A tehetséggondozás szolgálatában

Dr. Gábrity Molnár Irén Vajdaság Tudástár

Tehetséges tanár a tehetséggondozás szolgálatában

 

Dr. Gábrity Molnár Irén:
Újvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Szabadka
Összefoglaló
A 21. század társadalmi kihívásainak megfelelően az új pedagógiai gondolkodásmódban új formákat vesz fel a tudás, a tanulás és a tanítás is. Már nem a tanár lexikális tudása a fontos, hanem a tudás átadásának és képességfejlesztő módszere, rátermettsége. Nem az a fontos, hogy a tanár mindig tudja a helyes választ, de mindenekelőtt önmagát adja és a gyerekek kiismerik, tudják, hogy közös feladatuk van és együttműködnek. A tanár tehetsége két szempontból elemezhető: egyrészt a szakmai készsége, vagyis kreativitása, másrészt a tehetséges tanulóval való törődés alapján. A tehetségfejlesztés sokféle, hiszen minden egyes tanuló személyisége egyedi és megismételhetetlen. A tehetséggondozó pedagógus, miközben személyiséget formál, nem korlátozza a tanuló képességeinek önálló kibontakozását, folyamatos megnyilvánulását. A jó pedagógus arra is odafigyel, hogy a diákja képes legyen a társadalmi együttműködésre, a csoportban való mozgásra, kommunikálásra.
A tehetséggondozásról szóló tanulmány az alábbi címen olvasható: http://gabritymolnariren.com/tehetseg1.pdf