Magyarország Bécsi Nagykövetsége

Nemesradnót

A nemesradnóti Lidike Pihenőház szellemi műhelyében készült Muskátli hatodik évfolyamának 2. számában is számos érdekes olvasnivalót nyújt a www.szozat.org oldalon. A szebbnél szebb versikék, mesék Pósa Lajos költő, szerkesztő szülőfalujából szállnak továbbra is a jó gyermekekhez és az örök gyermekekhez. A tartalomból:

Dunaszerdahely

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség által kiadott Cserkész ifjúsági lap 29. évfolyamának 8. száma a zöld nyakkendőt viselő 10-15 éves korú gyermekeket és fiatalokat szólítja meg.

Szerbia területe

Az államigazgatás a Szerb Köztársaság végrehajtó hatalmának a része, és a Szerb Köztársaság jogainak és kötelességeinek a keretében közigazgatási teendőket lát el (a továbbiakban: államigazgatási teendők).

Vajdaság Autonóm Tartomány

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

Felvidék

Az állam 8000 euróval járul hozzá az elektronikus járművek megvásárlásához

Szerbia

TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Szerbia

A KÜLFÖLDI FELSŐOKTATÁSI OKLEVELEKMUNKAVÁLLALÁS CÉLJÁVAL TÖRTÉNŐ ELISMERÉSI ELJÁRÁSA ELINDÍTÁSÁNAK ÚTMUTATÓJA – SZAKMAI ELISMERÉS

Felvidék

Nem érdemes késlekedni az eKasa-rendszerhez való csatlakozással

Erdély

Csallóközcsütörtök

A HULLADÉKOKRÓL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 79/2015. számú törvényt tartalmazza magyar nyelven a Pro Civis Füzetek XXVI., XXVII. és XXVIII. kötete, melyet a napokban postázott több mint 500 dél-szlovákiai település önkormányzatának társulásunk.

Nyitra

A gyönyörű, sokszor egész oldalt betöltő színes reprodukciókkal (Mudrák Attila munkája) kísért szövegben a fiatal szerző beavatja az olvasót a nyitrai régió középkori falképeinek témakörébe mintegy 400 oldalon.

Szerbia

Törvény a rehabilitációról Szerbiában

Szerbia

Törvény az öröklésről Szerbiában

Pozsony

Grendel Lajos Kossuth-díjas író, egyetemi tanár, a szlovákiai magyar irodalom külföldön talán legismertebb képviselője 2018 decemberében hunyt el. A Kalligram Kiadó 2019 júniusában újra megjelentette Grendel Lajos A modern magyar irodalom története: Magyar líra és epika a 20. században című kötetének javított és bővített kiadását.

Szerbia területe

Törvény az általános közigazgatási eljárásról

Szerbia területe

TÖRVÉNY AZ ALAPVETŐ TULAJDONJOGI VISZONYOKRÓL

Felvidék

„Leegyszerűsítve kijelenthető, hogy Kassán a diplomások keresnek annyit, mint Pozsonyban az érettségizettek vagy azok, akik szakosító képzést végeztek” – írta a Platy.sk.

Szerbia területe

Törvény a személyes adatok védelméről

Szerbia területe

SZABÁLYZAT A TANÁROK, NEVELŐK ÉS SZAKMUNKATÁRSAK FOLYTONOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉRŐL ÉS A RANG MEGSZERZÉSÉRŐL

Pozsony

Az első osztályba lépő kisdiákok szülei októberben kapják meg automatikusan a hozzájárulást a családi pótlékkal együtt, ezt nem kell külön kérvényezniük.

Erdély

Erdély

Pozsony

Dunajszky Géza tiszteletreméltó eltökéltséggel kutatja a magyar leventék, a felvidéki fiatal átvert, megvezetett nemzedék gyászos sorsát, a Pozsony-Ligetfalui haláltáborban kivégzett ártatlan emberek tragédiáját. A 2012-ben megjelent Kínterhes évek című könyve után, amelyben a gyermekkorában átélt háborús traumákat írta meg, a most bemutatott könyvében egy valós személy szenvedéstörténetét vetette papírra.

Szerbia területe

TÖRVÉNY AZ ALAPFOKÚ OKTATÁSRÓL ÉS NEVELÉSRŐL

Szerbia területe

TÖRVÉNY AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉSRŐL ÉS OKTATÁSRÓL

Felvidék

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala 2020. június 1. és 2021. március 31. között valósítja meg a soron következő nép- és lakásszámlálását. A népszámlálás keretében 2021. február 15. és március 31. között gyűjtik majd az adatokat. A lakásszámlálás adatgyűjtése már 2020. június 1-jén megkezdődik és 2021. február 12-ig tart.

Kijev

Számlaszám változás

Pozsony

Idei első lapszámunk húsvétkor jelenik meg, egy olyan időszakban, amikor a Feltámadás ünnepére várva egyik legnagyobb nemzeti kincsünk, a Himnuszunk is veszélybe került a Felvidéken.

