Ahol a sikerek beszélnek

Erdély Tudástár

4. Amőba Alapítvány – a tudás a legjobb befektetés A sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvány közel 18 éve áll a közösség szolgálatában. Meggyőződésünk, hogy a fejlődés alapját a tudás határozza meg. Ezért eltökélt szándékunk a tudásfejlesztés, a haladó gondolkodás elősegítése a régióban, a közösségünk társadalmi és gazdasági fejlő- dése érdekében. Tevékenységünk alappillére az oktatás, oktatás-fejlesztés illetve tehetséggondozás különböző területeken. A közösség aktívan bekapcsolódik programjainkban, hisz a széles skálán minden korosztály talál számára kedvező programot. Az alapítvány pályafutását vállalkozói- és informatikai képzésekkel kezdte, az akkori piac igényeinek megfelelően. Mára már több mint száz programot valósítottunk meg, különböző szakmai területeken. Több száz pedagógust képeztünk ki számítástechnika, idegen nyelv, projektmenedzsment terén, több száz tanár és diák számára biztosí- tottunk ECDL és ECL nemzetközi bizonylatokat. Megvalósított tervek sokasága bizonyítja az Amőba alapítvány közösségépítő sikerét: a sepsiszentgyörgyi Gazdasági Líceum diákjainak kulturális felkészítése és háromhetes szakmai gyakorlatoztatása Finnországban, multimédiás terem létrehozása a Székely Mikó Kollégiumban az Amőba alapítvány anyagi és szakmai hozzájárulásával; a Református kollégium és Mikes Kelemen Elméleti Líceum diákjainak és tanárainak részvétele nemzetközi irányított tanulói folyamatokban; Gr. Batthyányi Lajos Ifjúsági Klub létrehozása Sepsiszentgyörgyön együttműködésben a helyi Rotary Klubbal; „Információs technológia az oktatásban” továbbképzések szervezése pedagógusoknak kö- zösen a Holland Fejlesztési Intézettel; a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium diákjainak lettországi látogatása a Kraslawa Gimnázium GTP projekt partneriskolához; nemzetközi ifjúsági tábor Ojtozban, magyarországi, holland, lett és romániai fiatalok részvételével; Tehetséges Háromszéki Ifjak program saját alapokból történő működtetése, stb. Kiépült egy országos iskolahálózat a Global Teenager nemzetközi ifjú- sági projekt keretén belül (www.globalteenager.org), amelynek az Amőba Alapítvány az országos koordinátora. Évente közel 1500 diák és 60 pedagógus vesz részt országosan a tanulói ciklusokban. Amőba Nyílt Nap Tevékenységünk másik fontos alappillére a tehetséggondozás. Az Amőba Alapítvány 2007- tól a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége alapító tagja, és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsának tagja. A Tanács 2008-ban létrehozta a Tehetségpontok hálózatát, amelyek a körzetükben lévő tehetséges fiatalok felismerésével, kiválasztásával és gondozásával segítik a tehetség kibontakozását és hasznosulását. Az Amőba Alapítvány 2009-től regisztrált tehetségpont, 2011-től kezdő- dően pedig akkreditált tehetségpont. Az Amőba alapítvány cselekvően hozzájárul az erdélyi tehetséggondozás folyamatának a fejlesztéséhez, kezdeményezője az azóta megalakult Erdélyi Tehetségtanács létrehozásának. Évente több ciklusban szervezünk képzést helyi pedagógusoknak, a gyerekeknek pedig nyelvismereti- és anyanyelvápoló táborokat, versenyeket szervezünk. Ezen kívül oktatunk székely-magyar rovást gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt, továbbá célunk, hogy az iskolai oktatásban is egyre több elemi tagozatos osztály bekapcsolódjon ebbe a programba. Programjaink anyagi finanszírozása pályázatok útján valósul meg. A helyi közigazgatási intézmények elutasítóan viszonyulnak az Alapítvány tevékenységéhez, politikai okok miatt. Ennek következtében támogatásra sem számíthatunk a részükről, noha programjaink teljes mértékben a közösség javát hivatottak szolgálni. A helyi szervek viszonyulásával ellentétben annál nagyobb sikerrel pályázunk más hazai és határon túli intézményekhez. Együttműködő partnerünk a Balassi Intézet, a Bethlen Gábor Alapkezelő, a Youth in Action program (Erasmus), a Norvég Civil Alap. Számos partnerségben megszervezett projektet bonyolítottunk le, több éves futamidővel, melyeket az Európai Unió támogatott. 2011-2013 periódusban a magyarországi és szlovákiai partnerekkel szerveztünk szakmai műhelymunkákat a felnőttképzés területén hátrányos helyzetű munkavállalók felzárkózását illetően. 2013-2014 periódusban a nyíregyházi TIT Jurányi Lajos egyesületével szerveztünk szakmai tapasztalatcserét a felnőttképzési gyakorlatok, lehetőségek terén. Mindezen programok és szakmai tapasztalatcserék hozzájárulnak az Amőba tevékenységé- nek minőségi és mennyiségi fejlesztéséhez. Az Amőba Oktatási Központ programjait illetően a visszajelzések pozitívak, a hallgatók meg vannak elégedve a programok struktúrájával és az oktatók leadási módszereivel. Azok a személyek, akik részt vesznek rendezvényeinken vagy elvégeznek valamilyen képzést az Amőbánál, ajánlották ismerőseiknek is. Rendezvényeinkről, aktuális hírekről az alapítvány honlapján, helyi sajtóban, régió szintű kiadványokban, rádiókban és közösségi oldalakon szerezhetnek tudomást. A hirdetések hatásfokát statisztikai adatok és a személyes visszajelzé- sek igazolják. Bár az évek során számos akadályba ütköztünk az előrehaladás útján, mégis bízunk benne, hogy eltökéltségünk és a közösség összetartó ereje továbbra is segíti az Alapítványt közösségépítő munkáját.

Bereczki Kinga

In: Civil Fórum