A tanárok, nevelők, szakmunkatársak képzése

Szerbia területe Tudástár

SZABÁLYZAT A TANÁROK, NEVELŐK ÉS SZAKMUNKATÁRSAK FOLYTONOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL ÉS  A RANG MEGSZERZÉSÉRŐL

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 85/2013. szám)

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  1. szakasz

A jelen szabályzat a szakmai továbbképzés formáit, a három évig tartó szakmai továbbképzés prioritásos területeit, a folytonos szakmai továbbképzés programjait és szervezési módját; a feltételeket, a rang megszerzéséről határozatot hozó szervet és a tanárok, nevelők és szakmunkatársak szakmai továbbképzése folyamán való előmenetelének eljárását; az elsajátított programról szóló bizonylat űrlapját és a szakmai továbbképzés rendszerének fejlesztése tekintetében fontos egyéb kérdéseket szabályozza.

  1. szakasz

A foglalkozási fejlesztés bonyolult folyamat, amely a tanár, a nevelő és a szakmunkatárs kompetenciájának folytonos fejlődését foglalja magában a minél jobb minőségű munkavégzés és a gyermekek és tanulók fejlődésének, valamint a tanulók eredményének előmozdítása érdekében.

A foglalkozási fejlesztésnek összetevő és kötelező része a szakmai továbbképzés, amely a nevelő-oktatómunka, nevelő és szakmunka, valamint a gyermekgondozás (a továbbiakban: oktató-nevelő munka) fejlesztése tekintetében fontos új kompetenciák megszerzését és a meglévők fejlesztését foglalja magában.

A foglalkozási fejlesztésnek összetevő része a karrier fejlesztése, meghatározott rangba való előléptetés révén.

  1. szakasz

Az intézmény a tanárok, nevelők és szakmunkatársak szakmai továbbképzését a gyermekek és tanulók oktatása és nevelése prioritásainak szükségletével, az oktatással megbízott miniszter (a továbbiakban: miniszter) által megállapított prioritásos területekkel összhangban tervezi, a tanári, nevelői és szakmunkatársi hivatáshoz szükséges valamennyi kompetencia fejlettségi szintjének áttekintése alapján.

Az intézmény a szakmai továbbképzés szükségleteit és prioritásait a tanárok, nevelők és szakmunkatársak foglalkozási fejlesztésének kimutatott személyes tervei, az intézmény önértékelése és munkaminőségének értékelése, az eredményszabványok teljesítéséről szóló jelentés,  valamint az oktató-nevelő munka minőségére vonatkozó egyéb mutatók alapján tervezi.

A tanárok, nevelők és szakmunkatársak foglalkozási fejlesztésének személyes tervét a tanárok, nevelők és szakmunkatársak hivatásához szükséges valamennyi kompetencia (a továbbiakban: kompetencia) fejlettségi szintjének önértékelése alapján kell elkészíteni.

  1. szakasz

A folytonos szakmai továbbképzést a következő tevékenységekkel kell megvalósítani:

1) az intézmény fejlesztési tevékenysége keretében foganatosított tevékenységekkel, éspedig:

(1) mintaórák, illetve vitával és elemzéssel egybekötött tevékenységek  lebonyolításával;

(2) a szakmai szervek és testületek ülésein a szakmai továbbképzésen elsajátított programjára vagy az intézményen kívül lebonyolított szakmai továbbképzés más formájára vonatkozó, előadással, könyv, kézikönyv, didaktikai anyag, szakmai cikk, bemutatásával, különböző fajta kutatásokkal, tanulmányúttal és szakmai látogatással stb., amelyeken kötelező a vita és az elemzés;

(3) – kutatások (tudományos, akciós, ad hoc, stb.) lebonyolításával;

– oktató-nevelő jellegű projektek megvalósításával az intézményben;

– nemzeti jelentőségű programok megvalósításával az intézményben;

– kísérleti programok, modell központok létrehozásával;

– az intézményben a foglalkoztatottak szükségleteivel összhangban előkészített és lebonyolított szakmai továbbképzési formák megvalósításával;

2) a jóváhagyott képzési programok és szakmai összejövetelek alapján megvalósuló tevékenységekkel, a jelen szabályzattal összhangban;

3) az oktatási ügyekkel megbízott minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), az Oktatás és Nevelés Fejlesztési Intézet és az Oktatás és Nevelés Minőségértékelési Intézet által foganatosított tevékenységekkel a jelen szabályzattal megállapított eljárás szerint, éspedig:

(1) képzési programok;

(2) szakmai összejövetelek;

(3) nyári és téli iskolák;

(4) szakmai és tanulmányutak révén;

4) a felsőoktatási intézmények egész életen át tartó tanulás keretén belüliprogramok alapján megvalósított tevékenységeivel;

5) nemzetközi szinten megszervezett, az oktatás és nevelés tekintetében fontos tevékenységekkel, illetve nemzetközi szemináriumokon és összejöveteleken való részvétellel;

6) a tanár, a nevelő és a szakmunkatárs által a foglalkozási fejlesztés egyéni tervével összhangban foganatosított, mégpedig a jelen szakasz 1)-5) pontjában nem említett tevékenységekkel.

  1. szakasz

A jelen szabályzat 4. szakaszának 1) és 2) pontjában foglalt szakmai továbbképzés a tanárnak, nevelőnek és szakmunkatársnak a pedagógiai normával a 40 órás munkahét keretében megállapított kötelező tevékenysége.

A jelen szabályzat 4. szakaszának 2)-5) pontjában foglalt szakmai továbbképzéshez a tanár, a nevelő és a szakmunkatárs fizetett szabadságra jogosult Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel (a továbbiakban: Törvény) és Az általános- és középiskolákban, valamint diákotthonokban foglalkoztatottak külön kollektív szerződésével összhangban.

 

A szabályzat teljes szövege az alábbi címen olvasható:

www.mnt.org.rs