Szerbia

A KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÉS A FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK JÓLÉTI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

Szerbia

CSALÁDJOGI TÖRVÉNY SZERBIÁBAN

Pozsony

Az öt évnél régebbi eredetű végrehajtásokat törvényesen leállítják. Az erről szóló döntés a szerdai kormányülésen született, ahol jóváhagyták Gál Gábor igazságügy-miniszter erre vonatkozó javaslatát.

Rimaszombat

A rimaszombati LI-NOX kiadásában 2019-ben csábító külsővel megjelent Vaskői Károly figyelemre méltó Ábécés történetek A4-es formátumú gyermekkönyve Nagy Rita képzőművész varázslatos illusztrációival.

Szerbia

Ez a törvény a kultúrához fűződő közérdeket, a közérdeknek a kultúrában való érvényesítési módját, a kulturális tevékenységek folytatását, továbbá a kultúrában való ténykedés feltételeit állapítja meg.

Szerbia

A tanári kompetenciák az oktatói-nevelői tevékenység összetett folyamata során kifejtett egyéni képességek.

Pozsony

Ünnep ez! Nem hivalkodón, nem a valóságot elfedő, önfeledt mulatozással, hanem csak úgy visszafogottan, józanul átgondolva jót és rosszat, a hetvenévesek higgadtságával mérlegelve a tetteket, a megélt és elmellőzött lehetőségeket, az örömöket és a nehézségeket is. Mert hét évtized történetének a fent és a lent egyaránt része volt. Mégis, százéves közösségünknek aligha van nagyobb sikertörténete, mint a már szépkorba fordult Csemadoké.

Felvidék

A napokban jelenik meg a Református Újság gyülekezeti tájékoztató 2019-es évi márciusi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

Szerb-magyar szószedetek a hivatalos nyelvhez.

Erdély

Erdély

Pozsony

A központi adó- és vámhivatal a múlt hét második felére végre közzétette a vállalkozók jövedelemadója bevallásához szükséges B típusú elektronikus formanyomtatványokat is.

Ipolyság

A napokban jelent meg a Börzsönyi Helikon idei első száma. Az irodalmi, művészeti és természetbarát folyóirat több felvidéki témával is foglalkozik. Belelapoztunk az elektronikusan elérhető lapba.

Erdély

Szabadka

TÖRVÉNY A HIVATALOS NYELV- ÉS ÍRÁSHASZNÁLATRÓL

Szerbia

TÖRVÉNY AZ ADOMÁNYALAPOKRÓL ÉS AZ ALAPÍTVÁNYOKRÓL

Erdély

Erdély

A címül választott kifejezés az ismert amerikai politikatudóstól, a modern elitista-pluralista iskola reprezentánsától, Robert Dahltól származik. A dahli demokráciaelmélet felidézendő darabja a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójától térségünk diktatórikus szocializmusainak bukásai következtében új inspirációt nyert régi demokrácia-vita keretében keletkezett, és a Journal of Democracy 1992. őszi számában "A polgári kompetencia problémája" címmel jelent meg.

A Magyar Nemzeti Tanács 2012-2018-as időszakra vonatkozó Vajdasági magyar kulturális stratégiája.

Személyes adatok védelme a szerbiai törvények szerint.

Erdély

Vajdaság

Minden állampolgárnak joga van a sajtó útján közölni alkotásait, nézeteit, amennyiben azok nem sértik a Szerb Köztársaság alkotmányos rendjét. A sajtószabadság és szólásszabadság elemi, demokratikus követelmény.

Szerbia

2018. június 8-ával módosult A valódi tulajdonosok központi nyilvántartásáról szóló törvény Szerbiában.

Erdély

Erdély

Erdély

Magyar ifjúsági kisközösségek a Délvidéken.

 A délvidéki magyar ifjúság általános helyzete.

Erdély

Beregszász

Ingyenes jogsegélyszolgálat Beregszászban

Ungvár

Jogsegélyvonal, amennyiben magyarsága miatt bárkit atrocitás ér

Szerbia

Igazolások kiadása egyesületek/szövetségek számára

Szerbia

Az egyesületek és az alapítványok számára 2018.10.1-től megszűnik a pecséthasználat kötelezettsége Szerbiában

Erdély

Erdély

Erdély

Erdély

Erdély

Erdély

A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség aktuális alapítói dokumentumainak és költségeinek linkgyűjteménye.

Új törvény módosítás az egyesületekre és alapítványokra vonatkozóan.

Horvátország

Erdély

Erdély

Erdély

Felvidék

Szerbia

Miután a Gazdasági Ügynökség Szerbiában eljárást indított több ezer civil szervezet ellen, az inaktivitásról szóló nyilatkozat beküldésének elmulasztása miatt, sokan bírósági idézést kaptak.

Szerbia

Az államháztartásban használatos fogalmak összegyűjtésével egy szótárt állított össze a Társadalmi Tevékenységek Aktiválása civil szervezet.

