Bodó Barna – Tehetségek a szórványban 3

Erdély Tudástár

Bodó Barna

Tehetségek a szórványban 3

A kutatási eredmények értékelése

 

 1. Fejezet Születési hely
 2. Fejezet Iskolai tanulmányok helyszínei
 3. Fejezet Tevékenységi területek
 4. Fejezet Alkotási helyszínek
 5. Fejezet Elnyert címek és rangok
 6. Fejezet Díjak és kitüntetések
 7. Fejezet Alkotási korszakok
 8. Fejezet Temesvár – Szeged korrelációk
 9. Fejezet Javaslatok a tehetségek régióban való megtartására

 

 

 1. Fejezet Születési hely

 

Az 1195 személyiség közül 13-nak nem ismeretes a születési helye. A fennmaradt 1182 személy 321 különböző településről származik.

 • 206 település egyetlen tehetséget adott a régiónak. Ezeket a településeket nem tekintjük relevánsnak tehetség kibocsájtás szempontjából, hiszen egy évszázad alatt az innen származók közül csak egyetlen személy nyújtott kimagasló teljesítményt.

A fennmaradt 976 személyiség további 115 településről származik.

 • 44 településről két-két személyiség származik. Ez a szám sem elég szignifikáns ahhoz, hogy e településeket tehetség-kibocsájtó gócpontokként kezeljük.
 • 19 településről 3 személy származik településenként.
 • 14 település 4 személyiséget adott a régiónak településenként.

Ezeket a településeket, melyeken 3-4 személyiség született, mélyebben is elemezhetnénk, főleg, ha figyelembe vesszük, a kicsi illetve rurális településeket, ahol a 4 személy egy jelentős hányadát jelenté az adott település létszámában.

Egy részletesebb tanulmány készíthető a fennmaradt 42 településről, melyekről több mint 5 személyiség származik.

 • 8 településről 5 személyiség származik településenként (Nagykomlós, Grabac, Kecskemét, Kikinda, Müricföld, Újpécs, Temesrékás, Nagybecskerek)
 • 2 településről 6 személyiség származik településenként, ami már az adatbázisunkban szerplő teljes sokaság 0.5%-át jelenti. (Bogáros, Módos)
 • 4 településről 7 személyiség származik településenként (Mercyfalva, Gyertyámos, Kolozsvár, Resicabánya)
 • 4 településről 8 személyiség származik településenként (Arad, Karánsebes, Újbesenyő, Nagyvárad)
 • 8 településről 9 személyiség származik településenként (Billéd, Fehértemplom, Csákova, Detta, Oravicabánya, Szakálháza, Nagyősz, Versec)

Amint a fenti felsorolás is mutatja, ebben a kategóriában: 5-9 személyiség településenként, a romániai települések vezető pozíciót képviselnek. Kecskemét az egyedüli település a mai Magyarország területéről. Itt Szerbiai településeket is találunk, de a döntő többségük 5 romániai megyéből származik. Ezek közül három megyét csak egyetlen település képvisel: Kolozs, Arad és Bihar. A két domináns megye: Temes és Krassószörény.

A következő településekről már több mint 10 személyiség származik településenként:

S.Sz. Település Személyek száma
1 Temesvár 179
2 Szeged 128
3 Makó 60
4 Budapest 45
5 Hódmezővásárhely 33
6 Zsombolya 32
7 Szentes 26
8 Lugos 24
9 Lovrin 20
10 Perjámos 19
11 Orczyfalva 13
12 Nagyszentmiklós 12

 

Amint a fenti táblázatból is kiderül, régiónknak Temesvár adta a legtöbb tehetséget. Meg kell jegyeznünk, hogy a két megyeszékhely az első két pozíciót tölti be és jelentősen megelőzi a többi települést, ami a személyiségek születési helyeit illeti.

Erről a 12 településről 591 személyiség származik, ami hozzávetőlegesen a kiválasztott személyiségek 50%-át jelenti.

Habár Temesvár jelentős százalékkal vezet, az első 5 település között már nem találunk másik romániai települést.

 

A 12 településből 7 romániai (299 személyiséggel), míg 5 magyarországi (292 személyiséggel) település. Ebből kiindulva azt állíthatjuk, hogy a két országból származó személyiségek száma közel megegyező. Viszont míg Románia esetében az összes település Temes megyéből van, Magyarország esetében a főváros is szerepel amely 45 személyiséget nyújtott régiónknak is.

 

 

  Románia   Magyarország
1 Temesvár 179 1 Szeged 128
2 Zsombolya 32 2 Makó 60
3 Lugos 24 3 Budapest 45
4 Lovrin 20 4 Hódmezővásárhely 33
5 Perjámos 19 5 Szentes 26
6 Orczyfalva 13      
7 Nagyszentmiklós 12      
ÖSSZESEN 299 ÖSSZESEN 292

 

 1. Fejezet Iskolai tanulmányok helyszínei

 

135 személy esetén nem ismeretesek a tanulmányi helyszínek. A további 1060 személy 201 különböző településen folytatta tanulmányait. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy egy személy több településen is tanult, illetve nem tettünk különbséget elemi és felsőoktatási tanulmányok között. Sok esetben viszont kizárólag csak az egyetemi tanulmányok helyszíne ismeretes. Azok esetén akiknek ismerjük elemi iskoláit, biztosan tudjuk a felsőoktatási intézményeket és helyszíneket is. Jelen esetben a statisztikai kimutatás releváns marad a felsőoktatási helyszínekre is.

