Törvény Vajdaság AT hatásköreiről

Vajdaság Autonóm Tartomány Tudástár

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

(A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 99/2009. és 67/2012. – AB határozat)

 

  1. I. ALAPRENDELKEZÉSEK

 

  1. 1. szakasz

Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza a Vajdaság AT jogállása szempontjából jelentős egyéb kérdéseket.

 

  1. 2. szakasz*

Az általa alapított szervek és szolgálatok hatáskörét, megválasztását, szervezetét és működését  Vajdaság  AT  szabályozza, a Szerb  Köztársaság alkotmányával (a továbbiakban: alkotmány) és Vajdaság AT statútumával (a továbbiakban: statútum) összhangban

A törvényhozási eljárásában gondot kell viselni a polgárok  tartományi autonómiára való jogának elért szintjéről.

A tartományi jelentőségű kérdéseket szabályozó törvények meghozatalánál a javaslattevő köteles kikérni a Vajdaság AT hatáskörében illetékes szervének véleményét.

 

Régióközi együttműködés

 

  1. szakasz*

 

Vajdaság  AT, a Szerb Köztársaság külpolitikájának keretében és a Szerb Köztársaság területi egységének és  jogrendjének   tiszteletben tartásával együttműködik más államok megfelelő területi egységeivel.

Vajdaság AT a saját hatáskörének keretében régióközi egyezményeket köt.

Vajdaság AT tagja lehet az európai és nemzetközi régióegyesületeknek a törvénnyel és a statútummal összhangban

 

Vajdaság AT területe és szimbólumai

 

  1. szakasz*

 

Vajdaság AT területét a helyi önkormányzatok törvényben megállapított területei képezik.

Vajdaság AT területe nem változtatható polgárainak a törvénnyel összhangban megrendezett népszavazáson kifejezett jóváhagyása  nélkül.

A népszavazás akkor teljes érvényű, ha a választójoggal és a Vajdaság AT területén lakhellyel rendelkező polgárok többsége szavazott.

Jelen szakasz 2. bekezdésben foglalt népszavazási határozat akkor tekintendő meghozottnak, ha a választópolgárok törvényben, illetve – a törvénnyel összhangban – statútumban megállapított többsége mellette szavazott.

 

Újvidék város Vajdaság AT adminisztratív központja és szerveinek székhelye.

Vajdaság AT szimbólumait és használatuk módját Vajdaság AT állapítja meg, az alkotmánnyal és a statútummal összhangban.

 

A köztársasági és a tartományi szervek kölcsönös viszonya

 

  1. szakasz*

 

Jelen és egyéb törvényben meghatározott hatáskörök érvényesítésében Vajdaság AT szervei együttműködnek a köztársasági szervekkel és a helyi önkormányzatok szerveivel.

A Szerb Köztársaság szerveinek és Vajdaság AT szerveinek a Szerb Köztársaság törvényeinek és más jogszabályainak végrehajtása során létrejövő kölcsönös viszonya a köztársasági szervek alkotmányban és törvényben meghatározott jogain és    kötelezettségein, illetve Vajdaság AT szerveinek alkotmányban, törvényben és a statútumban meghatározott jogain és kötelezettségein alapszik.

 

A teljes törvény szövege a következő címen olvasható:

www.mnt.org.rs