XV. Felvidéki Országos Rovásírás-vetélkedő

Gúta Ismeretterjesztő

ŐSI TUDÁS – XV. FELVIDÉKI ORSZÁGOS ROVÁSÍRÁS-VETÉLKEDŐ ÉS MŰVELTSÉGI TALÁLKOZÓ A PALÓC TÁRSASÁG ÉS A FELVIDÉKI ROVÓK SZERVEZÉSÉBEN.

I. Helyszín

Gúta – Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Szlovák utca 52.

Csallóköz szívében terül el Gúta városa, ahol 1991-ben jött létre a város első középiskolája, a Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola. Megálmodójának és fenntartójának, Szokol Dezsőnek, olyan intézmény kialakítása volt a célja, amely minden területen egyértelművé teszi, hogy itt nem „csak“ szakmák oktatása folyik, hanem a tanuló ifjúság sokoldalú szellemi – gyakorlati felkészítése.
Iskolánkon nagy hangsúlyt kap a magyarul gondolkodó, az ismereteket anyanyelvén elsajátító diákok sokoldalú képzése, oktatása. Az elmúlt 28 év alatt olyan szellemiség alakult ki az iskolában, amelynek fő jellemzője a szülőföldhöz, anyanyelvhez való ragaszkodás, annak múltjának, értékeinek tisztelete, szeretete és továbbadása.  Intézményünkben a szakképzés két szakterületen folyik – az iparművészeti valamint a szolgáltatási tanulmányi szakon. Jelenleg közel 350 diák látogatja az iskolát, közülük 67 végzős tanuló.

II. Időpont

2019. Ígéret hava – május 10., péntek, Gyöngyvér és Pálma napja

III. Időrend

08:00 Kapunyitás

Folyamatos megérkezés, bejelentkezés
A bejelentkezés után hangos olvasás

09:40 M e g n y i t ó ü n n e p s é g

• Közreműködik

Vadkerti Imre előadóművész
Sipos Dávid, zenekar

• Ü d v ö z l ő b e s z é d e k

Szokol Dezső iskolaalapító, tulajdonos

Priskin Zoltán iskolaigazgató

Csáky Pál EP-képviselő

* S z a l a g k ö t é s a vándoroszlopra

Csillag Virág, a rovásírás-vetélkedő 2018-os gútai döntőse

* Tájékoztatást nyújt:

Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke

10:15 E l i g a z í t á s

10:25 Í r á s b e l i f e l a d a t o k 5 0 p e r c b e n

11:15 Az írásbeli feladatok befejezése

11:15 S z a b a d i d ő t ö l t é s – k ö z b e n :

– Ebéd 11.30-tól
– Íjászbemutató
– Betekintés az iskola műhelyeibe: tűzzománc, grafikai foglalkozások, beltéri formatervezés, szolgáltatási szakok bemutatása
– Városnéző séta

14:00 E r e d m é n y h i r d e t é s

A The Töpörtyűk verséneklő együttes műsora

15:00 Hazautazás

Valamennyi, a rovásírás-vetélkedőbe jelentkezett tanulót, diákot, felnőttet, továbbá a kíséretükben levő személyeket szeretettel várjuk az országos döntő helyszínére. Legyen ez a nap a magyarságukhoz ragaszkodók, a magyarságukért cselekedni, áldozatot is hozni tudók ünnepnapja! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a sikerért, érezzük jól magunkat a felvidéki rovásírók sokasodó közösségében, s ne csak az első helyeken végzettek érezzék magukat nyertesnek, hanem valamennyien!

Forrás: Palóc Társaság/SZAKC