 

 • 106 különböző településen csak egyetlen személyiség tanult. Ezért ezeket a településeket nem tekintjük relevánsnak tanulmányi gócpont szempontjából, ezek nem nevezhetők tanulmányi központnak.
 • 33 településen 2 személyiség tanult településenként.
 • 12 településen 3 személyiség tanult településenként.
 • 5 településen 4 személyiség tanult településenként.
 • 4 településen 5 személyiség tanult településenként.

A tehetség gócpontok részletes bemutatása érdekében, felsoroljuk azokat a releváns településeket, ahol az alapsokaság legalább 0,5%-a tanult:

 • 3 településen 6 személyiség tanult településenként (Karánsebes, Kikinda, Magyaróvár)
 • 4 településen 7 személyiség tanult településenként (Nándorfehérvár, Németország, Pécs, Perjámos)
 • Egyetlen településen tanult 8 személyiség – Fehértemplom
 • 3 településen 9 személyiség tanult településenként (Pozsony, Nagyszeben, Stuttgart)
 • Szintén 3 településen 10 személyiség tanult településenként (Freiburg, Heidelberg, Versec)
 • 7 településen 11 személyiség tanult településenként (Selmecbánya, Innsbruck, Kecskemét, Lipcse, Marburg, Szentes, Zürich)

20 különböző település bír legalább 1%-os relevanciával, ami a tanulási helyszíneket illeti (azon települések ahol 12–456 személyiség tanult településenként).

22 esetben nem rendelkezünk pontos adatokkal, ami a tanulási helyszíneket illeti, esetenként nem ismerjük a települést, csak az országot, amelyben az illető személy tanulmányait folytatta. Ezek 8 országra terjednek ki:

Amerikai Egyesült Államok 1
Anglia 2
Ausztria 2
Belgium 2
Franciaország 3
Németország 7
Olaszország 4
Magyarország 1

 

Ha nem vesszük figyelembe ezt a 8 kategóriát, kijelenthetjük, hogy kutatásunk során beazonosított személyiségek 193 különböző településen végezték tanulmányaikat.

 

Ha releváns településeket szeretnénk vizsgálni, legfeljebb az első 20 tételt érdemes (a 20.-ik esetén 12 személyiség folytatta itt tanulmányait, ami az alapsokaság 1%-a), így rálátásunk nyílik az 1%-38% közötti adatokra:

A top 20 település, mint oktatási gócpont:

S. Sz. Település Személyiségek száma
1 Budapest 456
2 Temesvár 432
3 Szeged 202
4 Bécs 135
5 Kolozsvár 82
6 Berlin 45
7 München 42
8 Arad 35
9 Párizs 30
10 Bukarest 27
11 Hódmezővásárhely 23
12 Lugos 23
13 Graz 18
14 Zsombolya 18
15 Debrecen 17
16 Marosvásárhely 16
17 Nagybecskerek 15
18 Róma 15
19 Makó 13
20 Nagyvárad 12

 

Mivel egy személyiség több településen is tanult, a top 20.-t alkotó települések összesen 1656-szor szerepelnek az adatbázisunkban.

S. Sz. Település Személyiségek száma % (1060-hoz viszonyítva)
1 Budapest 456 43
2 Temesvár 432 40.75
3 Szeged 202 19
4 Bécs 135 12.73
5 Kolozsvár 82 7.73
6 Berlin 45 4.24
7 München 42 3.96
8 Arad 35 3.3
9 Párizs 30 2.83
10 Bukarest 27 2.54
11 Hódmezővásárhely 23 2.17
12 Lugos 23 2.17
13 Graz 18 1.7
14 Zsombolya 18 1.7
15 Debrecen 17 1.6
16 Marosvásárhely 16 1.5
17 Nagybecskerek 15 1.4
18 Róma 15 1.4
19 Makó 13 1.2
20 Nagyvárad 12 1.1

 

A legjelentősebb 20 település 7 különböző országhoz tartozik: Magyarország, Románia, Ausztria, Németország, Franciaország, Szerbia és Olaszország

 

Ország Személyiségek száma, – akik az országban tanultak
Magyarország 711
Románia 645
Ausztria 153
Németország 87
Franciaország 30
Szerbia 15
Olaszország 15
   

 

 

A szóban forgó megyékre vonatkozóan:

Megye Személyiségek száma, akik a megyében tanultak
Csongrád (3 településsel)

– Szeged, Hódmezővásárhely, Makó –

238
Temes (3 településsel)

– Temesvár, Lugos, Zsombolya –

473

 

A megyeszékhelyek esetén mutatkozó releváns különbség megmarad a megyék viszonylatában is. Teme főlénye megmarad Csongrád felett. Temes megyében közel mégegyszer annyian tanultak, mint Csongrád megyében.

 

 1. Fejezet Tevékenységi területek

 

Még a kutatási terv előkészítési folyamatában két szempontot leszögeztünk, ami a tevékenységi területeket illeti:

 1. Az irodalmi területek kiiktatása
 2. Három konkrét terület megnevezése: tudomány, technika, művészet

Az irodalom bevonása részletesebb és ez által időigényesebb munkát jelentene, ugyanakkor külön szakirányú hozzáértést. E terület esetén két akadályba ütköznénk: nyelvi akadályok és az irodalmi művek összehasonlító értékelése.

