A digitális aláírás megszerzéséről

Ungvár Tudástár

A digitális aláírás megszerzéséről

Az illetékesek szerint nem kell minden önkormányzati képviselőnek és köztisztviselőnek Ungvárra utaznia, hogy elektronikus aláírásra tegyen szert.

Lapunk előző számában részletesen szóltunk a felelős beosztást betöltő köztisztviselők és önkormányzati képviselők új típusú vagyonbevallásáról, az e-deklarációról, melynek második hulláma január 1-én vette kezdetét, s április 1-jéig tart. Olvasóink visszajelzéseiből kitűnik, hogy sokaknak már a számítógépes vagyonbevallás első lépése, az „elektronikus aláírás” (електронно-цифровий підпис, ЕЦП) megszerzése is gondot okoz. A gondok nagyságrendjét jelzi, hogy még a községi tanácsok képviselői is a vagyonbevallásra kötelezettek kategóriájába tartoznak.

A probléma okai nyilvánvalóak: az emberek többsége még soha nem találkozott a személyazonosításnak ezzel az újkori formájával, illetve az is gondot jelent, hogy utóbb kiderült, megszerezni az „aláírást” Kárpátalján egyedül Ungváron lehet…

A jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy a közigazgatásban, állami intézményekben, szervezetekben és vállalatoknál dolgozók, illetve a helyi önkormányzatok képviselői számára az igazságügyi szervek, illetve az Állami Fiskális Szolgálat (DFSZ) és az Államkincstári Szolgálat ingyen kötelesek biztosítani a digitális aláírást. Közismert azonban, hogy Kárpátalján ezeknek a hivataloknak csupán Ungváron működnek irodái. A Nemzeti Korrupció-megelőzési Ügynökség (NAZK) weboldalán ugyan találunk egy sor további intézménycímet is, amelyek igény esetén elkészítik a digitális aláírást, ám az esetek többségében fizetett szolgáltatásról van szó, amelynek ára 50 hrivnya körül mozog. (Információink szerint a nagyobb bankok ügyfeleinek érdemes érdeklődniük pénzintézeteiknél, mert szolgáltatásaik között szerepelhet az elektronikus aláírás elkészítése.)

Szembesülve a problémával a Karpatszkij Objektiv hetilap a közelmúltban megkereste az illetékeseket, hogy feltegye nekik a kérdést: igaz, hogy Kárpátalja minden önkormányzati képviselőjének – beleértve a községi tanácsok képviselőit is – fel kell utaznia Ungvárra, amennyiben digitális aláíráshoz kíván jutni?

Dmitro Szaharov, az Igazság­ügyi Szervek Akkreditált Kulcs­szer­tifikációs Köz­pontjának vezetője a lapnak elmondta, hogy a vonatkozó kormányrendelet (Про затвердження Порядку зас­то­су­ван­ня електрон­но­го циф­ро­во­го під­пи­су ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди, ор­га­на­ми міс­це­во­го са­мовряду­ван­ня, під­приємст­вами, установами та організаціями державної форми власності від 28 жовтня 2004 р. N: 1452) értelmében az önkormányzati képviselők a köztisztviselőkkel azonos elbírálás alá esnek, vagyis a községi tanácsoknak jogi személyként lehetőségük van egy felelős személyen keresztül igényelni digitális kulcsot a testület valamennyi tagja számára a kulcsszertifikációs központokban. Szaharov ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a dokumentum kimondja: az elektronikus aláírások biztosításáért a felelősség az adott intézmény, szervezet vagy vállalat vezetőit terheli. A községi tanácsok esetében a tanácselnök számít felelős személynek. A tanács első embere intézheti a kulcsok igénylését maga is, de – amint az az esetek többségében történik – rendeleti úton megbízhatja az ügyintézéssel az önkormányzat apparátusának valamelyik alegységét, vagy felelős személyt nevez ki, akit felhatalmaz arra, hogy benyújtsa az elektronikus kulcs megszerzéséhez szükséges dokumentumokat az Akkreditált Kulcsszertifikációs Központban.

A megbízott hivatali alegységnek vagy személynek a központokban be kell mutatniuk azokat a dokumentumokat, amelyek alkalmasak a megbízó jogi személy (önkormányzat, intézmény, hivatal, vállalat), valamint az általuk képviselt adóbevallásra kötelezett személyek azonosítására, továbbá az ügyintézésre való jogosultságuk igazolására. Az eljárás részletes leírása, a szükséges dokumentumok listája megtalálható a hivatal weboldalán (ca.informjust.ua).

Az említett weboldal tájékoztatása szerint a jelentkezők nagy száma miatt Ungváron az Igazságügyi Szervek Akkreditált Kulcsszertifikációs Központja hétfőtől csütörtökig kijevi idő szerint 9:00 órától 16:00 óráig, pénteken 9:00 órától 14:45 óráig fogadja az ügyfeleket (az ebédszünet 13:00 órától 13:45 óráig tart).

Az elektronikus kulcs használatával kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy azt csak a maga választotta jelszó megadásával használhatja a vagyonbevallásra jogosult személy. Ha elfelejtettük a jelszót, a kulcs használata lehetetlenné válik. Ilyenkor az egyetlen megoldás az, ha új elektronikus kulcsot generáltatunk. Talán mondani sem kell, hogy adatvédelmi okokból célszerű titokban tartani a jelszót.

Az e-deklarációk regiszterébe a NAZK portálján (nazk.gov.ua) keresztül lehet bejelentkezni.

 

Forrás: karpataljalap.net