Hogyan kell közzétenni a beszámolót?

Magyarország Tudástár
Május 31-ig papír alapon vagy elektronikus úton beküldve kell letétbe helyezni a beszámolót az OBH-nál a megadott formában.

 

(Az OBH tájékoztatója a civil szervezeteket terhelő – beszámolóikkal kapcsolatos – letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségről)

A beszámolót az OBH részére kell megküldeni, amivel a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségnek is eleget teszünk.

A közzététel céljából beküldendő formanyomtatványok a www.civil.info.hu internetes portálról, vagy a bírósági honlapróltölthetőek le.

2015. január 1-től Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet papír alapon vagy elektronikus úton lehet benyújtani. A vonatkozó jogszabály (a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 39. § (1) bekezdése és 105. § (1) bekezdése) a papír alapú vagy elektronikus benyújtást írja elő. Az elektronikus úton küldött beszámoló közzétételére (az OBH gondoskodik a beszámoló közzétételéről az országos névjegyzékben, a szervezet további adataihoz kapcsolódóan) napi feltöltéssel kerül sor. A papír alapon küldött (az alábbi címre: OBH, 1363 Budapest, Pf. 24.) beszámoló legfeljebb 20 nap múlva jelenik meg.

Közhasznú szervezet a beadványait csak elektronikusan terjesztheti elő.

Ha elektronikusan küldi be a szervezet a beszámolót, a beküldésről elektronikus igazolást kap. Akkor tekinthető a beszámoló határidőben beküldöttnek, ha informatikailag szabályszerű volt, a megfelelő mellékleteket csatolták és a tartalom, formátum informatikailag értelmezhető volt.

A beadáskor rögtön kap a szervezet egy elektronikus tértivevényt, amely tartalmazza, hogy a beadvány informatikai vizsgálata megtörtént és a kérelmet befogadták. Itt azt vizsgálják, hogy a megfelelő informatikailag is hatályos nyomtatvány (formátum), megfelelő kiterjesztésű dokumentumok kerültek beadásra. Az elutasítás is azonnali visszajelzéssel (hibaüzenet) történik. Ez a vizsgálat nem tartalmi, csak informatikai jellegű, de azt vizsgálhatják, hogy a kérelem kötelezően kitöltendő rovata ki van-e töltve, és hiányosság esetén nem megy át az informatikai szűrőn.

Amennyiben beszámolójukat postai úton küldik meg az Országos Bírósági Hivatal részére és igazolásra van szükségük a letétbe helyezéséről, kísérőlevelet kell mellékelni, amelyben kérik az igazolás kiállítását. Bővebben >>>

A letétbe helyezés mellett, amennyiben a szervezet saját honlappal rendelkezik, a honlapon is el kell helyezni, és legalább két évig elérhetővé tenni a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

Civil szervezetek beszámolóival kapcsolatos további tudnivalók az OBH honlapján találhatóak.

Kérdéseivel az OBH Országos Nyilvántartások Irodájához is fordulhat.

Forrás: nonprofit.hu