A módszertan végleges kidolgozása során, viszont újabb 2 területet neveztünk meg, melyeket bevonni kívántunk az előre meghatározott 3 kategória mellé. Ez által a következő 5 tevékenységi területre terjedt ki a kutatásunk: tudomány, technika, művészet, sport, közélet.

975 esetben kizárólag 1 területen tevékenykedtek az általunk beazonosított szmélyiségek, míg 220 személy viszont több területen is alkotott.

Érdekesség, hogy több mint négyszer többen folytattak közéleti tevékenységet, mint technikai munkásságot.

A technikai és sport területen kimagaslók száma közel megegyező.

Vezető ágazat határozottan a tudomány!

 

  Művészet Sport Tudomány Technika Közélet
Művészet 300 2 25 5 15
Sport   61 7 6
Tudomány     332 26 117
Technika       44 11
Közélet         238

 

Múvészet – Tudomány – Közélet 4
Sport –Tudomány – Közélet 2

 

Két ágazat – tudomány és közélet – külön-külön is nagy eredményeket hozott, viszont ezek többszörös variációban is szerepelnek a többi ágazattal (6 különböző variáció), ami megmagyarázhatja e területek vezető fölényét a többi felett.

A tevékenységi területekre vonatkozó végső adatok:

 • Tudomány: 513 személy
 • Közélet: 393 személy
 • Művészet: 351 személy
 • Technika: 86 személy
 • Sport: 78 személy

 

 1. Fejezet Alkotási helyszínek

Hiányos információval általában azon személyiségek esetén rendelkezünk (19 személy), akik a hadsereg keretében katonai tevékenységet folyatattak, így a pontos helységet nem lehetett megnevezni.

Ami a fennmaradt 1176 személyiség alkotási helyét illeti, 587 tételt számoltunk össze.

Egyes esetekben nem lehetet meghatározni a pontos települést, ezért esetenként a megyék, régiók, országok vagy éppen kontinensek nevei szerepelnek. 35 ilyen tétel van, ha ezeket nem vesszük figyelembe, 552 különböző településsel számolunk.

 • 343 település csak egyszer szerepel, ezért ezeket nem tekintjük relevánsnak, nem jelentenek tehetségvonzó gócpontokat.
 • 81 településen 2 személyiség tevékenykedett településenként.
 • 41 településen 3 személyiség tevékenykedett településenként.
 • 28 településen 4 személyiség tevékenykedett településenként.
 • 17 településen 5 személyiség tevékenykedett településenként.
 • 10 településen 6 személyiség alkotott településenként (Apátfalva, Bakóvár, Nagykárolyfalva, Buziásfürdő, Kassa, Módos, Újpécs, Szatmárnémeti, Sopron, Veszprém)
 • 6 településen 7 személyiség alkotott településenként (Billéd, Chicago, Graz, Heidelberg, Szakálháza, Vinga)
 • 3 településen 8 személyiség alkotott településenként (Békéscsaba, Cambridge, Szentanna)
 • 15 településen 9 személyiség alkotott településenként (Stájerlakanina, Ausztria, Belgrád, Csákova, Detta, Újbesenyő, Gyarmata, Győr, New York, Nyíregyháza, Temesrékás, Stuttgart, Szolnok, Marosvásárhely)
 • 4 településen 10 személyiség alkotott településenként (Pozsony, Miskolc, Nagyszentmiklós, Szovjetunió/Oroszország)
 • 3 településen 11 személyiség alkotott településenként (Hamburg, Oravicabánya, Pécska)

36 releváns települést választottunk ki (ahol a személyiségek legalább 1% dolgozott):

S.Sz. Település Személyek száma   S.Sz. Település Személyek száma
1 Temesvár 407   19 Kikinda 19
2 Budapest 370   20 Nagyvárad 18
3 Szeged 274   21 Szentes 18
4 Bécs 73   22 Nagybecskerek 17
5 Kolozsvár 72   23 Resicabánya 17
6 Arad 57   24 Kecskemét 15
7 Bukarest 57   25 Perjámos 15
8 Zsombolya 39   26 Brassó 14
9 Debrecen 33   27 Karánsebes 14
10 Makó 33   28 Eger 14
11 Lugos 32   29 Lovrin 14
12 Párizs 31   30 Nagyszeben 13
13 Berlin 29   31 Versec 13
14 Hódmezővásárhely 25   32 Fehér templom 12
15 Pécs 24   33 Csanád 12
16 USA 22   34 Lippa 12
17 München 21   35 London 12
18 Németország 20   36 Róma 12

 

Úgy tűnik, hogy Temesvár volt a legvonzóbb a régió tehetségei számára. Szeged a harmadik helyet tölti be. Budapest beékelődött a két megyeszékhely közé. Közvetlenül a negyedik helyen egy újabb főváros szerepel, Bécs, ami viszont már jóval kevesebb személyiséget tudott e régióból elvonzani, mint az előző három város.

 

Az éltáblázatba 3 vidéki település is bekerült, mind Temes megyéből: Perjámos, Lovrin, Csanád.

