Pódium–társadalmi kérdések a terítéken

Tudástár

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely az elmúlt években fontos társadalomtudományi nem zeti kisebbségi kérdéseket, problémákat kutatott, amelyek eredményeit folyóiratokban illetve a honlapunkon publikáltuk. Azonban fontosnak tartjuk, hogy a kutatásaink eredményeit a szélesebb közönséggel is megismertessük. Ezért gondoltunk elindítani egy előadássorozatot, amelyen az eddigi kutatásaink eredményeit ismertetnénk. A havonta megrendezésre kerülő előadások alkalmat nyújtanának a közönséggel való találkozásra, így a kutatási eredmények közvetlen visszacsatolására.

1. Előadás

Hány magyar él Vajdaságban? 
– Natalitás és mortalitás a vajdasági magyarok körében a 2002-es népszámlálás óta –

Az identitás Kisebbségkutató Műhely első bemutatkozó előadása a vajdasági magyarok demográfiai jellemzőivel foglalkozik. 1991 és 2002 között közel 50 ezerrel csökkent a magyarok száma Vajdaságban. 2002-es népszámláláskor 290 207 vajdasági magyart írtak össze. Közeledvén a 2012-es népszámláláshoz felmerül a kérdés, hogy folytatódik ez az fogyatkozási tendencia? Mérséklődik? Erősödik? Hány magyar nemzetiségű gyermek születik évente? Mekkora az elhalálozások száma a évente a vajdasági magyarok körében? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az előadásra ellátogatók.

Előadó: Badis Róbert

Időpont: 2010. 03. 08.
Helyszín: Alkotóház

2. Előadás

Az aracsi pusztatemplom mint a magyar nemzeti identitás jelképe
Szűgyi Ferenc néprajzkutató előadása.

“Ahhoz, hogy egy tárgy – jelen esetben az aracsi pusztatemplom – szimbólummá váljék, egyrészt része, reprezentánsa kell hogy legyen annak, amit szimbolizál: a magyarság ezeréves kereszténységét, a vajdasági magyarság jogos és dacos itt- és meglétét, közösségének romos állapotát; másrészt össze kell kapcsolnia vele. A szimbolizáció három mozgásformát képvisel és ábrázol: a rész–egész változását, a kapcsoltsági fok változását, az idő múlását. Amikor szimbólum születik, mindig elmozdulás történik a tárgy, a fogalom kapcsoltsági fokában és rész–egész voltában. Érzékelhető, ahogy az aracsi pusztatemplom egyre jobban egészként kezd viselkedni. Már nemcsak a római katolikus templomok egyike, hanem egyre jobban egésszé válva ő képviseli a kereszténységet. Kapcsoltsági foka nő, egyre bővül. Előbb a római katolikus hívek, majd a magyarság jelképe lesz.” (Szűgyi Ferenc)

Időpont: 2010. 04. 12.
Helyszín: Alkotóház

3. Előadás

A vajdaságban élő nemzeti kisebbségek társadalmi helyzete a 2002-es népszámlálás tükrében

A nemzeti kisebbségek Vajdaságban merőben más társadalmi helyzettel rendelkeznek, mint a többségi társadalom. Vannak olyan nemzetiségek, amelyek gazdaságilag, foglalkozásszerkezetileg, iskolai végzettség szerint jobb helyzetben vannak, mint mások. A különböző nemzetiségek társadalmi szerkezete miben és mennyire különbözik egymástól? Mely nemzetiségek vannak felülreprezentálva a jól fizetett munkakörökben, illetve melyek alulreprezentálva a rosszul fizetett szakmákban? Milyen különbözőségeket mutat az iskolai végzettség a különböző nemzetisgek között, nemek szerinti bontásban? Az előadásban a népszámlálási adatok részletesebb elemzésére kerül sor.

Előadó: Badis Róbert

Időpont: 2010. 05. 10.
Helyszín: Alkotóház

4. Előadás

Toleranciakutatás a zentai középiskolások körében

Egy multikulturális társadalomban fontos érték kell, hogy legyen a tolerancia. Általában a többség felé fogalmazódik meg az elvárás, hogy toleranciát tanúsítson a kisebbségek felé. 2009-ben a zentai középiskolások körében végzett az Identitás Kisebbségkutató Műhely egy felmérést, amelynek témája többek között a tolerancia és az előítéletesség volt. A kutatás eredménye, hogy a kisebbségi lét nem feltétlenül garantálja a toleráns attitűdöt az egyénekben.

Előadó: Badis Róbert

Időpont: 2010. 06. 14.
Helyszín: Alkotóház

Forrás: Identitás Kisebbségkutató Műhely