Erdély

Erdély

Szerbia

A szerbiai törvények tára, amely a civil szervezetek számára is hasznos gyűjtemény a Társadalmi Tevékenységek Aktiválása civil szervezet honlapján található meg.

Szerbia

A Jogi tanácsadás című projektum azzal a céllal jött létre, hogy biztosítsa az ingyenes jogi tanácsadást a civil szervezetek részére, az alapítás, a bejegyzés, a működés, az adóügyek kérdéseiben.

Erdély

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Civilitika Online

Szerbiai minisztériumok támogatottainak adatbázisa.

Civil szervezetek on-line tára Szerbiában.

Erdély

„A kulturális diplomáciával olyan hidakat tudunk építeni, melyek más eszközökkel elképzelhetetlenek lennének”

Ungvár

Tudnivalók az e-bevallásról

Szerbia

A szerbiai Polgári Kezdeményezés Egyesület (Gradjanske Inicijative) leskováci Népi Parlament (Narodni Parlament) partnerszervezettel együtt dolgoztak a szerbiai civil társadalom helyzetéről szóló tanulmány kibővítésén, amely célja, hogy áttekintést nyújtson a szerbiai civil társadalom részvételéről a fejlesztési együttműködésekben, az oktatás fejlesztésében és a tudatosság növelésében.

Szerbia

A Szerb Kormány 2018. március 1-én megtartott ülésén határozatot hozott a civil szervezetek közérdekű programjainak támogatásáról, illetve résztámogatásáról.

Erdély

Szótár gazdasági, pénzügyi szakkifejezésekkel.

Erdély

Erdély

Erdély

A civil szervezetek – alattuk főként az alapítványokat és egyesületeket értem – az évzárás tekintetében is több ponton eltérő jogszabályi környezettel rendelkeznek a normál cégekhez képest. Külön nehézség esetükben, hogy több törvény és rendelet is érinti mind a számvitelüket, mind pedig az egyéb évzáráshoz kapcsolódó teendőiket.

A beszámolók benyújtásához szükséges korábbi évekre vonatkozó nyomtatványok frissített verziója, illetve a 2018. évi beszámoló elkészítéséhez szükséges nyomtatványok 2018. február 1-jétől érhetők el a Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok között.

Adománygyűjtés lehetőségei Szerbiában.

Szerbia

Civil szervezetek és a média

Szerbia

Nyilvános érdekképviselet és a társadalmi változásokra való hatása

Erdély

Edély

A tanulmány témája a civil szektor és a helyi önkormányzatok együttműködésének társadalmi hatásainak körvonalazása, melynek keretében kiemelem ezen együttműködések fontosságát, előnyeit valamint azokat a hátráltató körülményeket, melyek megakadályozzák a hatékony partnerségi kapcsolat kialakulását.

Erdély

Úgy véljük, hogy szakmailag fejlődniük kell a civil kiadványok szerkesztőinek is, a fejlődés szakmai igényességgel kezdődik. A közérdekért történő értékmegőrző, közösségfejlesztő munkának, ami a civil szféra sajátja, közösségi értékké kell válnia, egyszersmind meg kell mutatkoznia, és ezt a célt szolgálják a kommunikációs eszközök, a nyilvánosság megteremtésének különböző formái. Ezekkel meg kell tanulnunk, nekünk, civileknek is élni.

Ungvár

Több norma és rendelkezés módosult január 1-jével Ukrajnában.

A sajtókommunikációs munka során rendszeresen, megbízható, pontos és hírértékű információkkal kell ellátnunk a média képviselőit, törekedve a kétoldalú, jó személyes kapcsolatok kialakítására.

Útmutató az 1%-os jogosultságról, a gyűjtés feltételeiről és körülményeiről, beszámolásáról.

Az önkéntes tevékenységről szóló jogszabályt 2005-ben fogadta el a parlament, majd 2005. október 1-vel lépett hatályba, s mára már a civil szervezetek körében ismert jogszabállyá vált.

Ha van olyan társadalmi ügy, ami szívünknek kedves, és szeretnénk új tapasztalatokat szerezni, tudásunkat a jó ügy érdekében kamatoztatni, akkor ennek egy kézenfekvő és gyakorlati formája lehet, ha valamelyik civil szervezetnél vállalunk szabadidőnk terhére önkéntes munkát.

Az szja 1%-os felajánlás civil kedvezményezett részére történő kiutalásának feltétele az is, hogy a szervezet a kiutalás időpontjában is megfeleljen a kedvezményezetti feltételeknek és rendelkezzen érvényes regisztrációval.

Erdély

Szerbia

Az egyesület pénzügyi szabályzata fontos, mert biztosítja az egyesület sikeres vezetését és tevékenységét.

Szerbia

Lényeges dolog annak a meghatározása, hogy ki mivel foglalkozik egy egyesületben. A munka és a felelősségmeosztás jó kezdőlépés az egyesület sikeréhez.

Szerbia

Nagyon fontos, hogy a szervezetek kötelesek bejelenteni minden adatváltozást a Gazdasági Ügynökség részére 15 napon belül.

