A közösségi munka módszerei

Vajdaság Tudástár
Módszerek
Feltárás – a hely főbb jellemzőinek megismerése (statisztika, történeti, szociológiai dokumentumok).
Helyi partnerek felkutatása – bizalom elnyerése.
Interjúk, közösségi beszélgetések, közösségi felmérés.
Képzés.
Képzés.
1. Szakasz – Feltárás
Történelem (Tájékozódás a szomszédság „helyi történelméről”)
Meghívás (Legitimáció megteremtése)
Bemutatkozás (Bizalmatlanság csökkentése)
Informális beszélgetések (Félelmek, aggodalmak megfogalmazása)
2. Szakasz – Szervezés
A probléma (A közösségi „mag”)
nucleus azonosítása)
A „mag” jellemzői:
kölcsönös bizalom
változtatási igény
közös értékrend
Informális beszélgetések (A „mag” kiterjesztése – újak bevonása)
Szervezet (Szervezet kialakítása)
Elkötelezettség (Feladat-vállalási nyilatkozatokkészítése)
Képzés (Pl. szervezet-irányítási, közvélemény- kutatási ismeretekről)
3. Szakasz – Viták
Definíciók (SWOT-analízis)
Alternatívák (Brain-storming)
Mérlegelés (Az előnyök és hátrányok elemzése)
Alapértékek (Közös csoport-érdekek megfogalmazása)
Döntés (A közös probléma és a közös lépések kiválasztása)
4. Szakasz
Akció
Munkaprojekt (Apró, kis léptékű, kezdeti feladatok elvégzése)
Jelentések (Beszámoló az eredményekről)
Elemzés és kiértékelés (A projekt irányítói és végrehajtói )
5. Szakasz – Új projektek
Ismétlés (A „3-4” szakasz megismétlése komplexebb feladatokkal)
Külső kapcsolatok (Támogató hálózat kiépítése)
A viták sokasodása (Komplexebb feladatok – élesebb viták)
Nyomás gyakorlása (Építő jellegű taktikák alkalmazása)
A koalíció szükségessége (Sokféle csoport érdek-egyesítése)
6. Szakasz – Folytatás
Állandó mag (Folytatólagos/állandó csoport létrehozása)
Visszavonulás (A közösségfejlesztő szükségtelenné válása)
A felelősség növekedése (Egyre átfogóbb feladatok végrehajtása)