Miért fontos a külső kommunikáció?

Magyarország Tudástár
A szervezet számára a külső kommunikáció létfontosságú. Első találkozási felület a szervezet célcsoportjával, a lehetséges adományozókkal. Szervezeti kultúránkat, gondolkodásunkat jelenítheti meg.

 

A szervezetek számára a külső PR lehetőséget ad arra, hogy:

 • az ismertségüket és elismertségüket növeljék
 • a társadalmi hasznosságukat szélesebb körben bemutathassák
 • képesek legyenek informálni, meggyőzni a célcsoportjaikat a számukra fontos ügyekről
 • olyan környezetet hozzanak létre, ami megkönnyítheti a forrásteremtést.

A nonprofit külső kommunikációs tevékenység területei:

 • szervezeti PR, vagyis a szervezet népszerűsítése
 • marketing PR, vagyis a szervezet termékeinek, szolgáltatásainak népszerűsítése
 • szakmai kapcsolatok ápolása
 • kormányzati, önkormányzati kapcsolatok
 • közösségi kapcsolatok
 • kapcsolat az ügyfelekkel, kliensekkel
 • támogatói kapcsolatok
 • sajtókapcsolatok
 • lobby tevékenység
 • kríziskommunikáció, válságkezelés

Gyakorlati feladatok a külső kommunikációs tevékenység keretében:

 • kommunikációs stratégia kidolgozása
 • kommunikációs tervek és költségvetések kidolgozása
 • arculattervezés és építés
 • monitoring (közvélemény, sajtó, szektor, törvénykezés, stb.)
 • kríziselhárítás kommunikációs feladatai
 • rendezvényszervezés
 • kommunikációs anyagok gyártásához kapcsolódó tevékenységek
 • sajtókapcsolatok szervezése
 • kapcsolatszervezési feladatok

A külső PR estében, akárcsak a belső kommunikációnál, több célcsoportot különböztetünk meg. Ezen célcsoportok a szervezetek tevékenységi körei szerint változhatnak, és eltérő fontosságúak lehetnek.

Lehetséges célcsoportok:

 • a szolgáltatást igénybe vevő kliensek
 • más civil szervezetek
 • jelenlegi és potenciális adományozók
 • törvényhozó testületek
 • minisztériumok, önkormányzatok
 • helyi közösségek
 • véleményvezérek
 • média képviselői
 • potenciális munkavállalók és önkéntesek

A hatékony külső kommunikáció érdekében – a belső kommunikációhoz hasonlóan – a kommunikációs célok azonosítása után az egyes célcsoportjaink szokásaihoz, elvárásaihoz kell igazítanunk az üzeneteket, a kommunikációs csatornákat és eszközöket.

A külső kommunikáció lehetséges eszköztára:

 • levelek, feljegyzések, beszámolók, állásfoglalások, felhívások
 • viták, felszólalások, előadások, interjúk
 • rendezvények (konferenciák, fórumok, szakmai műhelyek, tréningek, nyílt napok, adománygyűjtő események, kiállítások, vásárok, road show stb.)
 • beltéri és közterületi hirdetőtáblák, plakátok, matricák
 • kiadványok (beszámolók, éves jelentések, prospektusok, brosúrák, szórólapok, meghívók, újságok, hírlevelek stb.)
 • adatbázisok
 • PR filmek
 • hirdetések
 • sajtómunka
 • szervezet honlapja, egyéb online PR eszközök (elektronikus hírlevelek, internetes fórumok, blogok, adatbázisok, linkgyűjtemények, chat, levelezőlisták, közösségi portálok, videomegosztó portálok, online sajtószoba stb.)

Forrás: nonprofit.hu