Szerbia

A szervezetek elnevezését bejegyzésnél kötelezően szerb nyelven civil betűs írásmóddal kell megadni.

Erdély

Erdély

Erdély

Erdély

Erdély

Kijev

A parlament megszavazta a nyugdíjreformot

Önkéntesség szabályai Szerbiában.

Erdély

Erdély

Erdély

2017. szeptember 1-jével módosultak az „Egyesületek nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-101”, az „Egyesületek változásbejegyzése iránti kérelem PK-101V”, az „Alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelem PK-102” és az „Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelem PK-102V” elnevezésű űrlapok.

Vajdaság

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Vajdaság

Dr. Gábrity Molnár Irén szociológus a Vajdaság humán erőforrása című prezentációja

Erdély

Erdély

Szerbia

Civil törvény Szerbiában

Vajdaság

A tanulmány a vajdasági magyar doktoranduszok aktuális helyzetének, karrierlehetőségeinek és mobilitási pályájának kérdésével foglalkozik.

Ungvár

A végelszámolásról elbocsátáskor

Beregszász

IMI-mozgalom Kárpátalján

Erdély

Aktív közéleti szerepvállalásának köszönhetően Somai Józsefet már a kilencvenes évek elején megismerhettem, de Jóska bácsiról mégis elsősorban a Közgazdász Fórum jut eszembe. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának (BBTE KGK) doktoranduszaként váltam 2004-ben a folyóirat rendszeres olvasójává, nem sokkal később néhány tanulmányom is megjelent a lapban, majd 2012-ben főszerkesztővé neveztek ki. Szerzőként és szerkesztőként is sokat tanultam Jóska bácsitól és mindig számíthattam a tanácsaira, támogatására.

Erdély

Küldetésünk: Országos és regionális gazdasági projektek kezdeményezése és aktív támogatása, kivitelezése. Romániai magyar közgazdászok szakmai összefogása, fejlődésük elősegítése és aktivizálásuk. Vállalkozók, vállalkozások, szövetkezetek, közbirtokosságok és más szervezetek szakmai támogatása. A romániai magyar gazdasági kutatás és oktatás támogatása. A végzősök szakmai integrálása.

Vajdaság

Fiatalok és az Eu Vajdaságban és annak hatásai a társadalom egészére.

A Nemzeti Tanácsok helyzete Szerbiában.

Erdély

Közhelyszerű tétel a társadalomtudományokban, hogy a történelem során kialakult társadalmak szükségleteinek kielégítésére alapvetően három lehetőség volt adott, éspedig: a) a piaci megoldások (amelyet a magántulajdon, a pénz és a verseny határoz meg); b) az állami cselekvés (elsősorban olyan szolgáltatásokra nézve, amelyekre mindenkinek szüksége van, viszont nem biztosítható csupán egyéni/vállalkozói részvétellel); c) végül a „civil megoldások”, amelyek egyéni és közösségi szükségletekre irányulnak, jellemzőjük az öntevékenység, a szolidaritás, vagyis az önsegítés és az önszervezés igénye. E három társadalmi cselekvési tér közötti kapcsolatok etikai vonatkozásaival rég foglalkozik a filozófia és az erkölcstan. Az etikai dimenzió és a felelősség kérdése külön is vizsgálható és vizsgálandó az állam-piac, a piac-civil társadalom, valamint az állam-civil társadalom kapcsolatrendszerben.

Szlavónia és Baranya

Véget ért az iskolákban a tanév és megkezdődik a mintegy két és fél hónapos nyári vakáció. Arról, hogyan végződött a tanév, hány diák ballagott el és hány elsős diákra számítanak őszre az intézményekben, a Vörösmarti Általános Iskola, a Kórógyi Általános Iskola és az eszéki HMOM Központ igazgatóit kérdeztük.

Erdély

Erdély

Vajdaság és Dél-alföld

A szerb–magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata

Vajdaság területe

Vallási magatartás a multietnikus Vajdaságban

Vajdasági szórvány

A Szórványstratégia elkészítését megelőzően mélyinterjúkat készítettünk olyan értelmiségiekkel, akik nap, mint nap a saját bőrükön érzik a szórványlét gondjait, nehézségeit és küzdelmeit.

Vajdaság területe

Vajdaságban földrajzilag szórványnak, vagy a szórvánnyá válás valamely fázisában lévőnek tekinthető a Bánságban, Szerémségben és Bácska déli illetve nyugati részén élő magyarság.

Erdély

Vajdaság

A magyarság művelődési élete intézményekben és rendezvényeken

Vajdaság

A 21. század társadalmi kihívásainak megfelelően az új pedagógiai gondolkodásmódban új formákat vesz fel a tudás, a tanulás és a tanítás is.

Az alábbi sablonok közzétételével az egyes szervezetek (egyesületek, alapítványok) nyilvántartásba vételi, ill. változásbejegyzési eljárása során alkalmazandó dokumentumai elkészítéséhez kívánunk tartalmi és egyben formai segítséget is nyújtani.

