XXVIII. Komáromi Imanap

Komárom Vallás

pazmaneum-imanap

A Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében 2017. május 7-én, Jó Pásztor vasárnapján kerül sor a XXVIII. Komáromi Imanapra a komáromi Szent András templomban.
Az Imanapon magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk.
Kérjük a lelkiatyákat, az egyházközségek vezetőit, hogy szervezzenek zarándoklatot az imanapra, hozzák el egyházközségük zászlóit is. A fiatalokat várjuk ministrálni, a cserkészeket pedig a díszőrségbe! Az imanapon ismét hozzáférhető lesz majd a Jópásztor Hírlevél ingyenes kiadvány.

Forrás: facebook