Külföldi egyesületek Szerbiában

Tudástár

A törvény lehetővé teszi a külföldi egyesületek, illetve nemzetközi szervezetek képviseleteinek a bejegyzését is, s a Szerbiában való állandó működésük előfeltétele e bejegyzés elvégzése. De természetesen a külföldi egyesület egyes egyedi, nem állandó tevékenységét (szemináriumon való részvétel, bemutató előadások tartása, képzések szervezése, rendkívüli helyzetekben humanitárius segély nyújtása stb.) megvalósíthatja külön képviselet bejegyzése nélkül is.

A külföldi egyesületek képviseleteit szintén az Ügynökség tartja nyilván, még pedig a Külföldi egyesületek jegyzékében. A képviseletek bejegyzésére, illetve törlésére alkalmazni kell a törvénynek a hazai egyesületek bejegyzésére, illetve törlésére vonatkozó szabályait, értelemszerűen a további specifikusságok figyelembevételével. A külföldi egyesület képviselete azonban nem rendelkezik jogi személyiséggel, s így önállóan, a saját nevében nem is végezhet jogügyleteket, hanem csak a külföldi egyesület nevére teheti azt meg.

Forrás: Civil Portál