Beszámolók - Gyakran Ismételt Kérdések

Beszámolók - Vonatkozó Jogszabályok

A letétbe helyezéssel kapcsolatos egyéb fontos tudnivalók

Kitöltéshez formai és tartalmi követelmények

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül), illetve papír alapon - eredetben vagy hitelesített másolatban - megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) részére.

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül) ÁNYK űrlapon, vagy papír alapon - eredetben vagy hitelesített másolatban - megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) részére.

Helyi érdek - helyi érték - Tanulmány a civil - önkormányzati együttműködésről

Az Európai Non-profit Jogi Központ összehasonlító tanulmánya a közhasznúsági státuszról Európában.

Alapkérdések az Alapítványokról - Az alapítványi szabályozás reformjának szükségessége Magyarországon

Álom és rémálom - a támogatási jogviszonyról

A Civil Jövőkép koncepció a magyar nonprofit jogi szabályozás átfogó és stratégiai vizsgálatából indul ki. Egyértelműen civil oldalról, de a mindenkori kormányzati közösségi szereplőkkel való együttműködésre építő kezdeményezés első, kézzelfogható eredménye.

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény az alapítványokra vonatkozó jogi szabályozást is jelentősen átírta. 2014. március 15. napját követően alapítvány már csak az új szabályok szerint jöhet létre, a korábbi szabályok szerint létrejött alapítványoknak pedig legkésőbb 2017. március 15. napjáig az új szabályokra át kell térniük.

Alapítvány alapításának lépései - alapító okirat, nyilvántartásba vétel

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Ptk. a 2013. évi V. törvény az egyesületekre vonatkozó jogi szabályozást is jelentősen átírta. 2014. március 15. napját követően egyesület már csak az új szabályok szerint jöhet létre, a korábbi szabályok szerint létrejött egyesületeknek pedig legkésőbb 2017. március 15. napjáig az új szabályokra át kell térniük.

Nem mindig állt rendelkezésünkre az a szabadság, amit a civil társadalom léte ma számunkra jelent. Érdekeink védelme és értékeink kifejezése érdekében szabadon közösségekbe szerveződhetünk, hogy így hatásosabban tudjuk képviselni azt, amiben hiszünk.

Ha tisztáztuk, mi a célunk, könnyedén eldöntető, hogy terveinknek melyik szervezeti forma felel meg. Alapítvány, egyesület vagy valami más?

Az álláskeresés lépéseiben nem szektorfüggő. Akárhol is szeretnénk elindulni, ugyanazokat az alapvető dolgokat kell átgondolnunk. Ki vagyok, mivel szeretnék foglalkozni, kikkel akarok együtt dolgozni? A civil szektorban történő munkavállalás egy kis- vagy középvállalatéhoz hasonlít: sokrétű tudást, folyamatos tanulást, fejlődést, változatos munkát rejt magában megfűszerezve egy kis közjóért való tevékenykedéssel. Aki a szektorban szeretne elhelyezkedni, az valószínűleg meg van fertőzve némi jobbítási szándékkal, elköteleződéssel, közösségi gondolkozással.

A non-profit szervezetek céljaikat az emberi erőforrás nélkül nem tudják megvalósítani. A szervezetek, mint jogi személyek a magánszemélyekkel az alábbi jogviszonyokat hozhatják létre:

Vajdaság

A 2008. novemberében – a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kiadásában – megjelent Bennünk élő múltjaink című tanulmánykötetet.

Szerbia területe

Tanulmány a felnőttoktatás helyzetéről Szerbia Köztársaságban

Somorja

nyomtatványok

HERCEGSZÖLLŐS (Kneževi Vinogradi)

A II. világháború végén a magyarok elleni bosszú emlegetésekor szinte kizárólag a Bácska területén elkövetett gaztettekre gondolunk, pedig a megtorlásnak Baranyában is voltak áldozatai. Közéjük tartozott az édesapánk, Faragó Ferenc (1905-1944) református lelkész.

Zágárb

A Kisebbségi Tanács április 20-án - törvény által előírt határidőt jócskán túllépve - soron következő ülésén döntést hozott a Horvátországban működő kisebbségi szervezetek anyagi támogatásáról. A nem kormányzati egyesületek, valamint a kisebbségi intézmények és egyesületek kulturális autonómiájára (tájékoztatás, kiadványok, kulturális amatőrizmus, rendezvények támogatása) meghirdetett pályázatra jelentkezve a magyar kisebbség 2017-ben összesen 3.629.000,00 kuna támogatásban részesül, ami a tavalyihoz képest 139.000,00 kunával többet jelent!

Vajdaság

A vajdasági magyar civil szféra elemzésének szükségessége, annak eredményei.

Vajdaság

A civilszervezetek kutatása és egyéb adattárgyűjtemény.