9 különböző országhoz tartoznak a top 36 települései:

S.Sz. Ország Települések száma Személyiségek száma Személyiségek %, 1176–hoz viszonyítva
1 Románia 15 793 67.43%
2 Magyarország 9 806 68.53%
3 Szerbia 4 61 5.18%
4 Németország 2+ 70 5.95%
5 Amerikai Egyesült Államok + 22 1.87%
6 Ausztria 1 73 6.2%
7 Franciaország 1 31 2.63%
8 Olaszország 1 12 1%
9 Anglia 1 12 1%

 

 1. Fejezet Elnyert címek és rangok

 

398 személyiség rendelkezik címmel, ranggal, akiket 8 kategóriába sorolhatunk:

Kategória Személyek száma
Dr. 376
DLA 2
Báró 2
Gróf 1
Vitéz 7
Olimpiai bajnok 12
Világbajnok 1
Európa bajnok 1

 

3 olimpiai bajnoknak doktori címe is van:

 1. Molnár Tamás – szül: Szeged – háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó – és jogász
 2. Johnny Weissmüller – szül: Temesvár – ötszörös olimpiai bajnok úszó – és mérnök
 3. Magay Dániel – szül: Szeged – olimpiai bajnok vívó – és vegyészmérnök
 4. Dusev-Janics Natasa – szül: Bácskapalánka – négyszeres olimpiai bajnok kajakozó
 5. Juhász Katalin – szül: Hódmezővásárhely – olimpiai bajnok vívó
 6. Czene Attila – szül: Szeged – olimpiai bajnok úszó
 7. Fodor Rajmund – szül: Szeged – kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó
 8. Kocsis Lajos – szül: Szeged – olimpiai bajnok labdarúgó
 9. Vajda Attila Sándor – szül: Szeged – olimpiai bajnok kenus
 10. Lavinia Miloșevici – szül: Lugos – kétszeres olimpiai bajnok tornász
 11. Iolanda Balaș-Sőtér – szül: Temesvár – kétszeres olimpiai bajnok magasugró
 12. Risztov Éva – szül: Hódmezővásárhely – olimpiai bajnok úszó

Vitézi címet 7 személynek adományoztak:

1 Heim (San Martino del Carso) Géza – szül: Nagyszentmiklós

 1. Wolf Nikolaus Johann – szül: Nagyősz
 2. Nack-Zách Emil – szül: Kikinda
 3. Thiel-Bánsághy Nikolaus – szül: Katalinfalva
 4. Wehner-Vén Jakob Julius – szül: Katalinfalva
 5. Willwerth-Szentnémedi Ferenc – szül: Orsova

Egyetlen személy esetében a vitézi rang mellé doktori cím is párosul:

 1. Mártonffy Fülöp – szül: Temesság – vitéz és orvos

Gróf:         

Klebelsberg Kuno – szül: Pécska

Báró:

 1. Eduard von Vest de Temesvár – szül: Karintia
 2. Hermann Kövessházy/Kövessházai/Kövess – szül: Temesvár

DLA (Doctor of liberal arts – a művészetek doktora):

 1. Kocsis Imre – szül: Makó – festő
 2. Boldoczki Gábor – szül: Szeged – zenész

 

Világbajnok:

Ingo Dietmar Buding – szül: Lovrin – teniszező

Európa bajnok:

Annus Adrián – szül: Szeged – kalapácsvető

A Dr. és DLA címeket együtt kell kezelnünk:

Ennek értelmében doktori címmel rendelkezők létszáma 378.

Ezt a kategóriát három szempontból fogjuk vizsgálni: szülőhely, iskolák helyszínei, alkotási hely.

Doktori címmel rendelkező személyek születési helye:

 • 153 különböző település és még két ismeretlen születési hely.
 • 108 településről egy személy (településenként) szerzett doktori címet.
 • 20 településről 2 személy (településenként) szerzett doktori címet.
 • 9 településről 3 személy (településenként) szerzett doktori címet.

 

 

A legrelevánsabb települések statisztikai adatai:

S.Sz. Születési hely Személyiségek száma %

a teljes 378-hoz viszonyítva (Dr+DLA)

1 Temesvár 40 10.58%
2 Szeged 39 10.31%
3 Budapest 21 5.55%
4 Hódmezővásárhely 21 5.55%
5 Makó 17 4.49%
6 Lovrin 9 2.38%
7 Zsombolya 8 2.11%
8 Szentes 8 2.11%
9 Lugos 7 1.85%
10 Perjámos 6 1.58%
11 Csákova 5 1.32%
12 Mercyfalva 4 1.05%
13 Kolozsvár 4 1.05%
14 Oravicabánya 4 1.05%
15 Orczyfalva 4 1.05%
16 Nagyszentmiklós 4 1.05%

 

Oktatási intézmények helyszínei, ahol a doktori címmel rendelkező személyek tanultak

115 különböző helyszín, melyek közül 2 ország: Német- és Franciaország. Ezért kijelenthetjük, hogy legalább 113 különböző településen folytatták tanulmányaikat azok, akik az életük során doktori címet szereztek.

Legalább 1%-os relevanciával (4 személyiség) 30 település rendelkezik:

Doktori címmel rendelkező személyiségek alkotási helyszínei

Összesen 251 egységünk van ami a doktori címmel rendelkező személyiségek alkotási helyszíneit tartalmazza.

