TÖRVÉNY AZ ADOMÁNYALAPOKRÓL, ALAPÍTVÁNYOKRÓL

Szerbia Tudástár
  1. ALAPRENDELKEZÉSEK

A szabályozás tárgya

  1. szakasz

Jelen törvény az adományalapok és az alapítványok alapítását és jogi helyzetét, valamint vagyonát, belső szervezeti felépítését, cégjegyzékbe való bejegyzését és törlését, tevékenységét, státusbeli változásait, az adományalap és az alapítvány tevékenységének felügyeletét, a tevékenység megszűnését és a tevékenységével kapcsolatos más fontos kérdéseket, továbbá a külföldi adományalapok és alapítványok képviseleteinek jogi helyzetét és tevékenységét szabályozza.

Adományalapok és alapítványok

  1. szakasz

Az adományalap, a jelen törvény értelmében tagság nélküli jogi személy, amely számára az alapító bizonyos vagyont különít el (induló vagyon), adományozási tevékenység folytatásával közhasznú célok vagy magánérdek megvalósítása érdekében, azaz olyan célra, amelyet az Alkotmány vagy a törvény nem tilt.

Az alapítvány, a jelen törvény értelmében, tagság és induló vagyon nélküli jogi személy, melyet adományozási tevékenység folytatásával közhasznú célok vagy magánérdek megvalósítására alapítottak, azaz olyan célra, amelyet az Alkotmány vagy a törvény nem tilt.

Az adományalap és az alapítvány céljai 

  1. szakasz

A közhasznú célok megvalósításának tekinthető, a jelen törvény értelmében, az emberi, polgári és kisebbségi jogok megismertetésére és védelmére, a demokrácia értékeinek, az európai integrációnak és a nemzetközi megértés megismertetésére, a fenntartható fejlődésre, a regionális fejlődésre, a nemek egyenjogúságára, a szociális- és egészségvédelem fejlesztésére, a kultúra és a nyilvános tájékoztatás megismertetésére és fejlesztésére, a tudomány, az oktatás, a művészet és az amatőr sport megismertetésére és népszerűsítésére, a fogyatékkal élők helyzetének javítására, a gyermekekről és fiatalokról való gondoskodásra, az idősek segítésére, a környezetvédelemre, a korrupció elleni harcra, a fogyasztóvédelemre, az állatvédelemre, humanitárius és más tevékenységekre irányuló tevékenységek, amelyek révén az adományalapok és az alapítványok közhasznú célokat, illetve érdekeket valósítanak meg.

Az adományalapok és az alapítványok az e szakasz 1. bekezdése szerinti közhasznú célokat valósítanak meg, ha a tevékenységük olyan meghatározott személyek csoportjára irányul, akik meghatározott hivatást folytatnak, nemzeti, nyelvi, kulturális és vallási csoporthoz, nemi vagy származási csoporthoz tartoznak, illetve egy meghatározott területen élnek.

Magánérdek megvalósításának tekintendő, a jelen törvény értelmében, az adományalap alapítójának, családjának vagy harmadik személyek egyéni érdekei megvalósítására irányuló tevékenység (családi adományalapok, melyeket a családtagok továbbtanulása céljából vagy egyéb jogilag engedélyezett célra alapítanak).

Adományalap és alapítvány mint nonprofit nem kormányzati szervezet

  1. szakasz

Az adományalapok és az alapítványok, a jelen törvény szerint nonprofit nem kormányzati szervezetek.

 

A teljes törvény szövege az alábbi címen olvasható,

TÖRVÉNY AZ ADOMÁNYALAPOKRÓL ÉS AZ ALAPÍTVÁNYOKRÓL