Vajdaság

Vajdaság

Erdély

Erdély

Erdély

Ungvár

A felelős beosztást betöltő köztisztviselők és önkormányzati képviselők új típusú vagyonbevallásáról, az e-deklarációról, melynek második hulláma január 1-én vette kezdetét, s április 1-jéig tart.

Vajdaság

A Magyar Nemzeti Tanács A nemzeti kisebbségek nyelvének hivatalos használatáról szóló tartományi határozat 7. szakaszának (1) bekezdése alapján meghozta A vajdasági magyar helységnevek meghatározásáról szóló határozatát.

Szerbia területe

Március 1-től már csakis a közjegyzők és munkatársaik hitelesíthetik a dokumentumainkat.

Erdély

Erdély

Erdély

Vajdaság területe

A civil szféráról talán azok tudnak legtöbb információval szolgálni, akik nap mint nap találkoznak annak jellegzetességeivel, akik mindennapi kapcsolatban vannak civil szervezetekkel, pályázatokkal, pályáztatókkal, önkéntesekkel.

Vajdaság területe

Az Identitás Kisebbségkutató Műhely célja egy olyan Vajdaságot felölelő, összesített digitális adatbázis létrehozása, amely az internet segítségével a világ bármely pontjáról elérhető

Zágráb

A Horvátországi Magyar Országos Koordináció március 15-én tartotta meg harmadik ülését. A testület tagjai Zágrábban értekeztek. A koordináció képviselői az ülést követően a Petőfi emléktáblánál koszorúztak.

Szatmár megye

Erdély

Erdély

Zágráb

A Horvátországi Magyarok Országos Koordinációja tavaly márciusban alakult. A tanácsadó, javaslatadó testületet a napokban jegyezték be a kisebbségi tanácsok nyilvántartásába.

Erdély

Erdély

Erdély

Szerbia

A Törvény előírja, hogy a pénzügyi kötelezettségek kifizetésének határideje nem lehet hosszabb, mint 60 nap!

Szerbia

Magánszemélynek, aki nem ÁFA-„PDV” köteles és bérbe ad ingatlant, nem kell „PDV” -t elszámolnia. Ebben az esetben, a bérbeadó személy, a bérleti díj utáni, lakossági jövedelem adót köteles fizetni.

A szervezet szükség szerint bérelhet, vagy bérbe adhat tárgyakat és ingatlant.

A fejezet azon szervezeteknek szól, akik már jogilag is megalakultak, tehát intézményesült szervezetnek tekinthetőek. Akármekkora is a működés intenzitása, avagy a pénzforgalom, függetlenül attól, hogy van-e foglalkoztatottja a szervezetnek, vagy a tagok, aktivisták tevékenységére épül, vannak olyan kötelezettségei és feladatai, amivel mindenképpen meg kell birkóznia.

A pénzkezelés, gazdálkodás nagyon fontos eleme a civil szervezetek működésének, annak ellenére, hogy a szervezetnek nem a pénzszerzés a célja.

Vajdaság

Ungvár

Porosenko aláírta a vállalkozó természetes személyek új illetékéről rendelkező törvényt

Vajdaság

Vajdaság

Vajdaság

Erdély

A nemzetállamok mai világában arra nem szokás rákérdezni, mitől és miért magyar, avagy román a tudomány – pedig ugyanúgy indokolt lehetne, miként egyesek rákérdeznek arra: mikor civil a tudomány? Bár a továbbiakban visszatérek ezekre a kérdésekre, elöljáróban a tudomány kettős jellegére utalnék. A tudomány egyrészt megismerési folyamat és ennek az eredménye, a tudás mint bizonyított ismeret. (Vekerdi 1994) Ugyanakkor a tudomány intézményrendszert is jelent, azt a társadalmi struktúrát, ahol ez a tudás megszületik. Attól függően, hogy milyen társadalmi körülmények között jön létre a tudás, beszélhetünk magyar tudományról, erdélyi magyar tudományról és erdélyi magyar civil tudományról. Civil abban az értelemben, hogy nem az állam által (fentről) kialakított intézményi keretekben, hanem közösségi szándékot követve, közösségi alapon (lentről) szerveződő műhelyekben jön létre ismeret és tudás.

Erdély

2011. november 4-5 között tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Civil Fórum konferencia Marosvásárhelyen. A rendezvény idei témája a Fenntartható Civil Társadalom volt. A plenáris ülés keretében Sebestény István „A civil forrásteremtés dilemmái” címmel tartott előadást.

A törvény lehetővé teszi a külföldi egyesületek, illetve nemzetközi szervezetek képviseleteinek a bejegyzését is

Szerbia

Az egyesület két kötelező szerve a közgyűlés és az egyesület képviselője.

Kolozsvár

Kolozsvár

Kolozsvár

Szerbia

Az egyesület szervezeti felépítésétől függően az egyesület végrehajtó szervének szerepét a meghatalmazott képviselő vagy az igazgatóbizottság tölti be.

Szerbia

Az egyesület közgyűlése az alapszabályban meghatározott kérdésekben dönt, az alapszabályban meghatározott szavazatöbbséggel.

