Mikor kell társasági adót fizetnünk?

Tudástár

A társasági adó rendszerében két fajta kedvezmény szerepel.

Egyrészt a törvény meghatározza a nem vállalkozási célú bevételek körét, másrészt bizonyos mértékű vállalkozási tevékenységet mentesít az adófizetési kötelezettség alól.
Egyrészt mentes a társasági adó fizetési kötelezettség alól a törvény 6.sz. mellékletében foglaltak szerinti tevékenységből származó bevétel, amelyek nem vállalkozási bevételek.
Másrészt, ha a szervezet a fentieken túl rendelkezik vállalkozási bevételnek minősülő bevétellel, akkor is megilleti bizonyos mentesség.

  • Ha a szervezet közhasznú besorolással nem rendelkezik és vállalkozási célú bevétele az adóévben legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevétel 10%-t, akkor mentes a társasági adófizetési kötelezettség alól.Tao. tv. 20.§ (1)
  • Közhasznú szervezet esetében a kedvezményezett vállalkozási tevékenység mértéke az összes bevétel 15%-a.

1996. évi LXXXI. Tv. 9.§.(7) bek, a törvény 6.sz. melléklete, 20.§. (1).bek.

Forrás: nonprofit.hu