Székhelynyilatkozat

Magyarország Tudástár

Székhelynyilatkozat egyesületek, alapítványok részére

SZÉKHELYNYILATKOZAT

Alulírott ………………………………….. (lakcím: ……………………………………..) mint tulajdonos a mai napon hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a ………………………………….. Egyesület/Alapítvány* a …………………………………………….. szám alatti ingatlanomban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi ügyviteli helyeként használja és székhelyeként hivatalos irataiban megjelölje. Az Egyesület/Alapítvány* az ingatlant szívességi használat/ bérlet* jogcímén használja.
………………………………………. , 20….. ……………………… napján

 

……………………………………………..
tulajdonos

 

Előttünk mint tanúk előtt:
Név: ……………………………………….

Cím: ………………………………………

 

Név: ………………………………………..

Cím: ……………………………………….

 

 

* A megfelelő kifejezés aláhúzandó

frissítve: 2012.03.30.

 

Forrás: nonprofit.hu