányt.

Nemsokára indítjuk a programot, a projekt bemutatása és a tanácsadók pályázatainak beküldése július 31-ig zajlik, a következő egy hónapban az RMKT vezetősége által kijelölt felelős elkészíti az interjúkat a jelöltekkel és meghozza a döntést, hogy ki kerül be mentorként a programba. Közben augusztus 20-án már meghirdetjük a programot a fiatal vállalkozóknak, akik szeptember 15-ig adhatják le üzleti terveiket. A következő tizenöt napban a kijelölt szakmai bizottság értékeli a beküldött pályázatokat, kiválasztja az adott év mentoráltjait, és felkészíti a tanácsadókat a program lefolytatására. A program gyakorlati része október 1-én indul és a következő év júniusának végéig tart, ez idő alatt a tanácsadók és a mentoráltak negyedévenként tartanak egy köztes értékelést, és havonta monitorizálják a vállalkozást beszámolók alapján. A tanácsadók jelentkezhetnek egyedül, vagy akár párban is, ezzel megosztva a projektre szánandó időt és energiát. A programban emellett kapcsolatot építünk majd ki egyéb támogatókkal és szakértőkkel is, akik a különböző kapcsolódó szakirányokban (web-design, reklám, stb.) tudnak majd elméleti és akár gyakorlati segítséget adni a vállalkozóknak.

Az első ciklusban 15-20 mentorra és mentoráltra gondolunk, számítunk arra, hogy az összes helyi szervezetünket be tudjuk kapcsolni mentor programunkba, elérve olyan közgazdászokat is, akik eddig nem voltak RMKT vagy RIF tagok. Kilenc hónap után kiértékeljük, és reményeink szerint folytatjuk a Vállalkozás katalizátort, terveink szerint nagyobb létszámmal.

A mentor programot az elmúlt bő fél év során jómagam már teszteltem is: két projektben mentorálok három fiatalt, köztük egy hazatelepülőt. Az egyik vállalkozás bejegyzése folyamatban van, a másik működik. A továbbiakban a teljesség igénye nélkül kiemelek néhány eredményt a közös munkából.

A műszaki vállalkozás üzleti tervét szakmai (gazdasági és műszaki) véleményezés után átalakítottuk, változott és pontosabbá vált a fő tevékenységi terület, sikerült új üzleti célt is megfogalmazni. Egy általam megkeresett műszaki szakember betekintést adott abba a területbe, amelyen piacra lépne az új vállalkozás. A RIF Marketing Klubja bevonásával véleményeztük és javítottuk a marketing tervet, a felújított üzleti tervvel versenyen is részt vettek, és eredményesen szerepeltek a fiatalok. A pénzügyi tervet elemeztük és átdolgoztuk a megváltozott üzleti tervnek megfelelően, és néhány hét múlva elindul formailag is a vállalkozás.

A másik mentorált egy szabadfoglalkozású diplomás, akinél sikerült bemérni és megcélozni a piacot, ajánlások és javaslatok által üzleti tárgyalásokhoz juttatni, és egy fontos megrendeléshez is hozzásegíteni. Ugyancsak a Marketing Klubbal együttműködve átdolgoztuk a cégbemutatóját és a szórólapjait, és találtam egy támogatót a honlapja ingyenes elkészítésére. A pályakezdő és vállalkozó fiatalnak pedig már van referenciája, megrendelése és anyagilag nagyobb biztonságban érzi magát, még ha egyelőre csak rövid távon is.

A két projekt mentoráltjai találtak lehetőséget egymás szakmai támogatására is, bízom benne, hogy hosszútávon is együtt fognak működni.

A két mentorálttal folytatott eddigi munkából sikerült levonnom néhány következtetést: az elindulás utáni első kudarc megelőzése kritikus a további működés szempontjából; a kapcsolati tőke, amellyel a mentor rendelkezhet, közvetlenül vagy közvetve amúgy elérhetetlen forrásokat nyithat meg, megrendelésekhez, referenciákhoz juttathatja a vállalkozót, és ez nem utolsó sorban legális és ingyenes. Az is bebizonyosodott már, hogy a RIF-ben, a szakmai klubjainkban rejlő potenciált és a diákok tudását – például honlapkészítés – lehet mások és a közösség számára is hasznosítani. A diákok számára egy ilyen közösségi projektben való szereplés fontos lehet egy későbbi pályázat sikeres elbírálásában.

A Vállalkozás katalizátor mentorprogramunk az RMKT jelenlegi egyik legfontosabb vállalása. Egyik biztos jele a paradigmaváltásunknak, annak, hogy már elindultunk a közösségi programokban gondolkodó és tagjait így aktivizáló szakmai szervezetté válás útján.white-male-1834100__340