Projekt vázlat – minta

Vajdaság Tudástár

projektervezes

A projekt elnevezése:

 

Főpályázó:

 

Partnerek:

 

A projekt futamideje:

 

Az igényelt összeg:

 

 

A probléma leíása

A probléma leírása melyet a projektel megoldani szándékozunk, illetve hozzájárulni megoldásához.

 

 

A projekt indokoltsága

Miért fontos, hogy megvalósuljon a projekt?

 

 

A projekt fő célja

Az a magasabb szintű cél, amihez a projektum hozzájárul. A legáltalánosabb célki-

tűzés, amelyet a projekt kivitelezése elősegít.

 

 

Specifikus célok

Azok a célok melyeket a projektum időtartamának végére, vagy azt követően rövidebb időn belül el kívánunk érni.

 

 

Várható eredmények

A projektum várható, konkrét, kézzelfogható eredményei. Számszerűen felsorolható eredmények amelyek megvalósultak a pályázat során.

 

 

Tevékenységek

A projektum keretében végrehajtandó tevékenységek. Ezek végrehajtásával érjük el a várható eredményeket

 

Forrás: Délvidlki Civil Portal