Anyagi támogatás 2017-ben

HMN Zágárb Tudástár

A Kisebbségi Tanács április 20-án – törvény által előírt határidőt jócskán túllépve – soron következő ülésén döntést hozott a Horvátországban működő kisebbségi szervezetek anyagi támogatásáról. A nem kormányzati egyesületek, valamint a kisebbségi intézmények és egyesületek kulturális autonómiájára (tájékoztatás, kiadványok, kulturális amatőrizmus, rendezvények támogatása) meghirdetett pályázatra jelentkezve a magyar kisebbség 2017-ben összesen 3.629.000,00 kuna támogatásban részesül, ami a tavalyihoz képest 139.000,00 kunával többet jelent!

A Horvátországban működő két magyar ernyőszervezet tagszervezetei idén is pályáztak. A HMDK összesen 2.696.000,00 kuna támogatásban részesült (1.379.000,00 kunával több mint a 2016-os évben). A 2.696.000,00 kuna támogatásból a HMDK ernyőszervezet 1.332.000,00 kuna, a HMDK 31 tagszervezete pedig összesen 1.364.000,00 kuna (egyesületenként átlagban 44.000,00 kuna) támogatásban részesültek.  Idén 24 MESZ tagszervezet pályázott, amelyből csak 15 kapott szinte minimális támogatást, összesen 335.000,00 (630.000,00 kunával kevesebbet a 2016-os évhez viszonyítva) kunát – ami egyesületenként átlagosan 22.300,00 kunát jelent.

I. HORVÁTORSZÁGI MAGYAROK DEMOKRATIKUS
KÖZÖSSÉGE, BELLYE
2 696 000,00
1. Tájékoztatás (Új Magyar Képes Újság – 487 000,00 kn, Rovátkák – 100 000,00 kn, Barkóca – 100 000,00 kn) 687 000,00
2. Kiadványok 40 000,00
3. A Magyar Köztársasággal kötött bilaterális egyezmény programja 400 000,00
4. HMDK tagszervezetei 1 364 000,00
4.1. Tengermelléki-Fennsík Megyei Egyesület, Rijeka 65 000,00
4.2. Split – Dalmát Megyei Egyesület, Split 51 000,00
4.3. Isztria Megyei Egyesület, Pula 50 000,00
4.4. Bellyei Egyesület 25 000,00
4.5. Vukovári Magyar Egyesület 52 000,00
4.6. Újgráci Egyesület, Gradina 30 000,00
4.7. HMDK Csúzai Csárdás Ifjúsági Tánccsoport, Csúza 50 000,00
4.8. Jókai Mór Magyar Kultúregyesület, Csúza 41 000,00
4.9. Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, Dályhegy 30 000,00
4.10. Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, Ivanovci 30 000,00
4.11. Arany János Magyar Kultúregyesület, Kopács 95 000,00
4.12. HMDK kopácsi alapszervezete, Kopács 20 000,00
4.13. Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, Szentlászló 85 000,00
4.14. HMDK szentlászlói alapszervezete, Szentlászló 20 000,00
4.15. Várdaróc Magyar Kultúregyesület, Várdaróc 85 000,00
4.16. Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, Laskó 45 000,00
4.17. Újbezdán Magyar Kultúregyesület, Újbezdán 34 000,00
4.18. Pélmonostori Egyesület, Pélmonostor 24 000,00
4.19. Batinai Egyesület, Kiskőszeg 80 000,00
4.20. Daruvári Magyarok Közössége, Daruvár 27 000,00
4.21. Nagypiszanicai Magyarok Közössége, Nagypiszanica 70 000,00
4.22. Pakráci Magyarok Közössége, Pakrác 25 000,00
4.23. HMDK Bjelovár-Bilogora megyei alapszervezete 7 000,00
4.24. Kórógyi Hagyományőrző Egyesület, Kórógy 75 000,00
4.25. Laskói Ifjúsági Egyesület, Laskó 60 000,00
4.26. Vinkovci Magyar Kultúregyesület, Vinkovci 40 000,00
4.27. Ójánkováci Művelődési és Kultúregyesület, Ójankovác 50 000,00
4.28. Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet, Pélmonostor 10 000,00
4.29. Magyar Kultúregyesület, Sepse 38 000,00
4.30. Lipiki Magyarok Közössége, Lipik 40 000,00
4.31. Dárdai Egyesület, Dárda 10 000,00
5. HMDK kulturális rendezvényei 205 000,00

 

II. BARANYAI JÚLIA NÉPFŐISKOLA, PÉLMONOSTOR 533 000,00
1. Tájékoztatás (Horvátországi Magyar Napló – 320 000,00 kn, Hagyaték folyóirat – 0,00 kn, Szivárvány gyermeklap – 0,00 kn) 320 000,00
2. Kiadványok 0,00
3. A Magyar Köztársasággal kötött bilaterális egyezmény programja 190 000,00
4. A Baranyai Júlia Népfőiskola kulturális rendezvényei 23 000,00

 

III. MESZ TAGSZERVEZETEI 335 000,00
1. Népkör Magyar Kultúregyesület, Eszék 39 000,00
2. Pélmonostor Magyar Kultúregyesület, Pélmonostor 38 000,00
3. Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület, Csák 20 000,00
4. József Attila Magyar Kultúregyesület, Vörösmart 0,00
5. Dózsa György Magyar Kultúregyesület, Haraszti 20 000,00
6. Petőfi Sándor Kultúregyesület, Várdaróc 20 000,00
7. Ady Endre Magyar Kultúregyesület, Kórógy 30 000,00
8. Petőfi Sándor Kultúregyesület, Sepse 20 000,00
9. Kiskőszeg Magyar Kultúregyesület, Kiskőszeg 0,00
10. Nagybodolyai Hagyományőrző Egyesület, Nagybodolya 13 000,00
11. Ójankováci Hagyományőrző Egyesület, Ójankovác 30 000,00
12.Hercegszöllősi Mihály Magyar Ifjúsági Szervezet, Hercegszöllős 0,00
13. A MESZ Sztárai Mihály Oktatási és Kulturális Központja, Pélmonostor 0,00
14. Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, Marinci 0,00
15. Móricz Zsigmond Magyar Kultúregyesület, Pula 15 000,00
16. Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület, Újbezdán 20 000,00
17. Grubisnopoljei Magyarok Közössége, Grubisno Polje 15 000,00
18. Dárdai Magyar Kultúregyesület,Dárda 30 000,00
19. Bjelovári Magyarok Közössége, Bjelovár 0,00
20. Új Magyar Kulturális Központ, Split 0,00
21. Tánc Magyar Kultúregyesület, Kő 0,00
22. Dezsanováci Magyarok Közössége, Dezsanovác 15 000,00
23. Sziszek-Moszlavina Megyei Magyarok Közössége, Kutina 10 000,00
24. Kapronca-Krizsevác Megyei Magyarok Közössége, Kapronca 0,00

 

IV. ADY ENDRE MAGYAR KULTÚRKÖR, ZÁGRÁB 65 000,00

 

MAGYAROK ÖSSZESEN: 3 629 000,00