Marketing a nonprofit szervezetekben

Magyarország Tudástár
Civilszervezetek kapcsán marketing tevékenységről beszélni sokak számára idegenül hangozhat, holott a mindennapi munkája során csaknem minden civil szervezet alkalmaz valamilyen formában – ha nem is tudatosan – marketing-megoldásokat, eszközöket. Egy szervezet sikeres működése és fenntarthatósága szempontjából azonban tudatos, jól szervezett marketing tevékenységre van szükség.

 

A marketing lényege – ha egyszerűen akarunk fogalmazni – az igények feltárása és kielégítése oly módon, amely mind a termék/szolgáltatás előállítója, mind pedig vásárlója/használója számára pozitív értéket teremt. A marketing abban segít bennünket, hogy az általunk előállított értékeket olyasmikre cseréljük, amire szükségünk van, azaz a célcsoportunk igényeinek, szükségleteinek kielégítéséért megfelelő ellenértékhez juthassunk. A civil szervezetek esetében ez az ellenérték nem feltétlenül anyagi formában jelenik meg.

A marketing nem azonos az értékesítéssel vagy a reklámmal, ezek csupán részei a marketing munkának.A marketing egy folyamat, amelynek során:

 • a célcsoportjaink igényeit feltárva termékeket és/vagy szolgáltatásokat fejlesztünk ki,
 • megszabjuk ezek árait,
 • kitaláljuk, hogy az ügyfeleink/klienseink milyen csatornákon jutnak hozzá a nekik szánt termékekhez/szolgáltatásokhoz,
 • majd mindezekről információkat juttatunk el a célcsoportjainkhoz.

Ahhoz, hogy a marketing-tevékenység segítségével megvalósíthassuk céljainkat, programjainkat, küldetésünket, tervszerű és folyamatos munkára van szükség. Ennek a feladatnak a főbb lépései:

 • elemzés
 • tervezés
 • végrehajtás
 • ellenőrzés

A hatékony marketingszervezés alapját a megfelelően átgondolt és elkészített marketingtervek jelentik.

Elemzés

Mielőtt a marketingtervezésbe belevágnánk, szükségünk van a szervezetünk belső és külső környezetének alapos megismerésére, a hatékony marketingtervezés kiindulópontja ugyanis a megfelelően elvégzett helyzetfeltárás és helyzetértékelés.

A leggyakrabban alkalmazott elemzési módszerek:

Tervezés

Miután az elemzési fázison túljutottunk, itt az ideje alaposan, minden részletre kiterjedően végiggondolnunk az összes olyan lépést, ami a termékünk, szolgáltatásunk, programunk útjára indításához, „piacra” bocsátásához szükséges:

Végrehajtás

A végrehajtás során a korábban megtervezett termékeinket legyártjuk/legyártatjuk, a tervezett csatornákon eljuttatjuk a célcsoportjainknak, és azok használatára ösztönözzük őket. A végrehajtás során előfordulhat, hogy olyan problémákat is orvosolnunk kell, amik felbukkanására a tervezéskor nem gondoltunk.


Ellenőrzés

Ez a marketingtevékenység záró szakasza, a következő tervezés alapja. Az ellenőrzés különösen akkor fontos, ha elégedetlenek vagyunk az elért eredményeinkkel.

Ennek során:

 • összegyűjtjük a visszajelzéseket
 • értékeljük az eredményeinket, azaz megnézzük, hogy milyen mértékben értük el a kitűzött céljainkat
 • megvizsgáljuk, hogy mely eszközök váltak be és melyek nem
 • azonosítjuk a felmerült hibákat annak érdekében, hogy legközelebb elkerülhessük ezeket
 • szükség esetén kiigazításokat végzünk

Forrás: nonprofit.hu