A civil szféra helyzete Vajdaságban

Vajdaság területe Tudástár

Zsoldos Brigitta–Badis Róbert

A civil szféra helyzete

(Mélyinterjúk a civil szervezetek vezetőivel)

 

 

A kutatás indokoltsága:

A civil szféráról talán azok tudnak legtöbb információval szolgálni, akik nap mint nap találkoznak annak jellegzetességeivel, akik mindennapi kapcsolatban vannak civil szervezetekkel, pályázatokkal, pályáztatókkal, önkéntesekkel. Nap mint nap tapasztalják a civil szféra nehézségeit: az anyagi bizonytalanságot, az önkéntességből fakadó amatőrizmust, a pályázati kiírások visszásságait, a politikai ellenszelet, a szervezeti irányítás nehézségeit, a folyamatos továbbképzések kényszerét. Ésmindezt feledteti az ameggyőződésük, hogy a társadalomnak, a vajdasági magyarságnak szüksége van a civil szervezetekmőködésére, amelyek sokszor nem kisebb célokat tűznek ki maguk elé, minta magyarság megmaradásának elősegítését.
A teljes kutatás a következő címen olvasható: