A KÖZÖSSÉGI MUNKA

Vajdaság Tudástár
A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI
Giczey Péter
Vajdaság
Helyi társadalom
Térbe
Térben (földrajzilag) jólelkülönült egység.
Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció.

 

Személyes kapcsolatok hálózata
»
Információs hálózat
»
Helyi gazdasági viszonyok
»
Hatalmi struktúra
Helyi társadalom
A helyben élők identitástudattal rendelkeznek.
»
Közös történet, helyi hagyományok, szokások.
»
Helyi érvényű érték- és normarend.

 

Mi-tudat”
Sajátos érdek és rétegtagoltság jellemzi.
Érdekeit képes kifejezni.
Részvétel
A társadalmi részvétel a gyakorlatban általábanprogramok, politikák kidolgozásában való közvetlen részvételi lehetőséget jelent a többféle társadalmi érdeket képviselő csoportok (érintettek) számára. Társadalmi részvételről akkor beszélhetünk, ha olyan
korai fázisában van lehetősége bekapcsolódnia az állampolgároknak a közösségi döntési folyamatba, amikor még a szereplők között elképzelhető konszenzusos megoldás létrejötte.”
Bela Gy. – Pataki Gy. – Valené K. Á. (2003):
Közösségi munka
Kezdeményezés.
Emberek összehozása.
Állampolgár.
Partnerségi kapcsolat építése.
Önbecsülés növelése – szolidaritás.
Érdekérvényesítő képesség fokozása.
BEAVATKOZÁS
A közösségi munka társadalmi funkciói
Szükségletet szenvedő emberekre és a reformokra irányul.
Döntéshozás, jogalkotás befolyásolása.
Alkalmazkodás mellett/helyett változás.
Érdek megfogalmazása társadalmi nyilvánosság közösség.

 

Közösségi munkás szerepei és feladatai
Információnyújtás.
Tanácsadás, konzultáció.
Közvetítés.
Önértelmezés segítése.
Konfliktuskezelés.
Forrás: Délvidéki Civil Poartal