Munkamegosztás az egyesületen belül

Szerbia Tudástár
Lényeges dolog annak a meghatározása, hogy ki mivel foglalkozik egy egyesületben. A munka és a felelősségmeosztás jó kezdőlépés
az egyesület sikeréhez. Amennyiben az egyesületben a munka 2-3 személyre oszlik, javasolt, hogy egy személy foglalkozzon az
adminisztrációs-pénzügyi feladatokkal. A jobb eredmények elérése érdekében ajánlott ilyen módon megosztani a feladatokat, de ez nem
zárja ki az együttműködés fontosságát a pénzügyi adminisztratív- és a programszemélyzet között.
Nem szükséges ismerni a másik személy munkavégzésének minden pillanatát, de az információcsere és egymás munkájának és felelősségének
a megértése fontos a közös aktivitások szervezéséhez, öltetek kitalálásához, és a jó kommunikációhoz.
Az alábbi címen a 20. oldalon megtekinthető egy egyesületen belül alkalmazottak struktúrájának az ábrája. A szervezeti ábra minden egyesületre
külön alakítható.