VMMSZ közgyűlése

Csóka Kultúra, kommunikáció

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tisztelettel tájékoztatja tagszervezeteit, hogy az éves közgyűlését március 23-án (szombaton) tartja meg.

Az ülés helyszíne és kezdő időpontja: Csóka, Művelődési és Oktatási Központ színházterme (Tito marsall utca 2.), 10.00 óra.

Az ülésen – az alapszabálynak az erre vonatkozó szakaszaival összhangban – minden tagszervezet egy (1) taggal vesz részt. Amennyiben a közgyűlésen az egyesületet nem tudja annak vezetője képviselné, úgy a megbízott személy köteles magával hozni a vezető által aláírt és bélyegzővel ellátott meghatalmazást.

Szavazati joggal a közgyűlés ülésén az a tagszervezet rendelkezik, aki rendezte előző évi tagdíjfizetési kötelezettségét.

A Művelődési Szövetség felkéri tagszervezeteit, hogy e-mailben az  villámpostacímre küldjék meg napirendi javaslataikat, amelyeket – indokoltságuk szerint a közgyűlésig – összesít a Művelődési Szövetség vezetősége, és azokkal kiegészíti a kiküldött napirendi tervezet pontjait.

A Művelődési Szövetség az ülésre szóló hivatalos meghívót, a napirendet, valamint az egyes napirendi pontokhoz tartozó ülésanyagot legkésőbb március 14-éig küldi meg meg e-mailben és lehetőség szerint postai úton.