 • Egy igen jelentős szám, 164 település csak egyszer szerepel az adatbázisunkban, ami azt jelenti, hogy ezek a települések csak egyetlen személy által lettek kiválasztva alkotási helyszínül. Ezeket nem tekintjük doktori címmel rendelkező személyiségeket vonzó központoknak.
 • 31 településen 2 személyiség alkotott településenként.
 • 24 településen 3 személyiség alkotott településenként.

 

A legalább 1%-os relevancia elvét követve, akozat a településeket elemezzük, ahol legalább 4 személyiség alkotott, ami a mi esetünkben 32 települést jelent.

 

Amint az alábbi táblázat is mutatja, számottevő különbség van, ami a magasan képzett személyek vonzását illeti.

 

Úgy tűnik, hogy Budapest volt a 20.-ik század legvonzóbb városa, amely a legtöbbet tudta nyújtani, hiszen régiónk doktori címmel rendelkező populációjának több mint 37%-át tudta elvonzani!

 

Szeged is egy hasonlóan pozitív helyet tölt be, itt 134-en dolgoztak a személyiségek ezen csoportjából.

 

Temesvár a harmadik helyen áll, mint vonzó gócpont, viszont láthatóan jelentősen kisebb vonzási erővel rendelkezett, hiszen ezt a várost csak 86-an választották alkotási helyszínként, ami jelen kategória 22,75%-át jelenti.

 

A vonzási központok 9 különböző országban találhatók:

 

Magyar-ország Románia Német-ország Ausztria USA Anglia Francia-ország Szlovákia Olasz-ország
Budapesta Temesvár Berlin Bécs + SUA Cambridge Párizs Pozsony Róma
Szeged Kolozsvár München Graz New York        
Debrecen Arad Heidelberg            
Hódmező-vásárhely Bukarest Göttingen            
Pécs Karánsebes + Német-ország            
Makó Lovrin              
Szentes Zsombolya              
Kecskemét Lugos              
Veszprém Nagyvárad              
  Perjámos              
Összesen: – vonzott személyek száma
351 170 39 32 15 8 8 4 4

 

Magyarország kétszer több személyiséget vonzott, mint Románia!

 

 1. Fejezet Díjak és kitüntetések

 

A kutatásunk tárgyát képező személyiségek közel egyharmada (32,6%) részesült díjban vagy szakmai kitüntetésben.

Ebből 55 sportoló, akik eredményeik által helyezéseket (díjakat) nyertek. Marad 334, akik elismerésben, érdemfokozatban részesültek.

Mivel a díjazottak több területen is alkottak, a tevékenységi területekre lebontott statisztikájuk a következő:

 • Tudomány: 163 személyiség
 • Művészet: 134 személyiség
 • Közélet: 61 személyiség
 • Sport: 55 személyiség
 • Technika: 21 személyiség

 

 1. Fejezet Alkotási korszakok

 

4+1 periódusra osztjuk a tevékenységi időszakokat: 1920-ig, 1921-1945, 1946-1989, 1990-2012 és napjaink.

Azok esetében, akiknél nem szerepel halálozási évszám (246), nem minden esetben jelenti azt, hogy élő személyekről van szó, csupán hiányos információval kell dolgoznunk.

Abból kiindulva, hogy egy ember életében általában 40-60 éves korban a jelentős alkotások már megszülettek, a hiányos adattal rendelkező személyiségeket is beoszthatjuk a megadott időintervallumos kategóriákba.

 

Végső adatok, amivel dolgozni fogunk:

Időszak „Beosztott” személyek Magyarázat
1920-ig +2 1858 és 1871-es születésű személyek
1921 – 1945 +8 1880-1895 közötti születésűek
1946 – 1989 +83 1897-1929 közötti születésűek, illetve

Bakonyi Kálmán (akinek születési éve nem ismert, viszont életútjából adódóan ide sorolható)

1990 – 2012 + 44 1930-1939 közötti születésűek
Napjaink -137 1940-től kezdődően

 

 

Ebből a szempontból a legjelentősebb korszak láthatóan a 20.-ik század második fele. Ha összevonjuk az utolsó két korszakot (2012-ig és napjaink – mivel ez a kettéosztás csak azért jött létre, hogy szemléltessük a kortárs személyiségek számát), ez lenne a második legtermékenyebb alkotási korszak.

 

 1. Fejezet Temesvár – Szeged korrelációk

 

Felmerült a két megyeszékhely összehasonlításának fontossága: Temesvár és Szeged.

Ez a két város, mind amellett, hogy mindegyik a maga megyéjében megyeszékhely helyet tölt be, ugyanakkor a régió központjainak is tekintjük, hiszen mindkettő a régió kulturális és egyetemi központja egyaránt.