Szabadka

Társadalmi tőke, kapcsolati tőke, civil tőke – a civil szervezetek lehetőségei, kihívásai a „tőkés rendszerben”

Ungvár

Nonprofit szervezetek és intézmények adózási rendjéről

Akármilyen szektorról legyen szó, a munkáltatásra vonatkozó szabályok mindenhol megegyeznek. Munkáltató és munkavállaló viszonyát a Munka Törvénykönyve szabályozza. Ez a keretrendszer tág mozgáslehetőséget ad a Munkáltatónak, melyből szabadon választhatja ki működési formájához leginkább illő és gazdaságos formát.

Vajdaság

Erdély

Amikor elvállaltam e tanulmány elkészítését, arra a feladatra vállalkoztam, hogy összefoglaljam mindazt, ami a 2002-ben az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány (ERMACISZA) által megrendezett IV. Civil Fórum és a tanulmány írása közötti időintervallumban a romániai magyar civil szférában történt. Mondanom sem kell, hogy egyáltalán nem könnyű feladat, és ennek több oka is van.

Erdély

Erdély

Közhelyszerű tétel a társadalomtudományokban, hogy a történelem során kialakult társadalmak szükségleteinek kielégítésére alapvetően három lehetőség volt adott, éspedig: a) a piaci megoldások (amelyet a magántulajdon, a pénz és a verseny határoz meg); b) az állami cselekvés (elsősorban olyan szolgáltatásokra nézve, amelyekre mindenkinek szüksége van, viszont nem biztosítható csupán egyéni/vállalkozói részvétellel); c) végül a „civil megoldások”, amelyek egyéni és közösségi szükségletekre irányulnak, jellemzőjük az öntevékenység, a szolidaritás, vagyis az önsegítés és az önszervezés igénye. E három társadalmi cselekvési tér közötti kapcsolatok etikai vonatkozásaival rég foglalkozik a filozófia és az erkölcstan. Az etikai dimenzió és a felelősség kérdése külön is vizsgálható és vizsgálandó az állam-piac, a piac-civil társadalom, valamint az állam-civil társadalom kapcsolatrendszerben.

Szerbia

Vajdaság

Magyarország

Civil szervezet fogalma

Magyarország

Mi az a nonprofit gazdasági társaság?

Magyarország

Székhelynyilatkozat egyesületek, alapítványok részére

Magyarország

Jobb esetben akkor hozunk létre civil szervezetet, amikor már tudjuk a miértjét, megvan a célunk. Azt, hogy ezt a célt milyen eszközökkel, hogyan kívánjuk elérni érdemes megtervezni.

Ungvár

Kisebbségi törvény

Erdély

Kutatásunkban a romániai magyar fiatalokkal kapcsolatos kutatások összegyűjtésére vállalkoztunk azzal a céllal, hogy megvalósult vizsgálatok egyfajta kronológikus, tematikai áttekintését készítsük el. Tárgykörünket tágan értelmezve, a szakirodalmi anyagok alapján igyekeztünk figyelni minden erdélyi magyar fiatalokkal kapcsolatos empirikus kutatásra, vizsgálatra, esettanulmányra. Írásunkban a kutatás során elkészült, mintegy 70 kutatást magába foglaló adatbázis alapján tekintjük át a romániai/erdélyi magyar ifjúságkutatás közel 25 évét. Tanulmányunkban először a romániai ifjúságkutatási szférát, majd pedig az erdélyi magyar ifjúságkutatásban érintett műhelyeket mutatjuk be röviden. Ezt követően bemutatjuk az empirikus kutatások eloszlását témakörök, illetve az alkalmazott módszertan szerint. Végül pedig időrendben haladva, a vizsgált időszakot három időintervallumra bontva tekintjük át a különböző témaköröket, kutatásokat. Kulcsszavak: romániai magyar ifjúságkutatás; empirikus kutatások; erdélyi magyar fiatalok; kronológi

Erdély

Dolgozatunkban egy erdélyi civil szervezet példáján mutatjuk be az erdélyi civil szféra rendszerváltás óta történt átalakulását, a következő szempontok szerint: milyen a szervezeti felépítés, milyen célokat tűznek ki maguk elé, milyen tevékenységeket folyatatnak, milyen finanszírozási módokkal élnek, milyen kapcsolatban állnak a politikai szférával, hivatalos intézményekkel és a gazdasági szférával. A vizsgálat célja, hogy kimutassuk, nyomon követhető-e a nyugat-európai minták átvétele, milyen változásokat hozott az Európai Unió a szervezetek életébe, céljaik meghatározásába, finanszírozásukba és kapcsolatukba a politikai szervezetekkel, piaccal. Választásunk egy olyan szervezetre esett, amely a rendszerváltás után az egyik első létrejövő civil szervezet volt, jól meghatározott célokkal, amelyeket az elmúlt húsz évben következetesen szem előtt tartott. Interkulturális, többnyelvű környezetben jött létre, a kommunizmus megszűnte után elsőként vállalta fel és terjesztette a pluralizmus, a demokrácia, az interkulturalitás, az európaiság eszméjét. Dolgozatunkban azt vizsgáljuk, hogyan próbálták életképes, közösségszervező elvekké változtatni ezeket az értékeket, milyen változás figyelhető meg az elmúlt 20 év alatt az emberek viszonyulásában, az EU-s csatlakozást követően érzékelhető-e a kezdeti célok átalakulása, milyen új problémák kerülnek a központba. Ezek mellett figyelemmel követjük az elmúlt 20 év során a finanszírozási formákban, kapcsolatrendszerben, szervezetben történt változásokat, az uniós csatlakozás hatásait.

