Az egyesület pénzügyi szabályzata

Szerbia Tudástár
Az egyesület pénzügyi szabályzata fontos, mert biztosítja az egyesület sikeres vezetését és tevékenységét. Meg kell határozni az irányvonalakat, amelyet követ az egyesület vezetősége.
A munkavállaló részére biztosítani kell az érthető szabályozást és az információkat a szervezet pénzügyi tevékenységének a tervezéséről, szervezéséről, ellenőrzéséről.
Másrészt ez a szabályzat magyarázza, hogy az egyesület milyen módon tartja tiszteletben és valósítja meg a törvénnyel szabályozott folyamatokat, előírásokat, amelyekkel a jogi személyek pénzügyi
tevékenységének a szabályzása történik.
Az egyesület pénzügyi szabályzata az egyesület pénzügyi tevékenységéről szóló információkat tartalmazza. Nincs konkrétan meghatározva Szerbia egyik törvényével sem. Az egyesületek,
mint minden jogi személy köteles évi zárszámadást készíteni a nemzetközi könyvelési szabályokkal összhangban, ezért van szüksége az egyesületeknek egy olyan dokumentumra, amelyből látszik
hogy az egyesület milyen módon tolmácsolja és alkalmazza a pénzgyi tevékenységhez fűződő előírásokat.