Ebből az elgondolásból a két város közötti kapcsolatot több szinten fogjuk elemezni:

 • Oktatási migráció
 • Foglalkoztatási migráció

Két alapinformációból kell kiindulnunk, mégpedig a két városban született személyiségek számából:

 • 179 – Temesváron született személyiségek száma
 • 128 – Szegeden született személyiségek száma

 

  Temesvár Szeged
Temesvári iskola % Temesvári

munkahely

% Szegedi iskola % Szegedi munkahely %
Temesvári születésűek

179

107 59,7 93 52 1 0,55 2 1.1
Szegedi születésűek

128

6 4,6 6 4,6 46 36 66 51,5

 

Ezeket a kezdeti adatokat megváltoztathatjuk, ha figyelembe vesszük, hogy egyes személyek esetén hiányos információval dolgozunk:

 • 30 – azon temesváriak száma, akik esetében nem ismerjük a tanulmányaikra vonatkozó adatokat.
 • 22 – azon szegediek száma, akik esetében nem ismerjük a tanulmányaikra vonatkozó adatokat

 

Ami az alkotási helyszíneket illeti, sokkal több adattal rendelkezünk:

 • 7 – azon temesváriak száma, akik esetében nem ismerjük az alkotási helyeket
 • Egyetlen szegedi esetében nem ismerjük az alkotási helyeket

 

Ha csak az ismert adatokból indulunk ki, és csak azon szemlyeket vizsgáljuk, akikről teljes információval rendelkezünk, a fenti táblázat százalékos ábrázolása jelentősen megváltozna:

 

  Temesvár Szeged
Temesvári iskola % Temesvári

munkahely

% Szegedi iskola % Szegedi munkahely %
Temesvári születésűek

179 (149/172)

107 71,8 93 54 1 0,67 2 1.16
Szegedi születésűek

128 (106/127)

6 5,66 6 4,7 46 43,4 66 52

 

 

Ezek az adatok azt jelzik, hogy a 20.-ik században, az oktatási intézmények szempontjából Temesvár nagyobb megtartó erővel rendelkezett mint Szeged. Amit viszont ezek az adatok kiemelnek, az az, hogy a két város között nemigen létezett oktatási migráció. Még Temesvárnak is a szegedi születésűek közül csak 5%-ot sikerült elvonzania.

 

A két város közötti különbségek közül a következőket emelhetjük ki:

 • Szegednek több szegedi születésű személynek sikerült vonzó munkahelyet biztosítania, mint amennyit saját oktatási intézményeibe sikerült vonzania.

 

 • Ehhez képest a viszonyok temesváron pont fordítva alakultak, hiszen itt több helyi lakos tanult, viszont otthon kevesebben találtak maguknak vonzó munkahelyet.

 

A temesváriak 49 különböző településen tanultak. Ezek közül 33 település iskoláját csak egyetlen személy látogatta. Ezért ezeket nem tartjuk szignifikánsnak, ezek az oktatási intézmények nem jelentenek vonzási és tehetség kibocsájtó gócpontot. További 5 települést (Marosvásárhely és 4 németországi város) is csak 2-2 személy választott oktatási helyszínül.

 

A szegedi születésűek 37 különböző településen tanultak. Ezek közül 27 település iskoláját csak egyetlen személy látogatta. Ezért ezeket nem tartjuk szignifikánsnak, ezek az oktatási intézmények nem jelentenek vonzási és tehetség kibocsájtó gócpontot a helyi lakosok számára. Egyetlen települést (Debrecent) választotta két személy oktatási helyszínül.

 

Azokat a településeket tekintjük relevánsnak, melyeket legalább 3 személy választott.

 

Sz. A temesvári születésűek

tanulmányi helszínei

  A szegedi születésűek

tanulmányi helszínei

1 Temesvár 107   Budapest 64
2 Budapest 44   Szeged 46
3 Bécs 33   Párizs 7
4 Kolozsvár 15   Bécs 6
5 München 8   Berlin 6
6 Berlin 5   Temesvár 6
7 Graz 5   München 3
8 Bukarest 4   Róma 3
9 Párizs 3   Pécs 3
10 Nándorfehérvár 3      
11 Innsbruck 3      

 

 

Temesvárnak sikerült a helyi lakosoknak a többségét saját oktatási intézményeiben megtartania, hiszen a szülővárost választották a legtöbben oktatási helyszínül. Budapest és Bécs foglalják el a következő helyeket. A megyeszékhely kivételével, a megye nem rendelkezett más oktatási gócponttal, azaz aki úgy döntött, hogy nem Temesváron tanulna, az mindenképp elhagyta a régiót is!

 

 

A szegedi lakosok körében Budapest bírt a legnagyobb vonzóerővel.

Szeged Budapest mögött maradt e téren. A helyi kínálat nem tudta megakadályozni az oktatási migrációt, csak kevesebb mint a lakosok fele tanult a szülövárosukban.

Temesvár ugyanazt a helyet tölti be mint Bécs és Berlin, ami azt sugallja, hogy a szegediek körében Temesvár valamennyire oktatási központnak számított.

 

A fenti elemzések után áttérhetünk a két város munkahely kínálat szempontjából kialakult kapcsolatára.

 

A gyorselemzések azt mutatják, hogy az alanyok csak valamivel több mint 50%-a dolgozott saját szülővárosában! Temesvár és Szeged sem jelentett egy nagyon erős központot ami a helyi tehetséges személyiségeknek való munkakínálatot illeti.

Ezen elemzés esetén is ki kell hangsúlyoznunk, hogy egy személy több helyen, településen is dolgozott.

