Munkabér

Vajdaság Tudástár

Munkaviszonyban történő munkavégzés után a munkáltató a munkavállalónak munkabért fizet.
A munkavállaló egyik alapvető joga a munkabérhez – keresethez („zarada”) való jog. A kereset nagyságát és meghatározásának elemeit a munkaszerződés tartalmazza. A munkaügyi törvény értelmében a munkaadó köteles
minden hónapra elszámolni a keresetet. Az elmúlt hónapra elszámolt keresetre kimutatott adót és járulékokat a munkaadó akkor is köteles befizetni a folyó hónap utolsó napjáig, ha a munkavállaló nettó munkabérét esetleg nem tudja kifizetni, például bizonyos pénzügyi nehézségek miatt. A kereset elszámolásáról egy példányt a munkavállalónak is kézhez kell kapnia. Ha nem történt meg a munkavállaló felé a kereset kifizetése, akkor az
elszámolás mellé egy értesítést is kell csatolni, amelyben az indoklást leírják, a formája és tartalma nincs előírva. Egy lehetséges példa az értesítésre magyar és szerb nyelven:

A szervezet neve
Értesítés az alkalmazottnak
Az alkalmazott keresetének kifizetése, a feltüntetett elszámolás alapján, nem történt meg a következő okokból:
__________________________________________________
__________________________________________________
A szociális biztosítási járulékok, a szociális járulékokról szóló törvény 51. § 3. bekezdése alapján, a _________________ dinár összegre elszámolva, befizetve– nincs befizetve.
Dátum:                                                                   Felelős személy:
Naziv organizacije
Obaveštenje zaposlenom
Isplata zarade zaposlenom po navedenom obračunu nije izvršena zbog sledećih razloga:
__________________________________________________
__________________________________________________
Uplata doprinosa za socijalno osiguranje shodno članu 51. stav. 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na osnovicu od _______________ dinara je – nije izvršena.

Datum:                                                            Odgovorno lice:

Megjegyzés: a felelős személy aláírása mellett a szervezet bélyegzője is szükséges.

A kereset elszámolás két példányban készül, egy a munkavállalónak és egy a munkaadónak. A munkavállaló aláírásával igazolja, hogy átvette az elszámolást.
A fizetés elszámolásakor egy meghatározott összeg adókedvezmény alá esik. A járulékok legkisebb havi alapját Sz. K. Hivatalos Közlönyében lehet megtalálni.
A kereset után fizetendő adót és járulékokat a munkavállaló, valamint a munkaadó terhére a következő kulcsok alapján kell elszámolni:
A munkavállaló terhére:
1. Adó 10,00%
2. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 13,00%
3. Kötelező egészségbiztosítási járulék 6,15%
4. Munkanélküli járulék 0,75%
5. Ö s s z e s e n 29,90%
A munkaadó terhére:
6. Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 11,00%
7. Kötelező egészségbiztosítási járulék 6,15%
8. Munkanélküli járulék 0,75%
9. Ö s s z e s e n 17,90%

Kifizetés előtt az elszámolást elektronikus úton el kell küldeni az Adóhivatalnak. Az Adóhivatal visszaigazoláskor hivatkozási számot küld („BOP – broj odobrenja za plaćanje”), ami elengedhetetlen a kifizetéshez, mert az átutalásnál fel kell tüntetni! Az adót a következő folyószámlára kell fizetni: 840-4848-37.

Forrás: Délvidéki Civil Portál