Erdélyi magyar civil alap

Erdély Tudástár

Bodó Barna: Erdélyi magyar civil alap

Az alábbi javaslatot a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnökeként, a MCSZESZ Igazgató Tanácsának a konzultálását követően fogalmazom meg és terjesztem a Magyar Kormány nemzetpolitikáért felelős illetékes döntéshozó elé.

 

A Civil Alap (a továbbiakban CA) szükségességét több tényező és körülmény indokolja, éspedig:

  1. A civilek szerepvállalása akkor lehet teljes értékű, ha közvetlenül szerepet kapnak a civilek tevékenységét támogató rendszerek előkészítésében és működtetésében. A magyarországi civil szféra esetében ez így van, a határon túli civilek esetében ez a lehetőség nem létezik.
  2. Erdélyben a civil mozgalom saját alapot nem kezel és hármas függőség alakult ki: a román állammal szemben (költségvetési források), a magyar állammal szemben (nemzetpolitikát szolgáló források) és az RMDSZ-el szemben (mint általános kisebbségi ügyintéző). Illetve egyszerű elemzés kimutatja, hogy minden az RMDSZ kezében fut össze, mivel a román költségvetési alapokat az RMDSZ kezeli közvetlenül, a magyar állam határon túliak részére kialakított támogatáspolitikájában pedig Erdély részéről csak az RMDSZ kap szerepet, a civilek nem kapnak meghívást, nincs konzultáció. Mivel kisebbségi léthelyzetben a szavazás etnikai, az RMDSZ támogatáspolitikai helyzetét szavazat-maximalizálásra (is) felhasználja.
  3. A civilek energiáit akkor lehet a legjobban mozgósítani-felszabadítani, ha olyan a támogatáspolitikai rendszer, amelynek prioritásait (kiírásait) és működését közvetlenül befolyásolhatja.

 

Mindhárom felvetett kérdésre pozitív választ jelenthet egy, az erdélyi civilek által működtetett civil alap. Ennek első sorban a szimbolikája fontos – tehát azokra a kisebb értékű támogatásokra gondolunk, amelyeket jelenleg az RMDSZ által alapított EUROTRANS Alapítvány kezel. A jelentős összegű támogatások természetesen más rendszerben kerülnek kiosztásra. Fontos továbbá, hogy elinduljon az a tisztulási folyamat, amely a civil szférát helyzetbe képes hozni, felkészíteni arra, hogy az EU-s alapok vonatkozásában is vállalja a támogatás-kérést. (Ma az erdélyi civilek jelentős hányada politikai klientúra alapon részesül az RMDSZ által ellenőrzött forrásokból, tehát nem tudja, nincs esélye felmérni az önálló döntéssel járó felelősséget.)

 

Megjegyzés: A MCSZESZ nem közvetlenül kíván forrásokat elosztani, ugyanis ez a gyakorlat az esetek nagy részében kontra produktív. A kialakítandó rendszer a MCSZESZ és a civilek által választott képviselők közös irányítása alá kerülne – a magyar kormány képviselőjének a struktúrában való jelenlétével.

 

 

 

 

 

 

KONKRÉT JAVASLAT:

 

–          Név: Prospero Egyesület

–          Feladat: a magyar költségvetésből származó, az erdélyi civil szféra számára elkülönített, kisebb mértékű támogatások kezelése

–          Cél: hatékony forráskezelés, a civil szervezetek bevonása a támogatáspolitikába, a szervezetek önbizalmának a növelése

–          Alapító: Magyar Civil Szervezetek Szövetsége

–          Működési forma: egyesület

–          Struktúra: a támogatáspolitika előkészítése és végrehajtása a 9 tagú kuratóriumra hárul. Ezek közül 1 főt a Magyar Kormány illetékes szerve, 4 szakértőt a MCSZESZ, 4 kurátort a civil szféra delegál.

–          Mandátum: a kurátorokat 2 évre választják és maximálisan 2 mandátum engedélyezett.

–          Összeférhetetlenség: a) politikus nem lehet kurátor, b) a kurátor a saját szervezete nevében mandátuma alatt nem pályázhat az alaphoz.

–          Pályázat-hirdetés: a pályázatok meghirdetésével együtt közzé kell tenni az elbírálás szempontrendszerét is.

–          Elbírálás: a pályázatok elbírálását követően nem csupán az eredmény, hanem az elért pontszám is nyilvánosságra kerül. A pályázó kérheti a rá vonatkozó pontozási eredmény (szempontok szerinti pontszámok) vele való közlését.

–          Működés: a CA működésének költségei minimálisak: irodai költségek, kezelési költségek, egy titkár/pályázatkezelő, a kurátorok esetében minimális honorárium (a szakszerűség érdekében)

–          Helyszín: Kolozsvár.

 

Előterjesztő:

Dr. Bodó Barna

A MCSZESZ elnöke