 

A temesváriak 155 különböző helyszínen dolgoztak. A helyszín kifejezést használjuk, mivel esetenként csak az országot vagy kontinenst ismerjük, ahol a személyiségek alkottak, mint: AEÁ, Németország, Szorjetunió, Svájc, Anglia, Ausztria, Európa, Indonézia, Osztrák-Magyar Monarhia és Szlovákia. Ezen helyszínek többségén, számszerűen 114, csak egyetlen személyiség alkotott, így kijelenthetjük, hogy ezek nem jelentettek vonzási központot a temesvári munkaerő számára. 23 települést (köztük Szegedet is) két személy választotta alkotási helyszínül településenként. 8 település az, ahol az alanyok közül már hárman is alkottak.

 

A szegediek 105 különböző helyszínen dolgoztak. Ebben a ketegóriában is 10 esetben használtunk országneveket az alkotásí helyszínek megnevezésekor: AEÁ, Svájc, Olaszország, Anglia, Szaudarábia, Dánia, Jugoszlávia, Málta, Oroszország, Magyarország.

 

Ezen helyszínek többségén, számszerűen 76, csak egyetlen személyiség alkotott, így kijelenthetjük, hogy ezek nem jelentettek vonzási központot a szegedi munkaerő számára. 17 települést két személy választott alkotási helyszínül településenként. 3 település az, ahol az alanyok közül már hárman is alkottak.

 

Azokat az alkotási helyeket tekintjük relevánsnak, ahol már legalább négy személy is dolgozott.

 

Sz. Települések, ahol a temesvári születésűek dolgoztak   Települések, ahol a szegedi születésűek dolgoztak
1 Temesvár 93   Budapest 73
2 Budapest 34   Szeged 66
3 Bukarest 17   Párizs 10
4 Bécs 17   Bécs 7
5 Arad 7   Pécs 6
6 Kolozsvár 7   Temesvár 6
7 Nándorfehérvár 5   AEÁ 5
8 Debrecen 4   Berlin 4
9 München 4   Kolozsvár 4
10 Nagyvárad 4      

 

Megfigyelhetjük, hogy közös városok is vannak:

 

 • Budapest, 166 személyiséggel, ami az adott teljes sokaság 54%-át jelenti
 • Temesvár, 99 személyiséggel, ami az adott teljes sokaság 32%-át jelenti
 • Bécs, 24 személyiséggel, ami az adott teljes sokaság 7,8%-át jelenti
 • Kolozsvár, 11 személyiséggel, ami az adott teljes sokaság 3,6%-át jelenti

 

 

Úgy Temesvár, mint Szeged is elég vonzó munkahelyet tudott ajánlani ahhoz, hogy a helyi lakosok 50%-át a saját munkaerő piacán tartson.

 

Amint ez az oktatási intézmények esetén is észlelhető volt, Temesvárnak a munkahelyek szempontjából is sikerült szegedi lakosokat elvonzania.

 

 

Mindkét szóbanforgó város lakosságának tekintetében, Budapest vezető pozíciót tölt be a vonzó munkahelyek biztosításának szempontjából. Minden második személy, élete során legalább egyszer dolgozott Budapesten is. Ebben a tekintetben Temesvár a második helyen áll, hiszen sikerült minden harmadik személynek vonzó munkahelyet nyújtania. Viszont ez a helyezés inkább a helyi lakosok megtartó erejének köszönhető, hiszen csak 6 személyt sikerült Szegedről elvonzania.

 

Ha a két várost régió központként elemezzük, és vonzási erejüket illetve tehetség megtartó erejüket szeretnénk megállapítani, 3 kategóriát kell figyelembe vennünk: iskola, munkahely, és ezek szülőhellyel való relációjuk.

 

  Temesvár Szeged
A. Akik a városban születtek 179 128
B. Akik a városban tanultak 451 201
C. Akik a városban dolgoztak 431 268
(A+B) Akik a városban születtek és tanultak 109 45
(A+C) Akik a városban születtek és dolgoztak 96 65
(B+C) Akik a városban tanultak és dolgoztak 244 100
(A+B+C) Akik a városban születtek, tanultak és dolgoztak 64 32

 

Az oktatási migráció kevésbé szignifikáns Temesváron, Szegednek viszont a helyi populációnak csupán 35%-át sikerült saját oktatási intézményeiben megtartania.

50% körüli azoknak a városban tanuló személyiségek száma, akit mindkét város sikeresen megtartott, azaz számukra vonzó munkahelyeket tudott biztosítani. Ez azt tükrözi, hogy Szeged vonzása nagyobb volt a munkahelyek szempontjából mint az oktatási intézményei szempontjából.

A két város összehasonlításából arra következtethetünk, hogy Temesvár volt a régió központja, hiszen 2,5-szer több személyt sikerült az oktatási intéményeibe és a munkaerő piacára vonzania, mint Szegednek.

Ha ezekből kivonjuk a városban született személyek számát, megkapjuk a két város valós vonzási erejének mértékét: Temesvár 180, míg Szeged csupán 68 személyt vonzott. Temesvár előnye megmarad, szintén 2,5-szer több imigráns Temesváron mint Szegeden.

 

 1. Fejezet Javaslatok a tehetségek régióban való megtartására

A projektnek, illetve ezen belül a kutatásnak több célja volt:

 • Egy koherens adatbázis létrehozása, amely a régió (Csongrád és Temes megyék) kiemelkedő tehetségeit tartalmazza.
 • Online tehetségtérképek létrehozása.
 • Javaslatok megfogalmazása a tehetségek régiónkban való megtartása érdekében, melyeket az egyetemek és a városvezetés hasznosíthatnak.