Szerbia

Az egyesületek, szövetségek és külföldi egyesületek jegyzékét a Cégbejegyzési Ügynökség vezeti, szerb nyelven: Agencija za privredne registre.

Vajdaság

Magyarország

Mit kell tudni az eseményekhez kötődő forrásszervezési akciókról?

Magyarország

Telefonos adománygyűjtés — hogy működik?

Magyarország

A sikeres támogató toborzáshoz érdemes utánajárni, hogy az adott téma iránt érdeklődőknek mi a legfontosabb, mi motiválja őket az adományozásban, mik a legfőbb jellemzőik. A célcsoport ismerete hatékonyabbá, könnyebbé teheti mind az adományszervezést, mind a szervezet külső kommunikációját.

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Szerbia

Az adomány, az, a civil szervezetnek az alapszabályában rögzített céljaira, ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, vagyon, áru, illetve nyújtott szolgáltatás.

Szerbia

A civil szervezeteknek a pénzforgalmat kizárólag folyószámlán keresztül kell végezniük. Ezért minden szervezetnek erre a célra az álltaluk kiválasztott bankban fólyószámlát kell nyitni.

Munka Törvénykönyve

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

A szerbiai szabályzás szerint a megalakult és a törvénnyel összhangban, a Gazdasági nyilvántartási ügynökségnél ("Agencija za privredne registre"), bejegyzett egyesület munkaszerződéssel alkalmazhat

Az egyesület megalakulására vonatkozó bejelentés a Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökség honlapján található meg, melynek a benyújtása egy példányban kötelező.

Az alapító okirat és az alapszabály mellet a harmadik kötelező alapító dokumentum, melyet az alakuló közgyűlés hoz meg. Az egyesületet egy vagy több, erre meghatalmazott személy képviseli

Az alakuló közgyűlés kötelező napirendi pontjai: feladatainak és céljainak meghatározása, valamint az Egyesület alapító okiratának meghozatala, az egyesület Alapszabályának bemutatása

A szerbiai jogszabályok szerint az egyesület az alapító okiratnak és az alapszabálynak az egyesület alakuló közgyűlésén való elfogadásával és az egyesület képviselésére meghatalmazott személy megválasztásával alakul.

Magyarország

Magyarország

Útmutató az 1%-os jogosultságról, a gyűjtés feltételeiről és körülményeiről, beszámolásáról.

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Hol tudok információkat gyűjteni a forrásteremtés lehetőségeiről?

Hogyan alakítsa ki egy nagyobb munkatársi létszámmal dolgozó szervezet a belső kommunikációs csatornáit és miért fontos ez?

Milyen marketingeszközöket tudok használni a szervezetemben?

Mire figyeljek az emberi erőforrás-fejlesztésénél?

Milyen eszközökkel tudom ismertebbé tenni a szervezetemet?

A Felvidéki Településmustra a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet adatbázisainak – a Csemadok 1949-beni megalakulása óta történt helytörténeti, népzenei, néptáncgyűjtéseinek, a hely értékeinek – halmaza, melyek egy-egy település értékeihez köthetők: – a HAGYOMÁNYOK csoportban gyermekjátékok, kiolvasók, mondókák, közmondások, lakodalmi és vőfélyversek, népdalok, népmesék, népmondák, népi játékok, néptáncok, kvízek – a JELEK csoportban emlékhelyek, kiadványok, rendezvények, ünnepélyek – a KÖZÖSSÉGEK csoportban a Csemadok szervezet megalakulása, a működése, az amatőr művészeti együttesek – a SZEMÉLYISÉGEK csoportban az országos rendezvényeken eredményesen szerepeltek, a szövetség kitüntetettjei, jeles személyiségek, kézművesek, iparművészek adatai találhatók.

Ungvár

TUDNIVALÓK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓK BEJEGYZÉSÉRŐL

Ungvár

Tudnivalók az egyéni vállalkozók bejegyzéséről

A csatolmányoknál a közösségfejlesztéssel kapcsolatos hasznos dokumentumokat tölthet le a látogató.

2015-ben a magyar kormány több mint 450 millió forinttal támogatta a vajdasági magyar kultúrát és oktatást. A támogatások több mint kétharmadát azonban pártpolitikai kötődésű szervezetek kapták.

Ungvár

Megváltozott a regisztrációs kérvények formája.