A tanulók jóléti ellátásáról szóló törvény

Szerbia Tudástár

A KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÉS A FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK JÓLÉTI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

(A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 18/2010.)

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

A törvény tárgya

 

 1. szakasz

 

E törvény a középiskolai tanulókat (a továbbiakban: tanuló) és a felsőoktatási hallgatókat (a továbbiakban: hallgató) jóléti ellátásuk során megillető jogokat, kötelezettségeiket és felelősségeiket, a tanulók és a hallgatók jóléti ellátását megteremtő intézmények alapítását, megszervezését és munkáját, a Köztársasági Tudományos és Művészeti Utánpótlás-fejlesztési Alap létrehozását és munkáját, a tanulók és a hallgatók jóléti ellátásának finanszírozását, az e törvény végrehajtása fölötti felügyeletet, valamint a tanulók és a hallgatók jóléti ellátása terén fölmerülő egyéb kérdéseket szabályozza.

 

A tanulók és a hallgatók jóléti ellátása

 

 1. szakasz

 

A tanulók és a hallgatók jóléti ellátásán e törvény értelmében a nevezettek hozzáférhetőbb, hatékonyabb és minőségesebb oktatását és nevelését célzó kiegészítő feltételek megteremtésének szervezett tevékenységét értjük.

 

A tanulók és a hallgatók jóléti ellátásának célja a nevezettek oktatásszerzését, társadalmi beágyazódását és sokoldalú személyiségfejlődését ösztönző anyagi, kulturális, szociális és egészségügyi feltételek megteremtése.

 

A tanulókat és a hallgatókat jóléti ellátásuk terén megillető jogok

 

 1. szakasz

 

A tanuló (a továbbiakban: tanuló) az alábbiakra jogosult:

 

 • elhelyezés, élelmezés és neveltetés;

 

 • diákhitel;

 

 • tanulói ösztöndíj;

 

 • a kivételesen tehetséges tanulók ösztöndíja;

 

 • pihenés és felüdülés;

 

 • kulturális, művészeti, sport- és szabadidő-tevékenységek folytatása és tájékoztatás.

 

A hallgató az alábbiakra jogosult:

 

 • elhelyezés;

 

 • élelmezés;

 

 • hallgatói hitel;

 

 • hallgatói ösztöndíj;

 

 • a kivételesen tehetséges tanulók ösztöndíja;

 

 • pihenés és felüdülés;

 

 • kulturális, művészeti, sport- és szabadidő-tevékenységek folytatása és tájékoztatás.

 

A tanulók és a hallgatók jogosultságai e törvény értelmében személyi jognak minősülnek és ekképpen nem átruházhatók.

 

Az e törvénnyel összhangban megvalósított pénzbeli juttatások nem lehetnek követelésbiztosítás vagy kényszervégrehajtás tárgyai.

 

Az e törvényben meghatározott jogok érvényesítése a Szerb Köztársaság költségvetése által történik.

 

A tanuló és a hallgató részt vállal az e szakasz 1. bek. 1. és 5. pontjában, valamint a 2. bek. 1., 2. és 6. pontjaiban meghatározott jogok érvényesítését célzó költségek fedezésében.

 

A tanulók és a hallgatók jóléti ellátása terén érvényesítendő jogok

megvalósulásának általános feltételei

 

 1. szakasz

 

Az e törvény 3. szakaszának 1. bekezdésében meghatározott jogok a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, vagy a helyi önkormányzati egységek által alapított középiskolák azon tanulóit illetik meg, akik első ízben iratkoztak be a folyó tanév adott osztályába, akik iskoláztatása finanszírozásának forrása a Szerb Köztársaság költségvetéséből ered, s akik a Szerb Köztársaság állampolgárai.

Az e törvény 3. szakaszának 2. bekezdésében meghatározott jogok a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, vagy a helyi önkormányzati egységek által alapított felsőoktatási intézmények azon hallgatóit illetik meg, akik a folyó tanévben első ízben iratkoztak be az első, második vagy harmadik fokozatú tanulmányi évfolyamra, akik iskoláztatása finanszírozásának forrása a Szerb Köztársaság költségvetéséből ered, s akik a Szerb Köztársaság állampolgárai.

 

Az e törvény 3. szak. 1. és 2. bekezdésében meghatározott jogok a régió valamely államának honpolgárságával rendelkező tanulókat, illetve hallgatókat is megillethetik az e szakasz 1. és 2. bekezdésében közölt kikötések mellett, melyek alól kivételt képez a Szerb Köztársaság állampolgárságának feltétele.

 

A nemzetközi szerződésekkel és a viszonossággal összhangban, az e törvény 3. szak. 1. és 2. bekezdésében meghatározott jogok a külföldi állampolgárságú tanulókat, illetve hallgatókat is megillethetik.

 

Az érzékeny társadalmi csoportokból (anyagilag veszélyeztetett családok, a szülői gondviselést nélkülöző gyermekek, csonka családok, roma nemzeti kisebbség, fogyatékkal élők vagy idült betegségben szenvedők, Koszovó és Metohija valamint a volt JSZSZK köztársaságainak területén eltűnt vagy elrabolt szülők gyermekei, a menekültek vagy kitelepített személyek, a visszatoloncolásról szóló egyezmény értelmében hazatérő személyek, deportált tanulók és hallgatók stb.) származó tanulókat, illetve hallgatókat az e törvény 3. szak. 1. és 2. bekezdésében meghatározott jogok, a törvényi feltételek mellett, enyhébb kritériumok alkalmazásával is megilletik, melyeket az e törvény által reá ruházott felhatalmazásával összhangban az oktatási ügyekért felelős miniszter ír elő (a továbbiakban: miniszter).

 

A tevékenység végzése

 

 1. szakasz

 

A tanulók és a hallgatók jóléti ellátásának tevékenységét, e törvénnyel összhangban, a tanulók és a hallgatók jóléti ellátásának intézményei (a továbbiakban: intézmény) végzik.

 

Az e szakasz 1. bekezdésében körülírt intézmény alapítására és munkájára a közszolgálatokat szabályozó előírások alkalmazandók.

 

A törvény teljes szövege a következő címen olvasható:

www.mnt.org.rs