A projekt lebonyolítása, illetve a kutatás elemzése során, egyes következtetésekre jutottunk, mely alapul szolgál három javaslat megfogalmazásához a tehetségek régiónkban való megratása érdekében:

 • Az első javaslat a diákok saját oktatási intézményekben való megtartása
 • A második javaslat a magasan képzett személyek saját munkaerő piacon való megtartása
 • Harmadik javaslatunk Temesvár-Szeged együttműködésének serkentése
 1. Oktatási intézmények

Temesvárral szemben, Szeged a helyi populációnak csak az egyharmadát tartja meg saját oktatási intézményeibe. Az iskolák és egyetemek népszerűsítő akciói pozitívan hatna a helyi lakosság megtartására.

 1. Munkaerőpiac

Szegeddel szemben, Temesvár vonzóbb munkahelyeket kéne biztosítson a tehetségek régióban való megtartása érdekében.

 1. Temesvár-Szeged együttműködés

Temesvár-Szeged együttműködésének nem sok látható gyümölcse van a régió tehetségeire nézve. A helyi döntéshozóknak és az egyetemek képviselőinek együtt kéne egy reális együttműködési stratégiát kidolgozniuk a tehetségek régiónkban való megtartása érdekében.

 

Tehetségeink térképezése

 

Aki pár évtizeddel ezelőtt foglalkozott azzal, hogy a tehetségek és szellemi teljesítmények térképre vetítésével felmérje, mekkora szellemi potenciált képvisel szűkebb pátriája, az még „tisztán” eredményekben gondolkodott. Hiszen nem vagyunk egyformák, regionális szinten sem. Azok a térségek, ahol kevés volt a föld, a hegyek között élő közösségek esetében évszázadok óta létező szokás, hogy a család fiai közül többen tanulni indulnak. Vagyis a helyi erőforrás-szegénység a tanulás alternatíváját vetítette az emberek elé. Ezért van az, hogy a székelyek vagy a mócok viszonylag sok kiművelt fővel járulnak hozzá a megfelelő közösségek kulturális teljesítményéhez.

Napjainkban – nincs rá más szó: sajnos – más a helyzet. Globális világunkban a helyi kötödések fellazulnak, s ha regionális, netán világválság sújtja az embereket, akkor a helyi világból való kilépés igen sokak számára tűnik – egyedüli? – megoldásnak. Ma a frissen érettségiző temesvári nem régióban, nem országban, de nem is csak földrészben gondolkodik: számára Új-Zéland is potenciális célország. És mivel iskolarendszerünk az ismételt és folyamatos reformok ellenére is képes igen értékes fiatalokat útjukra bocsájtani, nem kevesen foglalkoznak elcsábításukkal, „agyelszívással”. Aligha van térség, ahol örülnek annak, hogy a tehetségek jelentős része távozik a helyi közösségből. Egyénileg ugyanis lehet megoldás – közösségileg semmiképpen.

Vándorlás volt régen is, természetesen. De akkor az volt a jellemző, hogy aki nekiindult a nagyvilágban – visszatérjen, tapasztalatait, messzi földön szerzett tudását hazahozza. Erről a folyamatról sokat beszélünk, de a szükségesnél kevesebbet tudunk. A szokásos helyzet ezen a téren is: sejtjük a folyamatokat, de alig vizsgáljuk, mi is történik a valóságban.

Miként változott az idők során a teljesítményt elérő egyének mozgása a térségben. Korszakonként hányan voltak, mekkora arányt képviseltek azok, akik képesek voltak a régióban maradva jelentős eredmény felmutatására?

Egy olyan térségben, mint Bánság, ahol több etnikum él évszázadok óta együtt, van-e különbség az egyes nemzeti csoportoknak a szűkebb pátriához való ragaszkodás mikéntjét illetően?

Ismeretesen, Bánság hagyományosan befogadó térség, a legutóbbi időkig jelentős volt az ide költözők száma, a helyi natalitás-mutatók alapján azt is meg lehetne kockáztatni, hogy az ide költözők nélkül a térség hosszú távon elnéptelenedne. Honnan jönnek a legtöbben – ezt könnyű felmérni. De az ide érkezők milyen teljesítményre képesek, miként és mennyivel gazdagítják a térség szellemi értéktárát?

A kérdések sorát lehet szaporítani, de az eddigiek alapján is kijelenthető: térségünk jövőjét jelentős mértékben az határozza meg, hogy miként viszonyulunk tehetségeinkhez, mennyire leszünk képesek a jövőben számukra itthon vonzó életpályát biztosítani.

Ehhez pedig okvetlenül szükséges, amit jelen projekttel elkezdtünk: a tehetségek térbeli mozgásának ismerete, a potenciális gócpontok feltérképezése és az ezekkel kialakítandó kapcsolat: akik ezekben a központokban élnek és dolgoznak, érezzék, az otthoniak vigyázó tekintete követi őket. Tudjuk: az első lépéseket tettük meg a tehetség-térképezések útján. Ennek a foglalatát tartalmazza jelen kötetünk.

A továbblépéshez várjuk minden lokálpatrióta észrevételeit, javaslatait – amit előre is köszönünk.